Ontslagvergoeding, hoeveel kun je krijgen?

Ontslagvergoeding, hoeveel kun je krijgen?

Is er sprake van een recessie dan dreigen veel ondernemingen failliet te gaan. Meest logische stap daarbij is om personeel van de hand te doen om zo op de kosten te besparen. Ontslagen volgen wegens de slechte economische situatie van het bedrijf. In dat geval is er sprake van contractbreuk te wijten aan de werkgever waardoor de werknemer schade lijdt. Op hoeveel compensatie kun je bij ontslag rekening houden en hoe wordt het berekend op basis van je loon met arbeidsverleden?

Aanleiding voor het ontslag

Om in aanmerking te kunnen komen van een compensatie moet er sprake zijn van een ontslag te wijten aan de werkgever. Gewoonlijk zal het inhouden dat er ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden van toepassing is waardoor werknemers gedwongen op straat komen te staan. Het houdt in dat het arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt ontbonden. Omdat er sprake is van contractbreuk heeft de werknemer recht op een vergoeding. Het is dus standaard van toepassing bij dit type ontslag en geenszins bij ontslag op staande voet, van rechtswege of met wederzijds goedkeuren. Hoe wordt de hoogte van die vergoeding bepaald?

Huidige kantonrechtersformule

Om de hoogte van de compensatie te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. Deze formule is opgesteld na vele uitspraken wegens compensatieregelingen bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De formule is als volgt opgebouwd:

  • J is het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest bij deze werkgever;
  • M is het bruto maandloon dat men gemiddeld over het laatste jaar heeft ontvangen;
  • CL is correctiefactor leeftijd. Tot 35 jaar is dit 1/2 en neemt met 1/2 toe per 10 jaar meer. Meer dan 55 jaar is dit 2,0;
  • CW is correctiefactor aan wie het te wijten valt. Bij collectief ontslag is dit 1,0. Gaat de werkgever doelbewust de werknemer ontslaan zonder aanwijsbare reden kan het oplopen tot 2,0 of meer. Heeft de werkgever een sociaal plan kan het dalen tot 0,3-0,5;
  • kantonrechtersformule = J*M*CL*CW.

Invloed van een sociaal plan

De hoogte van de correctiefactor op het geheel (aan wie het valt te wijten) kan worden verlaagd indien de werkgever een goed sociaal plan heeft. Hoe worden werknemers begeleid in het vinden van een nieuwe baan en wat voor steun heeft men verder. Het is belangrijk om de ontslagen werknemers daarbij te begeleiden zodat een correctie kan worden uitgevoerd. Kan de onderneming een vervangende arbeidsplek vinden bij een ander bedrijf dan kan de hoogte mogelijk worden gehalveerd of zelfs nog minder. Een werkende oud werknemer is altijd gunstiger dan een in de WW zittende werknemers. Zowel voor de werknemer zelf, de oud werkgever en de overheidsinstantie.

Loondoorbetaling tijdens opzegtermijn

Naast voorgaande vergoeding blijf je als werknemer in dienst tot de opzegtermijn is verstreken. Gedurende die termijn voer je indien mogelijk je dagelijkse taken uit en heb je nog steeds recht op loon. Het kan zijn dat de gemoederen wegens het ontslag dermate hoog zijn opgelopen dat de werknemer thuis zit tot het ontslag realiteit is geworden. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn en dient dus die periode ook te worden doorbetaald. Laat je bijstaan door een advocaat voor ontslagrecht of de vakbond om zekerheid aangaande je belangen te krijgen. Je moet namelijk het maximale uit je ontslagvergoeding halen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk