Disclaimer | 123 Hoe

Total
0
Shares

Disclaimer | 123 Hoe

Auteursrecht

Iedere tekst en ieder artikel op 123hoe.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de inhoud van 123hoe.nl is alleen toegestaan voor individueel non-commercieel offline gebruik in de privé sfeer. De inhoud mag niet in welke vorm dan ook gedupliceerd of vermenigvuldigd worden. Het kopiëren van de teksten is zonder voorafgaande toestemming verboden.

Teksten op 123hoe.nl kunnen worden geschreven door de redactie en door Auteurs. Auteurs kunnen zich aanmelden voor het publiceren van het eigen werk.

Intellectueel eigendom auteurs

Elke tekst van een individuele auteur behoort tot het intellectuele eigendom van de auteur.  De Auteur verklaart dat elke door hem of haar ingeleverde tekst uniek is en zelf geschreven. Er wordt geen gekopieerd werk getolereerd. Door het opnemen van afbeeldingen bij een artikel geeft de Auteur aan dat er geen copyright geschonden wordt. Bij eventuele schendingen van het copyright van tekst en-of afbeeldingen is de Auteur aansprakelijk.

Het is mogelijk dat de Auteur een Nickname gebruikt.  Veelal zal de werkelijke naam van de auteur bij de redactie bekend zijn. Deze echte naam wordt niet gepubliceerd, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld op bevel van politie of justitie.

Intellectueel eigendom overige onderdelen

Alle overige afbeeldingen, logo’s, grafisch materiaal, teksten en structuur van de website zijn intellectueel eigendom van 123hoe.nl en zijn hierin ook beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht. De eigendomsrechten kunnen op geen enkele wijze worden overgedragen aan een bezoeker van deze website of enig ander persoon dan de auteur en de website-beheerders van 123hoe.nl

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van teksten of delen van de website, dan wel weergave van deze onderdelen is niet toegestaan en is in veel gevallen zelfs strafbaar.

Aansprakelijkheid

Bezoekers van 123hoe.nl dienen deze website louter als informerend van aard te zien. Iedere aansprakelijkheid voor opgelopen schade die het gevolg zijn van toegang tot en gebruik van deze website wordt door 123hoe.nl uitdrukkelijk afgewezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos opereert en zichtbaar is.

123hoe.nl en haar schrijvers doen er alles aan om de weergegeven informatie volledig en juist te houden. 123hoe.nl geeft echter geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. 123hoe.nl is daarom niet aansprakelijk voor indirecte of directe gevolgen van het bezoeken en lezen van deze website. Elke gegeven of aanbeveling dient u bij u zelf en bij specialisten na te gaan op welke manier u dient te handelen. 123hoe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van uw verwachtingen.

Indien in artikelen foutieve of onvolledige informatie staat, vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Elk artikel en weer te geven teksten kunnen zonder voorafgaande waarschuwing door 123hoe.nl worden gewijzigd.

Elke verwijzing of hyperlink naar een andere website zijn ter informatie toegevoegd. 123hoe.nl geeft geen enkele garantie voor het juist weergeven van deze websites of van de juistheid van deze links. Tevens is 123hoe.nl niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, alsmede de juiste werking ervan.

Wijzigingen in artikelen

De redactie behoudt zich alle rechten voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in gepubliceerde teksten.

Wijzigen Disclaimer 123hoe.nl

123hoe.nl behoudt het recht om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen en aan te vullen. Oudere versies blijven behouden, maar bij elk bezoek van deze website geldt de nieuwste versie welke online staat.

versie 18 maart 2011

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.