Hoeveel mag je sparen bij een bijstandsuitkering?

Total
0
Shares
Hoeveel mag je sparen bij een bijstandsuitkering?

Hoeveel mag je sparen bij een bijstandsuitkering?


Vermogen en spaartegoed bijstandsuitkering

Ontvang je een uitkering dan kan het voorkomen dat die omstandigheid ten einde loopt waardoor je geen recht meer hebt op een vervolg uitkering. In dat geval blijft er slechts één enkele uitkeringsvorm over en dat is de gemeentelijke bijstand. Wat zijn de vereisten als je in de bijstand komt en waar moet je verder aan voldoen?


De WW of WIA uitkering

Bij een WW of WIA uitkering is de hoogte daarvan gerelateerd aan het laatst verdiende salaris en het aantal maanden dat je daarbij hebt opgebouwd. Het is dus puur afhankelijk van het arbeidsverleden en daaraan gecombineerd de afdracht van werknemerspremies. Die zijn aangewend voor de persoonlijke verzekering van iedere afzonderlijke werknemer zodat onverhoopte omstandigheden zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom of werkeloosheid zijn afgedekt. In dat geval worden er geen eisen gesteld aan de hoogte van spaartegoeden. Dit wordt anders als je na een WW, WGA of andere uitkering in de bijstand terecht komt.

Wanneer is er sprake van de bijstand?

Heb je geen recht meer op loon uit werk of op een andere vorm van uitkering dan blijft er de bijstand over. Het vormt het laatste vangnet van de maatschappij zodat iedereen in de eerste levensbehoeften kan voorzien. Dit betreft voedsel, onderdak, gas, water en licht. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat iedereen op een goede manier wordt opgevangen en tijd met mogelijkheden heeft om ander gepast werk te vinden.

Waaraan moet je voldoen om er recht op te hebben?

Wil je in aanmerking komen van een bijstandsuitkering dan moet je regelmatig in ons land wonen en moet je minimaal achttien jaar zijn. Je hebt geen andere vorm van inkomen uit uitkering of werk, waarnaast je niet in de gevangenis zit. Daarnaast kun je geen andere activiteiten vinden waarmee een bepaald inkomen boven het minimum salaris wordt verkregen en volg je mogelijk een programma van de gemeente  om werk te vinden. In dat geval heb je recht op bijstand. Let wel dat je al het werk aangeboden door de gemeente moet aannemen om recht op de bijstand te blijven houden.


Eisen aan eigen vermogen

Recht op een uitkering heb je pas als je eigen vermogen minder is dan een bepaald minimum. Zit je nog boven die grens dan moet je het eerst opeten alvorens je wel in aanmerking kunt komen van de bijstand. Daartoe is de eis voor alleenstaanden circa 5.800 euro en voor alleenstaande ouders of mensen met een gezamenlijke huishouding circa 12.000 euro. Indien er sprake is van een eigen woning dan betreft het ook eigen vermogen. Indien de WOZ waarde minus restschuld van de hypotheek meer dan circa 50.000 euro moet dat ook eerst opgegeten te worden of wordt er een lening als uitkering afgesloten. Laat je informeren omtrent de werkelijke eisen aangaande het eigen vermogen omdat deze per jaar stijgen. Zie daarvoor de bron van de rijksoverheid onder de volgende link.

Laat je dus altijd bij de gemeentelijke instantie goed informeren omtrent je eigen vermogen indien je geen inkomen hebt zodat je wel in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering.

Lees verder suggesties:

Wachttijd WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden

Een WGA uitkering: wat houdt het in en hoeveel krijg je?

Hoeveel Wajong uitkering kun je krijgen? (met voorbeelden)

Artikel partner:

Lenen of sparen, wat doe jij?

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand.html; http://www.spaarbaak.nl/vraagbaak.php?zw=hoeveel+spaargeld+mag+je+hebben+voor+de+bijstand;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk