Kopie paspoort

Total
0
Shares
Kopie paspoort
Table of Contents Hide
  1. Kopie paspoort
    1. Inhoud
  2. Kopie paspoort

Kopie paspoort


Kopie paspoort

Financiële sector

Als uw bank aangeeft verplicht is om een kopie te maken van uw paspoort of identiteitskaart, is dit niet correct. Uw bank is in bepaalde gevallen verplicht om een cliëntenonderzoek te doen, bijvoorbeeld als u klant wordt. Het cliëntenonderzoek wordt gebruikt om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Voor dit onderzoek is de bank verplicht uw identiteit te verifiëren. U kunt hierbij denken aan uw geslachtsnaam, uw voornamen, uw geboortedatum, het adres en uw woonplaats.

Als uw bank aangeeft wettelijk verplicht te zijn om een kopie te maken, bedoelen ze eigenlijk dat deze verplichting door de grote baas wordt opgelegd. De bank is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht een aantal persoonsgegevens van u vast te leggen. De WWFT verplicht de bank niet om dit door middel van een kopie te doen. De verplichting tot het maken van een kopie wordt opgelegd door de interne regelgeving van de bank. U heeft het recht om het maken van een kopie te weigeren, dit kan als gevolg hebben dat de bank u als nieuwe klant kan weigeren.

Bedrijven

Het is alleen in uitzonderlijke gevallen verplicht om uw paspoort of identiteitskaart te laten kopiëren door een bedrijf. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van een casino of voor de loonadministratie van uw werkgever. Het bedrijf moet u kunnen informeren op welke wettelijke grond(en) zij verplicht zijn een kopie te maken. Vaak is het noteren van een aantal persoonsgegevens al voldoende om u te kunnen legitimeren.

Indien u er toch voor kiest om een kopie van uw paspoort of identiteitskaart te laten maken (als er geen wettelijke verplichting tot is), kunt u een aantal maatregelen nemen om identiteitsfraude te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) doorstrepen of op de kopie schrijven voor wie de kopie bedoeld is. Bij de laatste maatregel kunt u ook de datum noteren.

Identiteitsfraude

Bij het laten kopiëren van uw paspoort of identiteitskaart wordt het risico op identiteitsfraude vergroot. Op uw identiteitsbewijs staan diverse persoonsgegevens, die door anderen gebruikt kunnen worden. Als u vermoedt dat iemand onjuist omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u het beste direct contact opnemen met de politie. Bescherm uw eigen identiteit!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk