Lineaire hypotheek uitrekenen: latere rentelast voorbeeld

Lineaire hypotheek uitrekenen: latere rentelast voorbeeld

De lineaire hypotheek met toekomstige rente berekenen

Versneld structureel aflossen wordt gedaan met de lineaire aflossingsmethode. Het betekent dat jij als particulier of als bedrijf elke maand hetzelfde deel aan onkosten hebt om de schuld mee af te lossen. Bijkomstigheid is dat de rentelasten evenredig met de resterende hypotheekschuld dalen. Op welke manier kun je de hoogte van jouw schuld per jaar berekenen en hoeveel bedraagt de te betalen rente daarbij.

Aflossen op een lineaire manier, de voordelen

Het grote voordeel boven annuïtair aflossen is het versneld aflossen waardoor rentelasten worden geminimaliseerd over de jaren. Bovendien weet je na het verstrijken van zoveel tijd precies hoeveel je hebt afgelost. Na dertig procent van de looptijd weet je dat je dertig procent hebt afgelost. Bij annuïtair aflossen is dat meer een curve vorm waarbij je eerst minder aflost en in de latere jaar relatief meer aflost. Hoe kun je berekenen hoeveel je per maand aan onkosten kwijt bent bij de lineaire hypotheek?

Afnemende schuld

Ga je lineair aflossen dan zorg je ervoor dat het schuldaandeel per jaar met hetzelfde aandeel afneemt. Bij een constante rentevergoeding neemt dus de rente evenredig af met die schulddaling. Heb je een schuld van 100.000 euro en dat moet in 30 jaar worden afgelost dan betaal je uiteraard 1/360-ste deel per maand aan aflossing. Dit komt overeen met 277,78 euro per maand. Omdat de schuld daalt neemt de rentelast ook per maand af. Het komt er op neer dat je ieder jaar minder terug kunt krijgen van de belastingdienst en dus moet je de Voorlopige Teruggaaf jaarlijks daarop aanpassen.

Een voorbeeld

Stel dat je een lening wilt aangaan van 150.000 euro tegen 4% rente zodat je een woningaankoop kunt doen. Je wilt op de snelste manier beschikbaar aflossen en je wilt binnen 20 jaar compleet schuldenvrij zijn. Hoeveel los je af en wat voor rente moet je betalen?

 • je lost iedere maand over een periode van 12*20 = 240 maand: 150.000 / 240 = 625 euro af;
 • eerste jaar aflossen = 7.500 euro;
 • de rentestand per maand bedraagt 1,04^(1/12)-1 = 0,3274%;
 • je betaalt in de eerste maand 150.000*0,3274 = 491,10 euro aan rente;
 • je betaalt de twaalfde maand (150.000-11*625)*0,3274 = 468,59 euro aan rente;
 • eerste jaarrente = 12*(491,10+468,59)/2 = 5.758,14 euro;
 • totaal kosten eerste jaar 13.258,14 euro.

Let wel dat je bijvoorbeeld in schaal 3 tot 42% aan belasting kunt terugkrijgen oftewel 5.758,14*0,42% = 2.418,42 euro overeenkomstig 201,54 euro per maand. Dit kun je via de Voorlopige Teruggaaf aanvraag bij de belastingdienst aanvragen zodat de maandelijkse kosten zijn gedekt.

Hoeveel rente over zoveel jaar betalen

Wil je weten hoeveel rente je over een n aantal jaren moet betalen dan kun je dat redelijk snel bepalen. De rentestand verandert niet en dus geldt het volgende:

 • A = start jaar n bedraagt de schuld 150.000 – 625 * 12 * (n-1);
 • B = eind jaar n bedraagt de schuld 150.000 – 625 * 12 * (n-1) – 625 * 11;
 • Ra = rente start jaar = A * 0,003274;
 • Rb = rente eind jaar = B * 0,003274;
 • Totaal rente jaar n = 12 * 0,003274 * (A-B) / 2.

Oftewel in jaar 4 geldt hier:

 • A = 150.000 – 625 * 12 * (4-1) = 127.500 euro;
 • B = 127.500 – 625*11 = 120.625 euro;
 • Totaal rente 4e jaar = 12 * 0,003274 * (127.500+120.625) / 2 = 4.874,17 euro.

Let wel dat je de voor het bepalen van jouw lineaire aflossing de hoofdsom van de hypotheeklening, aflossingstermijn en rentestand aanpast om op de juiste te verwachten aflossing en rentevergoeding per jaar te komen. Laat je eventueel informeren naar de meest gunstige hypotheekvorm en laat de financiële consequenties altijd doorrekenen.

Lees verder suggestie:

De annuiteit voor lening en hypotheek uitrekenen: voorbeeld

Wat als de marktwaarde woning onder de hypotheekschuld komt

Lineaire en annuitaire hypotheek scoren beter dan banksparen

Tips om kosten te besparen bij woningaankoop

Waarom is het beter om de hypotheek bij de NHG af te sluiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk