Verweer en Rechtsbijstand

Total
0
Shares
Verweer en Rechtsbijstand

Verweer en Rechtsbijstand


Verweer en Rechtsbijstand

ONDERNEMEN EN

AANSPRAKELIJKHEID (5)

De AVB – Verweerkosten en

Rechtsbijstand

Een goed verweer is het halve werk.

Kosten van verweer in de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).

In de meeste polisvoorwaarden is dit verwoord met een kort zinnetje dat kosten van verweer zijn meeverzekerd.Je word aansprakelijk gesteld en jij of je verzekeraar is het daar niet mee eens.Er volgen brieven van juristen of advocaten die jij natuurlijk direct doorstuurt naar je verzekeraar. Jullie houden je poot stijf en wijzen alle aansprakelijkheid af.

Uiteindelijk volgt een dagvaarding (die je ook meteen naar je verzekeraar stuurt) en dan wordt dat korte zinnetje in de voorwaarden heel erg belangrijk.

Bij de zitting wordt je geacht te worden bijgestaan door een advocaat * en die wordt door je verzekeraar aangesteld. De rekening van de advocaat valt onder de dekking van de rubriek verweer. Op zo’n moment ervaar je wel degelijk het belang van de aansprakelijkheidspolis en goede voorwaarden.

Kosten van verweer kunnen behoorlijk oplopen, zeker als er een hoger beroep volgt, cassatie, etc. Een proces kan soms jaren duren terwijl de meter doorloopt.Dus die jaarpremie heb je er echt in no time uit.

Noot van de auteur: “Ik snap niet waarom er altijd gemopperd wordt over de hoogte van de premie als je ziet en weet wat je er voor terugkrijgt”.Voor een paar honderd euro volledige vergoeding van de advocaat. Soms zelfs boven het verzekerd bedrag.Ben je toch aansprakelijk dan wordt de schade (zaakschade of letselschade en de gevolgen daarvan) ook nog vergoed. En dat alles tot het verzekerd bedrag dat je hopelijk tenminste op € 2.500.000 hebt gesteld.

Ga nu niet roepen dat jou nooit iets overkomt. Sommige geluksvogels hebben mazzel maar ik ken er ook die bijna elk jaar een of meerdere keren een schade moeten melden en neem van mij aan, dat daar in de meeste gevallen geen enkele opzet of moedwil een rol heeft gespeeld. Je personeel kan fouten maken, iets over het hoofd zien, de bouwtekening verkeerd uitleggen, iets nalaten, iets laten vallen, iets te vast, te los of iets vergeten aan te draaien. Niets menselijks is ons vreemd.

Verweerkosten zijn alleen van toepassing in verband met vorderingen die derden op jou hebben. Dus niet voor vorderingen die jij op een ander hebt. Ook niet voor incasso’s op derden.Daarvoor kun je een rechtsbijstandverzekering sluiten.

De rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor allerlei geschillen, zoals met personeel, koop- en verkoop, huur en verhuur, aanrijding met eigen voertuigen, letsel en o.a. incasso.

Tussen de AVB en de Rechtsbijstandverzekering vindt soms (eenzijdige) kruisbestuiving plaats.  De rechtsbijstandverzekering biedt namelijk ook verweer in aansprakelijkheidskwesties als aanvulling op je AVB of je beroeps- aansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Ook de rechtsbijstandverzekeraar stelt de advocaat * aan, althans dat was zo tot november 2013. Het Europese Hof van Justitie stelde toen vast dat de polisvoorwaarden in strijd met de Europese richtlijn van 1987 inzake een vrije advocaatkeuze en daarmee ook in strijd met de Nederlandse wet van 1993 handelden.

Frappant is dat de verzekeraars polisvoorwaarden hanteerden die blijkbaar in strijd met de wet waren. Met zoveel juridische kennis in huis vraag je je af hoe dat heeft kunnen gebeuren. Een grote blamage voor de branche! Men is nu bezig met een inhaalslag. Verzekerden die onterecht voor november 2013 de vrije keuze is onthouden kunnen alsnog hun facturen van hun advocaat ter vergoeding aanbieden. Voor € 95,– kun je het ook overlaten aan Stichting Rechtsbijstandclaim.

Uit diverse berichten op internet valt op te maken dat sommige verzekeraars de zaken vlot oppakken (waarvoor hulde) maar dat geldt niet voor iedereen. De een noemt het coulance, de ander beroept zich op verjaring. Wat zijn redelijke kosten? Valt wettelijke rente daar ook onder? Er heerst verwarring.

Feit is dat kort na de uitspraak in 2013 de meeste verzekeraars de polisvoorwaarden hebben aangepast. Fijn zou je zeggen. Dat valt te bezien. Waren je externe advocaatkosten aanvankelijk ruim of onbeperkt verzekerd, nu wordt dat beperkt tot soms wel € 2.500,–. Of je daarmee nog kunt spreken over een vrije advocaatkeuze staat m.i. hierdoor nauwelijks ter discussie.

Ter afsluiting dringt de volgende vraag zich op. Heb je onder de AVB nu ook een vrije advocaatkeuze onder de rubriek verweerkosten?

In de wet staat (voor de geïnteresseerden):

Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt:

„Deze richtlijn strekt tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijkebepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering […], teneinde de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken en elk belangenconflict met name als gevolg van het feit dat de verzekeraar een derde persoon heeft verzekerd of dat hij de verzekerde zowel voor rechtsbijstand als voor een andere […] branche heeft verzekerd, zo veel mogelijk te voorkomen en, als een dergelijk conflict zich voordoet, de oplossing ervan mogelijk te maken.”

Artikel 2, lid 1, van deze richtlijn luidt als volgt:

„Deze richtlijn is van toepassing op de verzekering voor rechtsbijstand. Deze verzekering bestaat erin dat tegen betaling van een premie de verbintenis wordt aangegaan om de kosten van gerechtelijke procedures te dragen en andere diensten te verlenen die voortvloeien uit de door de verzekering geboden dekking, met name met het oog op:

– het verhaal van door de verzekerde geleden schade, door middel van een minnelijke schikking of van een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure;

– de verdediging of vertegenwoordiging van de verzekerde in een civielrechtelijke, strafrechtelijke, administratieve of andere procedure of ingeval van een tegen hem gerichte vordering.”

Als de AVB niet als een rechtsbijstandverzekering wordt aangemerkt is het antwoord nee. Als verweer i.c. juridische bijstand wel als zodanig wordt aangemerkt is het antwoord misschien wel ja??

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Inderdaad: Het Kifid heeft 21-12-2015 een uitspraak gedaan, nr 2015-400. Deze komt erop neer dat de vordering van een verzekerde terecht door de rechtsbijstandverzekeraar op grond van verjaring is afgewezen. Dit met terzijdestelling van de uitspraak van het Hof van Justitie in 2013 en met inachtneming van een uitspraak van de Hoge Raad op 26-11-2004.

Ben benieuwd of hiertegen beroep wordt aangetekend.

Eerder verscheen van de auteur:

Ondernemen en Aansprakelijkheid (1)

De AVB – Algemeen

Ondernemen en Aansprakelijkheid (2)

De AVB – Productaansprakelijkheid

Ondernemen en Aansprakelijkheid (3)

De AVB – Werkgeversaansprakelijkheid

Ondernemen en Aansprakelijkheid (4)

De AVB – Opzicht

Heb je vragen of opmerkingen? Mail deze naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk