Voorbeeld contract geld lening

Total
0
Shares
Voorbeeld contract geld lening

Voorbeeld contract geld lening


Met een contract lening legt u voor beide partijen vast wat de afspraken en voorwaarden zijn bij het verstrekken van de lening. Ook al verstrekt u een lening aan uw beste vriend of kennis, leg de lening altijd vast middels een contract voor lening. Daarmee voorkomt u als geld verstrekker zoveel problemen, waarnaast beide partijen exact weten wat er is afgesproken. Alhoewel een mondelinge afspraak voor lening ook rechtsgeldig is, kunnen achteraf de voorwaarden van het aangaan van de lening in twijfel worden getrokken. En dus dient u de lening altijd vast te leggen middels een contract lening. Zodoende legt u vast wanneer welk bedrag aan de lener wordt verstrekt, alsmede wordt vastgelegd hoelang de lening is aangegaan tegen welk rendement, alsmede hoe wordt afgelost.

Geldlening en rente vergoeding

De geldverstrekker heeft een bedrag aan de lener op een bepaalde datum uitgeleend. Dat betekent dan ook dat de geldverstrekker per maand de vastgelegde rente per maand terug wil hebben. Per maand dient de rente vergoeding over de openstaande geld lening worden vergoed, veelal voor de eerste van de maand. Zodoende kan de geldverstrekker een goed rendement draaien over de geldlening. Wordt in de tussentijd niets afgelost dan betaalt de geldlener uiteraard alle maanden hetzelfde rendement. Wordt wel afgelost dan neemt de rente vergoeding af naarmate de tijd vordert.


Leg aflossingswijze vast

Het is duidelijk dat de geldverstrekker het geleende bedrag op termijn weer terug krijgt, inclusief de maandelijkse rente vergoeding. Daartoe wordt in het contract lening vastgelegd op welke manier de geldlener denkt de lening terug te betalen. Dit kan op twee manieren worden afgesproken.

  • De geldlener betaalt iedere maand rente en aflossing. De hoogte van het geleende bedrag neemt dus geleidelijk af totdat het na de looptijd is afbetaald. De kosten zijn dan relatief het meest gunstig, waarnaast de geldlener iedere maand een deel kan terug betalen;
  • De geldlener betaalt na looptijd in een keer het bedrag terug, waarbij de geldlener per maand dezelfde rente vergoeding moet betalen.

Looptijd van de geld lening

De lening gaat in op de dag dat het bedrag is overgemaakt naar de rekening van de lener. Het advies is inderdaad om de transactie behorende bij een geldlening te allen tijde digitaal te laten gebeuren, zodat concreet vast staat dat het bedrag op een girale wijze van de geldverstrekker naar de geldlener is gegaan. Daarmee weet iedereen zeker dat de transactie feitelijk heeft plaats gevonden. Aan de lening van het geld is een termijn vast gekoppeld. Binnen die termijn dient de geldlener rente te betalen en eventueel maandelijks aflossen. Na looptijd dient het gehele bedrag terug betaald te zijn aan de geldverstrekker. Zodoende weet iedere partij dat de lening na looptijd netjes op tijd terug komt.

Wederrechtelijke verbintenissen

Het aangaan van een contract lening betekent dan ook dat aan de verbintenissen- en contractwet moet worden voldaan. Beide partijen zijn dus via het contract lening naar elkaar rechten en plichten verschuldigd, welke conform de wet dan ook nagekomen moeten worden. Wordt door de geldlener geen rente of aflossing betaald zoals eerder schriftelijk in het contract lening afgesproken dan is er sprake van contractbreuk. Daarop kan de geldlener worden aangesproken om zo alsnog de contract voorwaarden na te komen. Wordt hierop niet ingegaan dan kan de geldverstrekker met het contract geldlening via juridische stappen de geldlener dwingen om het contract te volgen danwel om een schikking te doen tussen beiden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk