Werkgeversaansprakelijkheid

Total
0
Shares
Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid


ONDERNEMEN EN AANSPRAKELIJKHEID (3)


De AVB – Werkgeversaansprakelijkheid

Een heel belangrijk onderdeel in de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven ofwel de AVB is de rubriek Werkgeversaansprakelijkheid.

“Maar ik heb geen personeel” hoor ik je zeggen. “Ik huur soms een uitzendkracht in of een ZZP-er of ik maak gebruik van een pay-roll bedrijf, dus met die werkgeversaansprakelijkheid heb ik niets te maken”.

Vergeet het maar. Als opdrachtgever ben je net zo “vogelvrij” als een werkgever! (Zie ook Ondernemen en Aansprakelijkheid (1).

Laat ik bij de basis beginnen. Een AVB biedt de volgende dekking:

SCHADE

Onder schade wordt verstaan:

1 schade aan personen

letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2 schade aan zaken

beschadiging, waaronder vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken van anderen dan verzekeringnemer en de hieruit voortvloeiende schade mits de beschadiging zelf niet van polisdekking is uitgesloten.


DERDEN

Hieronder wordt verstaan iedere andere persoon dan de aansprakelijk gestelde verzekerde.

Ondergeschikten zijn alle personen die onder jouw gezag vallen, zoals vast en tijdelijk personeel, uitzendkrachten, inleenkrachten, vakantiekrachten,  stagiaires en ook je neefje die jou een dagje komt helpen sjouwen.

Daarmee is in feite al duidelijk wat je van een AVB mag verwachten ingeval van werkgeversaansprakelijkheid. Ik zal dat uitleggen. Daarbij moet je even vergeten dat een ondergeschikte ook een verzekerde is volgens de polisvoorwaarden.

De werkgever moet volgens de wet (7:658 BW) zorgen voor een veilige werkomgeving (materialen, gereedschappen, beschermende persoonlijke middelen zoals bijvoorbeeld oordoppen, stofmaskers, kleding, schoeisel, e.d.)

De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn ondergeschikte lijdt door of tijdens de werkzaamheden (*) tenzij hij aantoont dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid.

Afgezien van het feit dat het verdraaid lastig is aan te tonen dat er sprake was van opzet door de ondergeschikte is bewuste roekeloosheid zelden of nooit aanleiding geweest om schade af te wijzen.

Voorbeeld: Is je werknemer tijdens werkzaamheden aan het dak roekeloos als hij ondanks een eerdere waarschuwing door jou toch over een gevaarlijk deel van het dak loopt en daar doorheen zakt?

Nee zegt de rechter. Iemand die regelmatig op (grote) hoogte werkt zal minder snel het gevaar zien. Maar als die werknemer nota bene is gewaarschuwd? Ook dan is er geen sprake van bewuste roekeloosheid is de uitspraak. Zwaar lichamelijk letsel zoals een dwarslaesie zoek je niet bewust op.

Maar hoe zit dat dan met de inleenkracht of de ZZP-er die je ondersteunt bij je werkzaamheden?

Ook in dat geval heeft de rechter bepaald dat de inleenkracht, en in het specifieke geval  de ZZP-er waarover het toen ging, als een ondergeschikte moet worden aangemerkt en dat de opdrachtgever dan wel de inlener voor de door hem tijdens de werkzaamheden opgelopen schade aansprakelijk is. Het ging daarbij om werkzaamheden die de inlener niet alleen kon verrichten.

Situaties die tot aansprakelijkheid van de werkgever kunnen leiden:

Je ondergeschikte loopt als bestuurder van je motorvoertuig (auto, motorfiets, bromfiets, werkmateriaal zoals heftruck of shovel etc.) schade of letsel op tijdens de uitoefening van de werkzaamheden;

je ondergeschikte gaat met zijn eigen motorvoertuig naar een klant of postkantoor en loopt schade of letsel op;

je ondergeschikte loopt schade of letsel op tijdens een personeelsuitje (bijv. ballonvaren)

je ondergeschikte loopt schade of letsel op tijdens gebruik van door jou beschikbaar gestelde machine/gereedschappen;

denk ook aan werken met gevaarlijke stoffen (ontbreken of ontoereikende beschermende middelen of gebrek aan toezicht *hierop), RSI en OPS.

Dit is uiteraard maar een kleine selectie maar je ziet, aansprakelijkheid is continue aanwezig. Gebruik van motorrijtuigen dien je aanvullend of apart (verschilt per maatschappij) te verzekeren. Op een AVB is dit namelijk meestal uitgesloten als het om W.A.M.-plichtige voertuigen gaat.

*Gebrek aan toezicht. Ook zo’n ding waar je als werkgever niet altijd bij stilstaat, je bent tenslotte geen politieagent.  Maar plan dat toezicht toch maar regelmatig in want er niet op toezien dat je ondergeschikte beschikt over beschermende middelen en hij/zij ze ook gebruikt levert ook aansprakelijkheid op.

Er zijn veel websites die je op dit punt kunnen informeren. Een daarvan is www.rie.nl

Eerder verscheen van de auteur:

Ondernemen en Aansprakelijkheid (1)

De AVB – Algemeen

Ondernemen en Aansprakelijkheid (2)

De AVB- Productaansprakelijkheid

Heb je vragen of opmerkingen? Mail deze naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk