Juridisch

Total
0
Shares
JuridischJuridisch
Hieronder vindt u juridische artikelen.

Aktes opmaken bij de notaris

Afspraken op papier

Voor het laten passeren van akten gaat u naar de notaris. Veel zaken kunt u mondeling afspreken, echter enkele afspraken dienen simpelweg concreet op papier te staan. Zeker als het gaat om het aangaan van een hypotheek voor de koop van een woning. Waartoe wordt de aankoop van de woning geregeld middels de:

 • hypotheek akte;
 • en overdrachtsakte.

Daarnaast dient u rekening te houden met het mogelijk afsluiten van:

 • een samenlevingscontract;
 • en een testament.

Met deze akten kunt u een hypotheek afsluiten om daarmee de eigenaar van een woning te worden. Sluit deze akten juridisch goed af bij de notaris, in veel gevallen zelfs verplicht.

Hypotheek akte

Om een woning te kunnen kopen dient u daartoe een concrete financiering te hebben. Veelal wordt daartoe bij een hypotheek verstrekker aangeklopt voor een hypotheek lening. Omdat het bij een hypotheek lening gaat om een niet gering bedrag en omdat de hypotheek verstrekker zijn kapitaal met rente terug wil zien, dient daar een hypotheek akte voor opgesteld te worden. De notaris legt daarbij vast:

 • welke hypotheek verstrekker heeft de hypotheek lening verstrekt;
 • welke hypotheek lener gaat de hypotheek lening aan;
 • welk pand staat borg voor de verstrekking van de hypotheek lening;
 • hoeveel rente dient de hypotheek lener te vergoeden;
 • op welke manier is de aflossing van de hypotheek geregeld.

Met de hypotheek akte zijn de belangen van de hypotheek verstrekker gewaarborgd en dus kunt u de woning aanschaffen.

Overdrachtsakte

Naast een hypotheek akte dient er eveneens een overdrachtsakte opgesteld te worden. De overdrachtsakte legt vast welk object van eigenaarschap verandert. Daartoe wordt het object beschreven, waarnaast eveneens de persoonsgegevens van de oude en nieuwe eigenaar worden opgenomen. Ook wordt aangegeven of er speciale omstandigheden van toepassing zijn, zoals recht van overpad en eventuele bijbehorende onderhoudscontracten. Zodra beide partijen en de notaris de overdrachtsakte hebben ondertekend dienen de sleutels overgedragen te worden. De notaris regelt die dag nog de registratie van de overdracht van eigenaarschap bij het kadaster en overige van belang zijnde instanties.

Samenlevingscontract

Gaat u samen wonen en/ of schaft u gezamenlijk een woning aan dan dient u afspraken daartoe op papier te zetten. Voor het verkrijgen van een hypotheek is dit voor ongehuwde stellen ook een verplichting. Het samenlevingscontract legt het volgende vast:

 • hoe worden de kosten van de huishouding verdeeld. Met een even hoog inkomen zal de verdeling gelijk moeten zijn. Is echter het inkomen van een partner hoger dan dient deze meer lasten te dragen;
 • gedurende het partnerschap vallen gezamenlijke aankopen onder het gezamenlijk bezit, mits anders aangegeven. Ook persoonlijke bezittingen kunnen vooraf opgegeven worden en gescheiden van de gezamenlijke boedel;
 • verblijvingsbeding: komt een partner te overlijden dan heeft de langstlevende recht op het vermogen van de overledene wegens het verblijvingsbeding. Ook mag de de langstlevende dan in de gezamenlijke woning blijven wonen.

Testament

Heeft u speciale wensen aangaande de nalatenschap van uw kapitaal en vermogen dan stelt u daartoe een testament op. Ook kan het zijn dat u uw partner als ongehuwd samenwonend stel na overlijden de erfgenaam wilt laten zijn van uw persoonlijke bezittingen. Dat kan, en daartoe dient u een testament op te stellen. Deze akte wordt geregistreerd in het Centraal Testament Register zodat iedereen weet wat de wensen zijn na het overlijden. Stel uw testament samen bij de notaris.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk