Advocatenkantoren Utrecht

Total
0
Shares
Advocatenkantoren Utrecht

Advocatenkantoren Utrecht


Hebt u juridische vragen? En woont en werkt u in het midden van het land? Kies dan een goede advocaat in Utrecht!

Advocaten in Utrecht

Aan het opstarten van een onderneming zitten juridische haken en ogen en dus kan u een advocaat Utrecht te nemen. Het ondernemingsrecht kan worden opgedeeld in vele soorten recht. U kunt denken aan:

  • het rechtspersonenrecht,
  • het vennootschapsrecht , maar ook het
  • arbeidsrecht en
  • ontslagrecht

zijn voor de onderneming van groot belang. Om alle juridische aspecten behorende bij een onderneming adequaat geregeld te hebben, is dan ook afdoende juridische ondersteuning van levensbelang voor de onderneming. Door het inhuren van een advocaat bedrijfsjurist. Dit omdat de onderneming het recht van bestaan moet aantonen maar ook vele contracten en overeenkomsten aangaat. Voor de continuïteit van de onderneming is het dan ook van belang dat alles juridisch klopt zodat de onderneming middels de advocaat Utrecht in rustig vaarwater terecht komt.


Vennootschap en rechtspersoonlijkheid

Er zijn binnen het vennootschapsrecht verschillende type ondernemingen welke u kunt opzetten, uiteraard afhankelijk van uw eigen mogelijkheden. Het is echter zo dat de ene groep vennootschappen gebruik maakt van de natuurlijke rechtspersoon in de vorm van de bestuurder, en de andere groep draagt zelf de rechtspersoonlijkheid.

  • De eenmanszaak en vennootschap onder firma wordt gekozen om alleen of met een partner een zaak op te bouwen, zonder dat daar een groot kapitaal aan ten grondslag ligt. U en uw eventuele zaken partner dragen dan zelf de verantwoordelijkheid over de resultaten van de onderneming;
  • De naamloze vennootschap wordt opgesteld met het aantrekken van vreemd vermogen door de uitgifte van aandelen daartoe. Bij de besloten vennootschap legt u eigen vermogen in de onderneming en bezit u de aandelen.

Voordeel rechtspersoonlijkheid bij ondernemingen

Het allergrootste voordeel van de rechtspersoonlijkheid bij onderneming – zoals dit bij de NV en BV van toepassing is – is de scheiding tussen het vermogen van de onderneming en het privé vermogen van de bestuurder(s). Dit betekent dat het risico van het ondernemerschap niet meer bij de bestuurder ligt, maar bij de onderneming zelf. Door de rechtspersoonlijkheid van de onderneming kan de onderneming daardoor ook zelf contracten en overeenkomsten afsluiten ten gunste van de onderneming. Dat geldt dan ook voor het aannemen van werknemers. Het is echter belangrijk dat bij het besturen van de onderneming de bestuurders ten gunste van de onderneming handelen oftewel behoorlijk bestuur voeren. Laat u door de advocaat Utrecht dan ook juridisch bijstaan.

Aannemen en ontslaan van werknemers

Een belangrijk onderdeel van het goed kunnen functioneren van de onderneming is de mogelijk om mensen aan te nemen maar ook te ontslaan. Daartoe dient de onderneming aan het arbeids- en ontslagrecht te voldoen, door de voorwaarden voor het aannemen van werknemers in het arbeidscontract op een juridisch correcte manier te verwoorden. De advocaat Utrecht voor ondernemingsrecht kan u dan ook optimaal adviseren bij het aangaan van arbeidscontracten, maar ook op welke manier u werknemers moet ontslaan. Daartoe dient een juridisch correcte beëindigingsovereenkomst voor opgesteld worden, passend bij de reden van ontslag.


Faillissement van de onderneming

Onverhoopt kan het slecht gaan met uw onderneming. Langdurig slechte cijfers betekent dat u de schulden niet meer kunt betalen, en dus wordt het faillissement door een partij aangevraagd. De schuldeisers willen hun geld terug zien. Dit betekent dat de baten, het vermogen van de onderneming moeten worden verrekend met de openstaande schulden. Gewoonlijk betekent dat daartoe de schuldeisers allemaal een naar verhouding even groot deel terug krijgen. Is het faillissement te wijten aan onbehoorlijk bestuur dan kunnen de bestuurders aansprakelijk daarvoor worden gesteld. Laat u dan ook juridisch bijstaan door een advocaat Utrecht.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk