Ben je ziek dan mag je niet worden ontslagen

Ben je ziek dan mag je niet worden ontslagen

Ziek thuis is geen wettelijke reden voor ontslag

Het kan je onverhoopt voorkomen dat je ziek wordt en daardoor thuis zit. Er gaan veel dingen door je hoofd maar het belangrijkste is dat je herstelt van de aandoening en met de tijd weer aan de slag kunt gaan. Het kan voorkomen dat de werkgever het niet eens is met deze gang van zaken en wil je ontslaan. In dat geval beschermt de wet je als zieke en draagt de werkgever nog minimaal twee jaar verantwoordelijkheid. Waarom mag je als zieke niet worden ontslagen en wat zijn je rechten verder?

Ziekte en ontslag gaat niet samen

Zit je ziek thuis dan mag dat geen aanleiding zijn voor ontslag. Ontslag bij ziekte valt niet binnen de wettelijke ontslagredenen en dus kan het nooit de reden zijn. De werkgever heeft namelijk een verantwoordelijkheid ten opzichte van de werknemer zodat tijd wordt gegeven aan herstel. De verwachting zal in de meeste gevallen zijn dat de zieke werknemer binnen een beperkt tijdsbestek herstelt van de aandoening of ziekte en dus vrij snel de activiteiten weer kan hervatten.

Wettelijke bescherming

Diegene met ziekteproblemen moeten de gelegenheid krijgen om voldoende te herstellen zodat zij op een later moment de oude werkzaamheden weer kunnen oppakken. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om zieke personeelsleden minimaal zeventig procent van het loon door te betalen gedurende de eerste twee jaar. Zo is het namelijk vastgelegd in de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ). In die periode heeft de werkgever eveneens de verplichting om gepast ander werk te vinden zodat de werknemer in deeltijd betrokken blijft bij het arbeidsproces en dat er door de zieke werknemer een bijdrage wordt geleverd aan ondernemingsprocessen. Uiteraard moet de zieke voldoende capaciteiten hebben om daaraan mee te werken. Voorgaande wordt onderstreept door de Wet Verbetering Poortwachter.

Verschil tussen ziekte en verzuim

Een thuiszittende werknemer hoeft niet te betekenen dat deze werkelijk ziek is. Het kan gaan om structureel verzuim gaan waardoor deze niet op het werk verschijnt. Het kan liggen aan een persoonlijke reden, problemen op het werk of andere redenen welke aanleiding geven voor het verzuim. Vaak heeft de verzuimer even hulp of motivatie nodig om weer aan het werk te gaan door de problemen op te lossen. Daarbij kan de werkgever een stimulerende rol spelen door naar de werknemer te luisteren. Problemen kunnen worden opgelost zodat er een prettige werksfeer ontstaat. Een tool daarbij is een adequaat ziekteverzuimregistratie zodat probleemgevallen tijdig kunnen worden herkend zodat oplossingen wordt gevonden. Het gaat er in die gevallen om dat de werknemer weer aan het werk gaat omdat het de werkgever geld bespaart. Heeft de werknemer een conflict met de werkgever zonder dat het wordt opgelost kan het escaleren in hoge psychische druk waardoor de werknemer wel ziek thuis komt te zitten. Ook dan is de werkgever verplicht om loon door te betalen.

Langer dan twee jaar ziekte

Ben je inmiddels twee jaar ziek en zijn er door werknemer met werkgever voldoende aantoonbare activiteiten ontplooid om bij het arbeidsproces betrokken te blijven, dan mag de werknemer worden ontslagen. Dit mag pas als het UWV daartoe toestemming heeft verleend. Het houdt in dat werknemer en werkgever in overleg treden met het UWV om de zieke over te laten gaan in een ziektewetuitkering binnen de WIA. Daarbij wordt bepaald hoeveel de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is zodat de hoogte van de uitkering wordt vastgelegd. Het overige deel zal de werknemer dus moeten blijven werken om aan voldoende inkomen te komen.

Hoe kan wel ontslag bij ziekte voorkomen

Er zijn uitzonderingen waarbij een zieke toch kan worden ontslagen. Dit geldt echter in uitzonderlijke situaties:

  • door bedrijfseconomische omstandigheden raakt de onderneming failliet;
  • de zieke heeft iets gedaan waardoor het voor de werkgever dringend genoeg is om de werknemer op staande voet te ontslaan;
  • de zieke werknemer neemt zelf ontslag om bijvoorbeeld alle tijd aan herstel te geven.

Behoudens voorgaande redenen mag een werknemer dus nooit en te nimmer worden ontslagen omdat deze ziek is.

Lees verder suggesties:

Wat zijn jouw (collectieve) rechten bij ontslag

Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald

Wat houdt arbeidscontract ontbinding van rechtswege in?

Ontslag aanzeggen als werknemer met wederzijds goedkeuren

Rechten en plichten bij ziekteverzuim van werknemer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk