Contractuele aansprakelijkheid

Total
0
Shares
Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid


Hebt u vragen over contractuele aansprakelijkheid? Bij het niet nakomen van de voorwaarden van een contract is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. Indien er tussen twee partijen een overeenkomst is afgesloten echter een partij komt de verplichtingen niet na dan heeft deze partij contractuele aansprakelijkheid over eventuele schade veroorzaakt bij de andere partij. Contractuele aansprakelijkheid treedt op indien aan de afspraken van een contract niet wordt voldaan. De schade lijdende partij kan daartoe schadeloosstelling eisen zodat de schade wordt vergoed. Om uw recht te halen bij een schending van de contractuele aansprakelijkheid maakt u gebruik van de diensten van de advocaat voor aansprakelijkheid.

Aankoop van een product

Bij het aangaan van een koopcontract zoals de aanschaf van een product dient dat product aan de gestelde eisen te voldoet. De koper betaalt een bedrag en verwacht daarbij een bepaalde kwaliteit van het aangeleverde product. Indien bij gebruik echter blijkt dat het product gebreken vertoont en dus niet aan de voorwaarden van het koopcontract voldoet dan heeft de verkoper contractuele aansprakelijkheid. Dit kan beteken dat:

  • het koopcontract kan schriftelijk worden ontbonden waarbij de consument het product retourneert en het geld terug krijgt;
  • het koopcontract kan gedeelte worden ontbonden indien het om een klein gebrek gaat. Dit houdt in dat het product wel optimaal werkt echter door het gebrek kan het product er esthetisch minder mooi uitzien.

Om dat te compenseren dient de verkoper wegens de contractuele aansprakelijkheid een deel van het geld terug te betalen.


Verzuim

Is er een koopcontract aangegaan dan dient de verkoper ook het product te leveren. Dit betekent:

  • dat het geleverde product binnen de afgesproken termijn wordt geleverd. Te late levering betekent mogelijk ook schade;
  • het geleverde product niet aan de kwaliteitseisen voldoet. U kunt dan als koper een vervangend product opeisen omdat de verkoper niet aan de contractuele voorwaarden heeft voldaan;
  • de verkoper het product niet naar de wens repareert;
  • de verkoper weigert te assisteren.

In alle gevallen van verzuim wordt dus het contract niet nagekomen en staat de koper in zijn recht. De verkoper heeft namelijk door het aangaan van het koopcontract een wettelijke verbintenis gemaakt waaraan contractuele aansprakelijkheid is verbonden. Enige schade voor de koper dient dan ook door de verkoper te worden hersteld of vergoed.

Woning verkoop

De woningmarkt daalt en dat heeft effect op de verkoop prijs van woningen. Is er een voorlopige verkoopcontract getekend dan dient men zich daaraan te houden. Het kan voorkomen dat de kopende partij niet opdaagt bij de verkoop en dus dient de woning aan een ander te worden verkocht mogelijk tegen een lagere prijs. Omdat er een verschil in verkoopprijs zit heeft de verzuimende partij contractuele aansprakelijkheid over het verschil in prijs. Deze schade is namelijk veroorzaakt door toedoen van het handelen van de schendende partij. Het verschil dient dan ook wegens de contractuele aansprakelijkheid te worden vergoed aan de verkoper. Heeft u vragen of twijfels aangaande of u schadevergoeding kunt eisen, laat u dan informeren door de advocaat voor aansprakelijkheidsrecht.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk