De geheimhoudingsverklaring, wanneer is het van toepassing?

Total
0
Shares
De geheimhoudingsverklaring, wanneer is het van toepassing?

De geheimhoudingsverklaring, wanneer is het van toepassing?


Bepaalde beroepen hebben een geheimhoudingsplicht

Meerdere beroepsgroepen hanteren een beroepsgeheim waarbij meegedeelde informatie niet aan anderen wordt doorgegeven. Meest bekend zijn wel advocaten, medici, doktoren en artsen waarbij de belangen van de patient altijd voorop staan en informatie in goed vertrouwen wordt uitgewisseld. Ook binnen andere vakgebieden is de verklaring van toepassing waarbij de werknemer naast het arbeidscontract een geheimhoudingsverklaring moet ondertekenen.


Bij welke functies komt het zoal voor?

Medici en advocaten hebben een beëdigd beroep waarbij men het beroepsgeheim hoog in het vaandel moet hebben. Toch zijn er vele andere functies en bedrijven alwaar geen informatie verder mag worden verspreid. Denk aan de volgende:

  • architecten en constructeurs dienen de wensen van de opdrachtgever uit te voeren zonder dat informatie naar buiten lekt;
  • ondernemingen die bepaalde ideeën ontwikkelen tot nieuwe producten waarmee een toekomstige marktafzet wordt bewerkstelligd. Veelal zal men ook via patenten moeten werken om het product idee concreet vast te leggen zodat het verder kan worden ontwikkeld. Dit valt onder het intellectueel eigendom van de onderneming en vormt de basis van toekomstige winsten. Werknemers mogen dus niets vrijgeven aan de buitenwereld;
  • specialisten en adviseurs die worden ingehuurd om een opdracht te verwezenlijken of om tot oplossingen te komen;
  • werknemers die op speciale grondgebieden werken. Denk aan een opslagterrein voor licht ontvlambare stoffen, gasdistributie centra, enzovoorts.

Vele beroepen en ondernemingen kennen de geheimhoudingsverklaring welke in de meeste gevallen altijd moet worden gevolgd.

Wat houdt het document in?

Binnen de verklaring wordt aangegeven dat de ondertekenaar strikte geheimhouding heeft omtrent speciale ontwikkelingen binnen de onderneming of als bepaalde adviezen zijn verstrekt. Ook als de wens van de klant moet worden vertaald naar een concreet ontwerp of plan van aanpak dan dient de adviseur de belangen van de klant te beschermen. Alles wat wordt besproken dient binnenskamers te blijven. Het doel is om voor de problemen of vraagstukken dermate goede oplossingen te vinden of antwoorden te geven dat de klant daarmee is tevredengesteld. De onderneming kan klanten werven omdat er vertrouwelijk met informatie wordt omgegaan zodat via die weg omzet kan worden gegenereerd. Die relatie onderstreept dus het belang om de werknemer te verplichten tot geheimhouding zodat de onderneming binnen deze vertrouwenssfeer zaken kan doen.

Is het een terechte verklaring

Het document is na ondertekening door alle aanwezigen een juridisch stuk geworden waaraan de ondertekenaar zich moet houden. Indien er toch gevoelige informatie door een werknemer wordt vrijgegeven dan kunnen mogelijk winstdervingen op de werknemer worden verhaald. Het is dus in het belang van de werknemer om stilzwijgend te zijn door de verklaring ook feitelijk tot uitvoer te brengen. Een schending van het contract door informatie vrij te geven betekent een schending van de belangen van de opdrachtgever. Daarmee kan potentieel grote schade ontstaan waarvoor de werknemer en indirect de werkgever verantwoordelijk voor is.


Wanneer hoef je je er niet aan te houden?

Een geheimhoudingsverklaring moet altijd aan de wet voldoen. Indien het tot doel heeft om misdrijven of ernstig verwijtbaar handelen tracht te verdoezelen dan betreft het een nietige geheimhoudingsverklaring. Kom je in de omstandigheid waarbij je illegale activiteiten ziet of er kennis van hebt dan heb je een verantwoordelijkheid om daarover juist wel naar buiten toe te treden. Illegale activiteiten zijn strafbaar en kan bij blijvend stilzwijgen ook medeplichtigheid inhouden. Wees voorzichtig en raadpleeg een juridisch specialist indien je in een dergelijke omstandigheid terecht komt. Met de juiste wettelijke onderbouwing kun je mogelijk de juiste instantie tippen voordat er meer ernstige dingen voorvallen.

Artikel partner:

Rechtsgeldigheid geheimhoudingscontract
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk