Hoe kun je ontslag krijgen? Wettelijke redenen en eisen

Total
0
Shares
Hoe kun je ontslag krijgen? Wettelijke redenen en eisen

Hoe kun je ontslag krijgen? Wettelijke redenen en eisen


Wat zijn de wettelijke redenen van ontbinden arbeidscontract?

Ontslag krijgen danwel het ontbinden van het arbeidscontract moet voldoen aan de geldende wettelijke ontslagredenen. Er zijn slechts vier redenen waarom het arbeidsovereenkomst van een werknemer kan worden ontbonden. Welke redenen zijn er te onderscheiden en waar moet je op letten als het ontslag aan de werkgever valt te verwijten?


Ontbinding wegens het recht

Indien een contract is opgesteld voor een bepaalde termijn dan verloopt het contract bij het verstrijken van de laatste datum. Oftewel als de doelstelling binnen het contract is behaald of als de looptijd ophoudt dan stopt de arbeidsbetrekking. Omdat er vooraf contractuele afspraken zijn opgesteld – aangaande wat er moet worden gedaan binnen een gestelde termijn – weten beide partijen wanneer de overeenkomst kan worden ontbonden. Het houdt in dat werknemer en werkgever jegens elkaar geen verplichtingen meer hebben waardoor de wegen simpelweg scheiden.

Er is sprake van een dringende reden

Dit ligt totaal anders bij ontslag op staande voet. De reden van het ontslag is dringend waardoor de werkgever niet meer anders kan doen dan de werknemer te ontslaan. Het is echter de vraag of er werkelijk sprake is van een dringende reden. Valt de oorzaak te wijten aan een gedraging van de enkeling of zijn er meerdere werknemers bij betrokken? Waarom worden anderen dan niet ook ontslagen, enzovoorts. Het zijn belangrijke vragen als je met deze vorm van ontslag in aanraking komt. Is er een misdrijf op het werk gepleegd of staat onomstotelijk vast dat het door de handelingen van de werknemer komt, dan lijkt het ontslag onomkeerbaar. Heb je twijfels omtrent de redenen van het ontslag laat je altijd per direct bijstaan door een advocaat voor ontslagrecht aangezien je mogelijk ten onrechte bent ontslagen. Let wel dat je na een ontslag op staande voet geen rechten meer hebt op enig uitkering behoudens de bijstandsuitkering.

Met wederzijds goedvinden

Deze manier van ontbinden van een arbeidsovereenkomst is van toepassing indien beide partijen akkoord gaan met het voorgenomen ontslag. Veelal zal de werknemer een nieuwe baan hebben gevonden waardoor de oude functie wordt opgezegd. Vindt dit plaats onder de voorwaarden zoals die vooraf binnen het arbeidscontract zijn overeenkomen dan kan het contract netjes worden ontbonden. Daartoe dient de werknemer de wettelijke opzegtermijn van 1 maand ingaande vanaf de 1e van de volgende maand in acht te nemen. Wordt dit gedaan dan kan de werkgever slechts akkoord gaan met de ontbinding van het arbeidscontract.


Bedrijfseconomische redenen

Een belangrijke reden voor ontslag is wegens bedrijfseconomische redenen. Het gaat slecht met bedrijven waarbij rode cijfers langdurig zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat de onderneming failliet gaat dient er te worden gereorganiseerd met ontslagen tot gevolg. Omdat de werkgever de werknemer niet meer in dienst wenst te hebben is er sprake van contractbreuk. Voor het ontslag dient de werkgever te voldoen aan de volgende eisen:

  • is er sprake van meer dan twintig ontslagen binnen drie maand dan betreft het een collectief ontslag waarbij de ontslagen moeten plaatsvinden conform het afspiegelingsbeginsel. Daarbij moeten de ontslagen gelijkmatig zijn verdeeld over leeftijdscategorieën en organisatieniveaus. Daarnaast dient het UWV ontslagvergunning te verstrekken;
  • het betreft contractbreuk waardoor de ontslagen werknemers recht hebben op ontslagvergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van het laatst verdiende bruto loon maal het aantal arbeidsjaren maal een factor afhankelijk van de leeftijd. Tot 35 jaar is dat 0,5 en stijgt per 10 jaar 0,5 tot maximaal 2,0. Let wel dat de kantonrechtersformule politiek gevoelig ligt en mogelijk wordt gewijzigd naar een uitgeklede vergoedingsvorm;
  • de wettelijke opzegtermijn moet in acht worden genomen. Voor de werkgever geldt een opzegtermijn van 1 maand per 5 gewerkte jaren met een maximum van 4 maand. De termijn gaat in vanaf de eerste van de volgende maand;
  • het concurrentiebeginsel mag niet van toepassing zijn binnen het beëidigingsovereenkomst.

Laat je in dit geval altijd juridisch bijstaan omdat de belangen van de werkgever niet jouw belangen zijn. Ga voor zekerheid en laat het ontbindende contract voor ontslag afchecken.

Wanneer kun je naar het UWV gaan?

Zodra de juridische aspecten van het ontbinden van het arbeidscontract zijn geregeld en de voorwaarden op papier zijn vastgelegd dan kan het ontslag tot uitvoering worden gebracht. Is de opzegtermijn verlopen dan houdt het arbeidscontract op te bestaan waardoor je werkloos bent geworden. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen houdt in dat je op straat komt te staan waarbij het niet jouw fout is. In dat geval kun je bij het UWV aankloppen om een WW uitkering aan te vragen. In sommige uitzonderlijke gevallen kan dat ook bij ontslag met wederzijdse goedkeuring. Laat je daartoe goed informeren door het UWV. Een WW uitkering kun je voor minimaal 3 tot maximaal 32 maand krijgen afhankelijk van je arbeidsverleden.

Lees verder suggesties:

De consequenties van ontslag op staande voet

Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald

Hoeveel uitkering krijg ik en hoe lang mag ik in de WW?

Ontslag wegens bedrijseconomische redenen, waar op letten?

Wat houdt arbeidscontract ontbinding van rechtswege in?

Artikel partner:

Plan B bij dreigend ontslag, wat ga je doen?
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk