Hoger beroep bestuursrecht

Total
0
Shares
Hoger beroep bestuursrecht

Hoger beroep bestuursrecht


Voor het indienen van hoger beroep bij bestuursrecht moet je bij de Centrale Raad van Beroep zijn. Het bestuursrecht beschrijft wat bestuursorganen wel of niet mogen doen. Alles wat een bestuursorgaan wettelijk mag doen draagt het legaliteitsbeginsel. Daarmee wordt geregeld wat het algemeen openbaar bestuur binnen de wet mag doen. Indien er een conflict ontstaat binnen het bestuursrecht dan kan dit voor de rechter verschijnen. Is een van de partijen het dan niet eens met de uitkomst van het vonnis dan kan in appel worden gegaan. Oftewel het hoger beroep kan worden aangetekend. Wat speelt er zoal mee bij het aangaan van een hoger beroep binnen het bestuursrecht.

Centrale Raad van Beroep

Dit is de hoogste rechterlijke macht in ons land. Het behandelt alle bestuursrechtelijke geschillen en spreekt recht uit bij zaken aangaande de Algemene wet Bestuursrecht. Daarbij moet je denken aan geschillen bij:

  • bijstand en sociale zekerheid;
  • ambtenarenrecht.

Daarnaast spreekt de Centrale Raad van Beroep ook recht bij zaken aangaande oorlogs- en vervolgingsgetroffenen. Bij zaken binnen sociale zekerheid en het ambtenarenrecht bestaat de mogelijkheid om bij een ontevreden vonnis in hoger beroep te gaan. Wil je ook hoger beroep binnen een bestuursrechtelijke zaak aantekenen schakel daartoe gedegen juridische specialisten in. De advocaat voor hoger beroep staat je graag bij.


Wettelijke termijn

Ben je het niet eens met een uitspraak binnen een beroep dan heb je de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Uiteraard dient je dit tijdig te doen. Het Bestuursrecht schrijft voor dat bij iedere zaak waarbij een beslissing is genomen dan heb je bij bezwaar, beroep en hoger beroep telkens zes weken de tijd om dit kenbaar te maken. Daartoe zijn binnen het bestuursrecht procedures voor opgesteld zodat bij iedere beslissing de feiten goed zijn overwogen en zodat de einduitspraak bij iedere zaak de juiste is. Dit proces zorgt er dus voor dat exact duidelijk wordt in hoeverre bestuursrechtelijke beslissingen juiste beslissingen zijn geweest.

Ambtenarenrecht

Een speciaal onderdeel binnen het bestuursrecht vormt het ambtenarenrecht. Een ambtenaar is per beslissing aangesteld en verkrijgt daarbij de ambtelijke rechtspositie. Dit houdt in dat de ambtenaar een rechtsinstelling is geworden. Indien het tot een ontslag komt dan heeft de ambtenaar vanwege deze speciale positie een reeks aan rechten binnen het bestuursrecht. De ambtenaar kan niet zomaar ontslagen worden. Daartoe dient de juiste procedure voor gevolgd te worden waarna het binnen een hoger beroep tot een arrest komt. Zal de ambtenaar dan alsnog moeten vertrekken dan zal dat per decreet of bestuurlijke beslissing worden aangegeven.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid verzorgt dat iedereen gegarandeerd een minimum inkomen heeft zodat onderdak kan worden geregeld en in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. Daartoe zijn een aantal regelingen in het leven geroepen zoals:

  • sociale bijstand;
  • het pensioen;
  • uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid;
  • uitkeringen bij overlijden van naasten en familieleden.

Binnen deze sociale zekerheid kunnen beslissingen worden genomen waar je het totaal niet mee eens bent of dat die beslissing totaal onredelijk is.


Noodzaak juridische bijstand

Voor het in hoger beroep gaan bij bestuursrecht moet je goede juridische bijstand hebben. Het bestuursrecht is een vak apart en dus dien je de advocaat voor hoger beroep bij bestuursrecht in te schakelen. Neem contact op met een juridische specialist bij jou in de buurt zodat jouw belangen optimaal bestuursrechtelijk worden beschermd.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk