Kort geding hoger beroep

Total
0
Shares
Kort geding hoger beroep

Kort geding hoger beroep


Middels een kort geding tijdens een hoger beroep kun je afdwingen dat de tegenpartij een actie onderneemt. Door de rechter wordt daartoe een voorlopige voorziening opgelegd waarmee een verplichting wordt opgelegd voor een tijdelijke uitstel van acties. Denk daarbij aan het tijdelijk verbod dat personeel wordt ontslagen omdat er misstanden zijn binnen het bedrijf danwel dat er geen reëel sociaal plan is samengesteld. Om ook acties van de tegen partij aan banden te leggen gedurende het hoger beroep maak je handig gebruik van een kort geding. Schakel daartoe de expertise in van de advocaat voor hoger beroep.

Wanneer instellen kort geding?

Er is sprake van een hoger beroep indien een partij het niet eens is met een uitspraak van een rechter. De zaak komt dus niet tot zijn recht en middels een hoger beroep wordt een aanvullende inhoudelijke beoordeling van de zaak aangevraagd. Om te voorkomen dat de tegen partij reeds acties gaat ondernemen kun je het hoger beroep na het vonnis ver ommegaande aantekenen waarna je ook zo snel als mogelijk met een kort geding kunt komen. Op die manier bescherm je via een kort geding het recht voor acties van de tegenpartij.


Resultaat van een kort geding

Een kort geding heeft tot doel om de tegenpartij ervan te behoeden dat deze tijdens het hoger beroep een maatregel uitvoert. Het hoger beroep kan over een specifiek onderwerp gaan zoals de kap van bomen door de gemeente of het ontruimen van een gekraakt pand. Indien de zaak over de kap van die bomen gaat of de ontruiming dan kan aan de rechter via een kort geding een voorlopige voorziening opgelegd. Dit is een tijdelijk verbod om die bomen te kappen of om de krakers te verwijderen. Het recht moet zich namelijk eerst over de zaak buigen binnen het hoger beroep voordat acties worden uitgevoerd.

Handhaven uitspraak kort geding

Een kort geding is een dwingende uitspraak gedurende de looptijd van het hoger beroep. De tegenpartij mag de beoogde acties niet uitvoeren voordat de rechter tot een arrest is gekomen. Dit is het eindoordeel van de rechter in hoger beroep. Om de voorlopige voorziening kracht bij te geven wordt een aanvullende strafmaat opgelegd indien de voorlopige voorziening door de tegenpartij voortijdig wordt geschonden. Op die manier wordt de toestand gerealiseerd dat de rechter in hoger beroep eerst de zaak volledig in behandeling neemt en tot een uitspraak komt.

Was kort geding juist?

Door het kort geding zijn bepaalde acties van de tegenpartij gedurende het hoger beroep stilgelegd. Is er een uitspraak in het hoger beroep dan kan dit het volgende betekenen:

  • er is gevonden dat het geëiste onterecht is geweest waardoor de gedaagde wordt vrijgepleit. De voorlopige voorziening wordt daarmee eveneens van tafel geveegd en kan de gedaagde de beoogde acties verder uitvoeren;
  • de rechter is van mening dat een eerder vonnis van kracht blijft. Dit kan inhouden dat de voorlopige voorziening binnen het kort geding ook niet meer van toepassing is;
  • de eisende partij krijgt door de bewijslast gelijk en dus blijft na de uitspraak van de rechter in hoger beroep de voorlopige voorziening van kracht en krijgt een permanent karakter.


Kosten hoger beroep

Voordat je in hoger beroep gaat moet je ervan verzekerd zijn dat je financiële middelen hebt om het hoger beroep te kunnen betalen. Binnen een gewone rechtszaak kun je daartoe een rechtsbijstandverzekering voor aanwenden. Binnen het hoger beroep is het de vraag of jouw rechtsbijstandsverzekering dit dekt. Is dit niet het geval laat je dan voorlichten door de hoger beroep advocaat aangaande de kosten. Mogelijk kun je iets regelen zodat jouw risico’s klein blijven.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk