Maximale ontslagvergoeding berekenen bij ontslag

Total
0
Shares
Maximale ontslagvergoeding berekenen bij ontslag

Maximale ontslagvergoeding berekenen bij ontslag


Over ontslag en opzegtermijn | Waar hebt u recht op?

Hieronder wordt vanuit zowel de werknemer als ook de werknemer uitleg gegeven over ontslag, ontslagvergoedingen en ontslagprocedures. Deze rrichtlijnen gelden ook voor ambtenaren, zoals:

  • onderwijzend personeel en
  • militair personeel.

Ben jij werkzaam bij de landmacht? Gelet op de grote aantallen ontslagen in 2011 en 2012 binnen de landmacht zijn hoge ontslagvergoedingen mogelijk. Raadpleeg een jurist of advocaat voor jouw individuele mogelijkheden!

Betreft het ontslag een ontbinding van het arbeidscontract van rechtswege dan is een termijn vol gewerkt of een doelstelling is behaald. In principe is hierbij ook geen wettelijke opzegtermijn van toepassing. Komt het ontslag vanuit de werknemer omdat deze ontevreden is met het werk en een andere baan heeft gevonden dan is er gewoonlijk een maand opzegtermijn. Uiteraard dient de werknemer voor de laatste dag van de maand voor de laatste maand u als werkgever te informeren omtrent het gewenste ontslag. Wilt u als werkgever de werknemer ontslaan dan is er sprake van minimaal 1 maand opzegtermijn waarnaast per 5 gewerkte jaren de opzegtermijn met een maand toeneemt tot een maximum van 4 maand. In de ontslagbrief dient de ontslag termijn duidelijk beschreven zijn.

Ontslag op staande voet

Ontslaat u uw werknemer op staande voet dan hoeft u niet aan een wettelijke opzegtermijn te houden.


Ontslagvergoeding

Indien u een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen gaat ontslaan dan dient u de werknemer een vergoeding te betalen. Gewoonlijk wordt dit bepaald door de kantonrechtersformule. Deze formule is opgebouwd uit de volgende formule: A1 x A2 x B x C, waarin A1 het aantal gewerkte dienstjaren betreft, A2 is een factor afhankelijk van de leeftijdsgroep waarin de werknemer valt. Tot 35 jaar is dit 0,5 en neemt per 10 jaar toe met 0,5 tot een maximum van 2,0 bij een leeftijd van meer dan 55 jaar. De factor B is het bruto maandinkomen en C is een correctiefactor afhankelijk aan wie het ontslag te wijten valt. Bij bedrijfseconomische redenen is dit veelal 1,0. Bij ontslag op staande voet is dit uiteraard nul en bij ontslag van rechtswege kan de ontslagvergoeding bij exceptioneel presteren veel hoger liggen. De ontslagvergoeding wordt ook wel de gouden handdruk genoemd om een werknemer de laan uit te kunnen sturen. Beschrijf dan ook in de ontslagbrief of het beindigingsovereenkomst waarom u een bepaalde ontslagvergoeding meegeeft.

Ontslagprocedure

Bij een ontslag op staande voet is er geen sprake van een ontslagprocedure aangezien de werknemer direct weg moet. Bij overige ontslag redenen is het van belang dat de werknemer tijd krijgt om het ontslag te verwerken, de ontslagbrief en beëindigingsovereenkomst te analyseren eventueel met juridische assistentie. Veelal zal een werknemer bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen de term als concurrentiebeding niet in de beëindigingsovereenkomst willen hebben aangezien dit de werknemer belemmert om verder werk te zoeken in hetzelfde werkgebied. Indien de werknemer het niet eens is met de ontslagbrief of beeindigingsovereenkomst dan zal een advocaat ontslagrecht ingeschakeld worden.

Ambtenarenrecht

Wilt u als werkgever bij een overheidsinstelling een ambtenaar ontslaan dan dient u rekening te houden met het ambtenarenrecht aangezien de werknemer een ambtelijke rechtspositie heeft. Voor ambtenaren gelden namelijk speciale regels indien het komt tot een ontslag. De ambtenaar kan binnen zes weken bezwaar maken, waarna de ambtenaar binnen zes weken in beroep kan gaan alsmede daarna binnen zes weken eveneens in hoger beroep kan gaan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk