Notaris akte

Total
0
Shares
Notaris akte

Notaris akte


De notaris akte legt uw rechten vast en dient als bewijs. Om een officieel document te verkrijgen stelt u bij een notaris de notaris akte op. Bekende notarissen zijn:

 • De Haan Law
 • EBW notarisen
 • Batenburg notarissen

Volgens de wet zijn akten “ondergetekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen”. Door het opstellen van een akte via de notaris legt u de rechten en plichten onderling concreet vast en wordt de akte na bekrachtiging middels ondertekening centraal geregistreerd. Daarmee is iedereen direct op de hoogte van wat de onderling gemaakte afspraken zijn. Ook kan met een akte van de notaris snel worden geconstateerd of één van beide partijen gemaakte afspraken niet nakomt, en dat kan mogelijk juridische consequenties met zich mee brengen. Dit betekent dan ook dat een notariële akte een stukje bescherming biedt voor de akte ondertekenaars.

Akten, wie stelt het op!

Omdat ondergetekende geschriften door wettelijke instanties maar ook door privé personen kunnen worden opgesteld, kunnen akten in twee categorieën opgedeeld worden:

 • de onderhandse akte: deze akte kan door iedereen worden opgesteld. Zodra beide of meerdere partijen de onderhandse akte hebben ondertekend is de akte wettelijk geldelijk en dienen de overeengekomen verplichtingen door de ondertekenaars nagekomen te worden;
 • de authentieke akte: dit zijn akten die door een beëdigde instantie worden opgesteld. Dat kan een openbaar ambtenaar zijn zoals een rechter of een notaris. Belangrijk daarbij is dat de opstellende partij van een authentieke akte daartoe de toe competentie heeft.

Wilt u uw akte ook officieel vastleggen, neem dat contact op met de notaris.


Akten soorten

Bij de notaris van De Haan Law kunt u een reeks aan akten opstellen. Zo kunt u onder andere aan de volgende akten denken:

 • akte van verdeling: is er sprake van een scheiding dan moet worden vastgelegd hoe de boedel wordt verdeeld tussen de scheidende partijen;
 • akte overdracht eigenaarschap: bij verkoop van een pand gaat het eigenaarschap over van de ene partij naar de andere;
 • hypotheek akte: om een woning te kunnen kopen dient de financiering daartoe rond te zijn. De notaris stelt daartoe de hypotheek akte op waarin alle financiële aspecten worden vastgelegd;
 • testamenten: komt u te overlijden en u heeft specifieke wensen omtrent de verdeling van uw kapitaal dan stelt u een testament op. Deze akte wordt bewaard in het Centraal Testamenten Register;
 • akte van huwelijkse voorwaarden: gaat u trouwen echter uw vermogen is zeer groot dan kunt u een deel van de boedel als niet gezamenlijk bezit beschouwen. Dit heeft veelal effect bij de verdeling van de boedel bij overlijden;
 • samenlevingscontract: u wilt samen leven zonder te trouwen dan dient u een samenlevingscontract op te stellen. Veelal wordt dit gedaan als de partners gezamenlijk een woning willen aanschaffen;
 • akten voor het oprichten van een bedrijf.

Leg uw rechten notarieel vast

Akten leggen rechten en plichten jegens de ondertekenaars vast. Een notariële akte is een zwaar rechts geldend document waarmee overduidelijk de rechtsgeldigheid van de akte wordt onderstreept. Van de partijen die de akte ondertekenen wordt dan ook een serieuze inspanning verwacht. Om uw zaken ook juridisch netjes afgewerkt te hebben neemt u de expertise van De Haan Law in de arm om uw notariële zaken en akten juridisch correct op te stellen.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk