Notaris tarieven

Total
0
Shares
Notaris tarieven

Notaris tarieven


Bent u op de hoogte van notaris tarieven?

Met de gunstige notaris tarieven kunt u prijsbewust akten laten passeren. Een akte is een bewijs dat twee of meerdere partijen specifieke afspraken hebben gemaakt. Die afspraken worden bekrachtigd met de handtekening van iedere partij waarmee de akte officieel is. Veelal worden de akten met de afspraken bij de notaris bewaard echter belangrijke stukken worden eveneens centraal landelijk opgeslagen. zodoende weet iedereen de importantie van de bekrachtigde stukken. Sommige akten dienen dan ook zondermeer bij een notaris te passeren, denk daarbij aan een:

  • samenlevingscontract;
  • huwelijkse voorwaarden;
  • hypotheek- en overdrachtsakte;
  • testament;
  • akten voor het opstarten van een onderneming bij meerdere leden binnen het bestuur;
  • enzovoorts.


Noodzaak voor schriftelijke akten

Voor het vastleggen van afspraken aangaande de koop van een woning, de verdeling van lasten enzovoorts doet u er altijd verstandig aan om de afspraken schriftelijk vast te laten leggen. Dit is belangrijk omdat het afspraken betreft tussen twee gelijkwaardige partijen. Mondelinge afspraken kan op zich wel, echter bij conflicten blijkt altijd de vraag wat concreet de afspraken zijn geweest. Leg de afspraken bij de notaris vast zodat u altijd ervan verzekerd bent dat beide of meerdere partijen weten wat afgesproken is. Aangezien er ook de onafhankelijke derde partij in de vorm van de notaris bij is geweest kan één van de partijen niet zomaar de afspraken ontlopen. Dat is de kracht van het opstellen van een akte, waarbij de ondertekenaars conform de wet de rechten en plichten opgenomen binnen de akte na moeten komen. Laat uw akten opstellen bij De Haan Law zodat u profiteert van de gunstige notaris tarieven.

Weet waaraan u begint!

Voordat u een akte opstelt dient u zich goed te laten informeren aangaande juridische consequenties van een notariële akte. Ga dan ook gerust bij De Haan Law notarissen langs om u te informeren omtrent wat specifieke akten nu voor uw omstandigheden gaan inhouden. Daardoor kunt u inschatten of u er verstandig aan doet om de akte aan te gaan of dat u zich bedenkt. Gewoonlijk is het aangaan van een akte echter een bevestiging van wat u zelf wilt en dus is het aangaan van een juridisch correcte akte in uw eigen belang. De akte legt simpelweg vast wat de verhoudingen tussen de ondertekenaars is, waarnaast iedere partij duidelijkheid heeft omtrent de rechten en plichten volgend uit de wederrechtelijke verbintenissen behorend bij de akte.

Lage notaris tarieven

U kunt nu profiteren van extra lagen notaris tarieven voor verschillende akten. Neem dan ook contact op met De Haan Law opdat u uw akte tegen een schappelijke prijs kunt laten passeren. Zodoende kunt u optimaal profiteren van de kansen en mogelijkheden behorende bij het hebben opgesteld van akten. Iedere partij weet na het ondertekenen van de akte hoe de onderlinge verhoudingen liggen en welke rechten en plichten daarbij zijn aangegaan. Met het opstellen van een akte bij De Haan Law tegen gunstige notaris tarieven bent u dan ook prijsbewust bezig, waarbij uw juridische belangen optimaal vertegenwoordigd zijn. Neem contact op met De Haan Law om ook tegen voordelige notaris tarieven akten te laten opstellen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk