Ontslag aanzeggen als werknemer: met wederzijds goedkeuren

Total
0
Shares

Ontslag aanzeggen als werknemer: met wederzijds goedkeuren


Ontslag nemen wegens een nieuwe baan

 

Heb je een andere baan gevonden dan krijg je mogelijk betere kansen. De wijziging kan betekenen dat je er in salaris behoorlijk op vooruit gaat maar kan ook een betere carrière ontwikkeling betekenen. Verandering betekent dus vooruitgang in het leven. Toch moet je op een wettelijk verantwoorde manier afscheid nemen van je oude werkgever. Wat houdt ontslag met wederzijds goedkeuren in en waar moet je rekening mee houden?


Rekening houden met opzegtermijn

Een andere baan betekent veelal een betere toekomst. Toch moet je de oude werkgever voldoende tijd geven om een vervangende werknemer in dienst te nemen. Daarbij kan het zijn dat je in de laatste weken van je contract een opvolger even moet trainen om deze zo op de taken voor te bereiden. Neem jij ontslag dan heb je standaard een maand opzegtermijn, startend vanaf de eerste van de volgende maand. Zijn er geen aanvullende opzegtermijn voorwaarden aangegeven binnen het arbeidscontract dan zal voor iedere werknemer het altijd één maand zijn. Houd je je gewoon aan die gestelde termijn dan kan de werkgever slechts akkoord gaan met het beoogde ontslag zodat je bij een nieuwe werkgever aan de slag kunt gaan.

Geen ontslagvergoeding

Verander je van baan dan is het niet gewoontegoed dat je een ontslagvergoeding krijgt. Het ontslag komt door je eigen handelen en dus zul je zelf de consequenties moeten dragen. Op zich is het ook logisch dat je geen ontslagvergoeding krijgt omdat je bij een nieuwe baan veelal betere kansen krijgt of een betere vergoeding. Hier is een uitzondering op van toepassing. Indien de oude werkgever je verdiensten dermate heeft gewaardeerd dan kan er mogelijk een geldelijke aanvulling komen. De bonus kan mogelijk leiden tot het terugkeren van jou als werknemer om zo wederom bij de oude werkgever te komen werken. De verleiding kan dus groot zijn, zeker als twee werkgevers om jouw diensten als werknemer vechten. Standaard zal het zo zijn dat je geen recht hebt op een ontslagvergoeding omdat jij als werknemer het arbeidscontract verbreekt. Let wel, je hoeft de werkgever geen compensatie te betalen voor contractbreuk. Dit kan alleen maar indien de werkgever jou ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen waarbij jij als werknemer schade lijdt.

Strikt genomen geen rechten bij UWV

Neem je ontslag dan is het dus aan je eigen handelen te wijten. In dat geval heb je minder snel recht op een WW uitkering. In dat geval dient bij een WW uitkeringsaanvraag rekening te worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Uiteraard geldt dit indien het echt aan jezelf valt te wijten, toch zijn er uitzonderingsomstandigheden. Denk aan het feit dat een andere werkgever je zogenaamd wil hebben echter er wordt gemeen spel gespeeld met de oude werkgever. Oftewel je wordt misleid waardoor je wel recht kunt hebben op een uitkering indien het niet tot een baan leidt. Daartoe moet je dan wel een en ander concreet aantonen dat het niet zo is gegaan zoals je had verwacht dat het zou gaan. In alle andere gevallen heb je geen recht op WW omdat je simpelweg in een andere functie overgaat.


Ontbindende voorwaarden goed nalezen

Gaan de wegen van werknemer en werkgever uit elkaar dan is er altijd nog sprake van een beëindigingsovereenkomst. Het is van belang om de uitgangspunten daarvan goed na te lezen. Klopt de datum vanaf wanneer je feitelijk bent ontslagen. Zijn er nog bepaalde ontbindende voorwaarden waar je rekening mee moet houden. Je mag namelijk bepaalde kennis en ervaring niet bij een concurrent gebruiken (concurrentiebeding). Daarnaast mag je nooit een bepaalde klantenkring meenemen naar een andere werkgever (relatiebeding). Laat je beëindigingsovereenkomst bij twijfel altijd nachecken door een juridisch specialist.

Een geheimhoudingsverklaring

Bij sommige functies kan het zijn dat je tot geheimhouding bent verplicht. Bepaalde projecten of handelingen zijn bedrijfsgeheim en mogen niet aan anderen worden doorverteld. Dit blijft geldig ook nadat het ontslag met wederzijds goedkeuren akkoord is bevonden. Bepaalde informatie moet je dus geheim houden ook al werk je bij een nieuwe werkgever.

 

Lees verder suggesties:

Wat houdt arbeidscontract ontbinding van rechtswege in?

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waar op letten?

Hoe kun je ontslag krijgen? Wettelijke redenen en eisen

De consequentie van ontslag op staande voet

Wachttijd WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.