Ontslag bestuurder

Total
0
Shares
Ontslag bestuurder

Ontslag bestuurder


Waarom worden bestuurders ontslagen?
Vele redenen kunnen ertoe aanleiding zijn dat een bestuurder wordt ontslagen. Het kan voorkomen dat de bestuurder dusdanige fouten heeft gemaakt dat het ontslag de enige juiste weg is. Anderzijds kunnen indirecte voorvallen leiden tot het slecht functioneren van de onderneming.

Bestuurders zijn de eindverantwoordelijken van het goed werken van een bedrijf en dat kan inhouden dat er op dat niveau ook ontslagen kunnen vallen.

Welke redenen kunnen er aanleiding van zijn dat een bestuurder wordt ontslagen?

Onbehoorlijk bestuur

Een belangrijke oorzaak waarom bestuurders worden ontslagen is door onbehoorlijk bestuur. Dit kan worden onderverdeeld in de volgende twee hoofdcategorieën:

  • onbewust onbehoorlijk bestuur: de bestuurder heeft beslissingen genomen welke achteraf minder gunstig uit hebben gepakt voor de onderneming;
  • bewust onbehoorlijk bestuur: de bestuurder heeft zich verrijkt ten nadele van de onderneming. Oftewel de bestuurder heeft de bedrijfsvoering voor zijn eigen gewin uitgehold.

Beide redenen kunnen aanleiding zijn dat de bestuurder ontslagen wordt. Toch is de tweede vorm meer ernstig omdat er een duidelijke schuldige aan te wijzen valt. Let wel dat bij een faillissement het eigen kapitaal van de bestuurder aangewend kan worden om de ondernemingsbalans te corrigeren.


Gevolgen arbeidscontract

Bestuurders dragen de aansprakelijkheid over wat er allemaal gebeurt tijdens de werkzaamheden van personeel. Daarnaast zijn ze ook aansprakelijk voor de gevolgen van contracten dan wel als er problemen ontstaan bij de afwikkeling daarvan. Dit valt onder de noemer aansprakelijkheid door doorbraak. Het kan zijn dat de problemen daarbij dermate groot zijn waarbij de bestuurder mogelijk de opdracht heeft verstrek dat de bestuurder wordt ontslagen.

Ontslag middels besluit aandeelhouders

Bij ondernemingen die kapitaal hebben aangeworven middels de uitgifte van aandelen krijgen te maken met een Algemene vergadering van Aandeelhouders, oftewel de AvA. De bestuurder kan voor het leiden van de onderneming op twee manier worden aangenomen en dus op twee manieren worden ontslagen:

  • de bestuurder is aangenomen op basis van een arbeidscontract. Dat houdt in dat de bestuurder conform het ontslagrecht kan worden ontslagen;
  • de bestuurder is aangesteld middels een besluit van de AvA. Is de AvA ontevreden over de prestaties van de bestuurder dan kan worden gestemd over een ontbinding van dat besluit. Zo kan de weg vrij worden gemaakt voor een nieuwe verantwoordelijke bestuurder. Let wel het kan inhouden dat de bestuurder plaats neemt in de AvA zelf wegens zijn aandelen pakket.

Management Buy In Management Buy Out

Een methode waarbij de bestuurder het bedrijf moet verlaten is als deze wordt uitgekocht. Dit kan geschieden door een management buy in of out, waarbij door een eigen manager of door partijen van buitenaf de zaak wordt overgenomen. Door het uitkopen van de bestuurder kan dit leiden tot het ontslag, juist omdat de bestuurder geen zeggenschap meer heeft. Vaak wordt hiervan gebruik gemaakt om de onderneming in andere handen over te laten gaan.


Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Uiteraard is het aan de bestuurder zelf gelegen om voldoende voorzichtig met zijn verantwoordelijkheid om te gaan. Treden er dan problemen op welke de bestuurder niet had kunnen voorzien dan biedt een verzekering daartoe uitkomst. De bestuurder kan noodgedwongen voor bepaalde feiten komen te staan waar men niet schuldig voor is echter wel aansprakelijkheid draagt. Om die kansen af te dekken doet een bestuurder er altijd verstandig aan om een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het kan voorkomen dat de AvA als nog de bestuurder ontslaat.

Gouden handdruk

Soms wordt ook een gouden handdruk uitgekeerd aan de ontslagen bestuurder. Deze gouden handdruk wordt vaak gebruikt voor een direct ingaande lijfrentepolis.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk