Ontslag commercieel directeur

Total
0
Shares
Ontslag commercieel directeur

Ontslag commercieel directeur


Dreigt er ontslag van de commercieel directeur?
Een commercieel directeur is verantwoordelijk voor de voortgang van de onderneming en dus dienen de winst en omzetcijfers aan te sluiten bij de gestelde doelstellingen. Het bedrijf heeft namelijk een winst doelstelling. Om daaraan te kunnen voldoen wordt de commercieel directeur aangenomen. Dit kan geschieden via een besluit van de aandeelhouders vergadering maar ook middels een arbeidscontract. Indien de commercieel directeur niet aan de voorwaarden kan voldoen danwel als gestelde doelstellingen niet worden bereikt dan bestaat de kans dat deze wordt ontslagen. Waarom wordt een commercieel directeur ontslagen en op welke manier wordt het ontslag doorgevoerd?

Niet behalen doelstellingen

Het is voor de voortgang van de onderneming essentieel dat de plannen van de commercieel directeur tot winsten leiden. Het kan echter voorkomen dat die plannen onvoldoende resultaat hebben gebracht danwel dat de omzetten juist zijn gedaald. Er is dus duidelijk een grote fout gemaakt waardoor de consument geen tot minder interesse in het product of de dienst heeft getoond. Dat houdt in dat er verliezen worden geleden door een slechte introductie van veranderingen binnen de productlijn. Dergelijk fouten zijn de commercieel directeur zelf aan te rekenen waardoor deze potentieel ontslag aangezegd kan krijgen.


Misleiding en onbehoorlijk bestuur

Een andere vorm van zeer kwalijk gedrag is dat de commercieel directeur bij het aangaan van contracten de leverancier of afnemer misleidt. De onderneming kan wegens onbehoorlijk bestuur niet leveren waardoor contractuele afspraken bewust niet worden nagekomen. Het doel is daarbij om geld los te krijgen. Uiteraard is dit zeer schadelijk voor de reputatie van het bedrijf waardoor de positie van de commercieel directeur op losse schroeven komt te staan. Misleiding en onbehoorlijk bestuur vormen zeer kwalijke vormen van marktbewerking welke middels ontslag kunnen worden bestraft.

Hoe kan worden ontslagen?

De commercieel directeur heeft duidelijk steken laten vallen waardoor de onderneming in de problemen is gekomen. Dat kan uiteraard niet door de beugel waardoor het ontslag onafwendbaar is geworden. Door druk van binnenuit of van buitenaf dient het ontslag aangezegd te worden door:

  • het ontbinden van het arbeidscontract door daartoe een beëindigingsovereenkomst voor af te sluiten. Dit houdt in dat er concrete afspraken worden gemaakt hoe het ontslag tot stand kan worden gebracht. Meestal is er sprake van een ontslagvergoeding bij een wettelijke opzegtermijn. Indien de commercieel directeur zich heeft verrijkt kan dit echter ook een ontslag op staande voet betekenen waarbij geen ontslagvergoeding van toepassing is;
  • het ontzetten van de commercieel directeur middels een besluit van de algemene aandeelhouders vergadering. De meeste stemmen of unanieme stemmen gelden waarmee een besluit wordt bekrachtigd. Dat houdt in dat de oud commercieel directeur geen sturing meer aan de onderneming kan geven. Let wel dat er een relatie met de onderneming blijft bestaan wegens het hebben van aandelen. Mocht de ernst dermate groot zijn dan kan het inhouden dat die aandelen worden uitgekocht.

Beide wegen houden in dat de commercieel directeur door zijn mindere prestatie en aansprakelijkheid daarbij wordt ontslagen. Indien men denkt dat het ontslag niet evenredig is met de voorgevallen omstandigheid dan dient de commercieel directeur altijd juridische bijstand te verkrijgen om zo de belangen optimaal te behartigen. Bent u werkzaam in Groningen? neem dan contact op met een in Ondernemingsrecht Groningen gespecialiseerde advocaat
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk