Ontslag directeur

Total
0
Shares
Ontslag directeur

Ontslag directeur


Redenen ontslag directeur

Ondernemingen worden geleid door directeuren, echter indien problemen of conflicten ontstaan kan dit leiden tot ontslag. Ook een directeur is een mens en fouten kunnen er worden gemaakt. Toch kunnen meerdere redenen oorzaak zijn voor het overgaan tot het ontslag. Waardoor wordt het ontslag van een directeur veroorzaakt en hoe kan dit verder in goede banen worden geleid?


Onbehoorlijk bestuur

Een manier waarbij het ontslag van de directeur zeer zeker aan zichzelf valt te verwijten is wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit kan voorkomen uit:

  • de directeur eigent eigendommen, diensten en/ of geldelijke baten om daarvan zelf beter te worden ten laste van de onderneming. In dat geval kan wordt het privé vermogen van de directeur aangewend om de balans bij faillissement gelijk te trekken;
  • de directeur indirect aansprakelijk wordt gesteld voor handelingen van personeel danwel door de gevolgen van afgesloten contracten. Dit kunnen kleine oorzaken en gevolgen zijn, echter indien er sprake is van het aangaan van een contract waarbij de directeur reeds weet dat er niet kan worden geleverd dan betreft het misleiding.

Let wel dat je als directeur voor vele soorten van aansprakelijkheid jezelf kunt beschermen door daartoe een verzekering af te sluiten. Daarmee zijn kosten voor juridische advisering afgedekt.

Aandelen overname

Een manier waarop een onderneming wordt overgenomen is door een aandelen overname. Dat kan van binnenuit gebeuren waarbij een bekende manager de aandelen van de directeur overneemt. Ook kan het door een agressieve inkoop gebeuren zodat een derde partij van buitenaf een meerderheidsaandeel heeft in de onderneming. Dat houdt in dat de directeur kan zijn uitgekocht danwel dat bij wijzing van het management de relatie met de vorige directeur wordt verbroken. Vele manieren kunnen daarbij aanleiding zijn om het directeurschap op te zeggen. Veelal zal een geldelijke vergoeding door bijvoorbeeld de aandelen uitkoop. Zodoende wordt de directeur gecompenseerd en kan de onderneming worden overgenomen. Toch kan de uitkoop eveneens door de directeur als een ontslag worden beschouwd indien deze het niet eens is met de overname.

Onvoldoende presteren

Indien een directeur niet aan de wensen van een algemene vergadering van aandeelhouders kan voldoen – oftewel de winsten vallen tegen danwel correcte bezuinigingen zijn niet doorgevoerd – dan kan daardoor de bedrijfsaanvoerder worden ontslagen. Dit kan op de volgende wijzen plaatsvinden afhankelijk van de methode van aanstelling:

  • is de directeur aangesteld via een beslissing waarbij de beste kandidaat is gekozen uit de eigen gelederen van de aandeelhouders, dan kan het ontslag ook via een besluit worden aangezegd. Veelal zal het vertrouwen er dan niet meer zijn in de handelingen van de directeur waardoor over wordt gegaan in de ontbinding van de relatie. In dit geval kunnen de voorwaarden aanleiding zijn voor een niet geringe financiële compensatie;
  • is de directeur aangesteld via een arbeidscontract dan dienen de wettelijke voorwaarden binnen het arbeidsrecht gevolgd te worden. Dat houdt in dat men moet voldoen aan de wettelijke opzegtermijn in combinatie met een ontslagvergoeding. Dit kan inhouden dat de kantonrechtersformule wordt gevolg of dat er bij de kantonrechter om een hogere ontslagvergoeding wordt geëist.

Laat je bij een ontslag als directeur altijd bijstaan door gedegen juridisch advies zodat je het meeste uit het ontslag kunt halen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk