Ontslag financieel directeur

Total
0
Shares
Ontslag financieel directeur

Ontslag financieel directeur


Financieel directeur wordt ontslagen. Wat nu?

Het ontslag van een financieel directeur komt veelal door een onjuist gevoerd beleid danwel dat er mogelijk bewust verkeerde beslissingen zijn genomen. De voortgang van de onderneming komt daarmee dus behoorlijk in gevaar. Genomen acties kunnen gevolgen hebben welke potentieel leiden tot het ontslag van de financieel directeur. Men moet namelijk aan gestelde doelstellingen voldoen om daarmee de continuïteit van het bedrijf te kunnen garanderen.


Directe en indirecte doorbraak

De financieel directeur is direct aansprakelijk voor het financiële handelen van zijn managers en werknemers. Daarnaast is deze ook verantwoordelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen. Een contract wordt opgesteld zodat twee of meerdere partijen weten wat de onderlinge rechten en plichten zijn. Deze twee vormen worden directe en indirecte doorbraak genoemd. Ondanks dat mogelijk onderdelen van de organisatie de veroorzaker zijn van het leed of de schade, is de directe leidinggevende oftewel de hoogste verantwoordelijke de financieel directeur.

Onbehoorlijk bestuur

Om een onderneming naar behoren aan te leiden is het van belang dat er een goed beleid wordt gevoerd. Dat houdt in het hebben van een winstdoelstelling waarbij aan de wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. Oftewel er dient bij contracten netjes worden geleverd. Bij onbehoorlijk bestuur kan er sprake zijn van onbewust gemaakte fouten danwel bewust tegen de regels in handelen. Dit kan misleiding zijn of het niet nakomen van contracten om daar als onderneming beter van te worden. Indien een financieel directeur bewust of onbewust dergelijk praktijken heeft uitgevoerd dan kan het zijn dat daartoe een ontslag wordt aangezegd, juist omdat de betrouwbaarheid van de directeur in twijfel is gebracht. Daarnaast geldt dat de financieel directeur in deze een causale wettelijke aansprakelijkheid heeft.

Voeren van falend beleid

Een financieel directeur heeft een bepaalde visie voor ogen aangaande de financiële gezondheid van een onderneming. Daartoe wordt een beleid voor uitgestippeld in de verwachting dat het bedrijf daar beter van wordt. Ook een financieel directeur kan onjuiste inschattingen maken, echter zal op de uiteindelijk bereikte resultaten worden afgerekend. Dat houdt in dat de financieel directeur door zijn falende beleid kan worden ontslagen om zo een nieuwe wind door de onderneming te laten waaien. Nieuwe ideeën en verfrissende gedachten kunnen een nieuwe koers van de onderneming betekenen. Dat kan inhouden dat de oude financieel directeur ruimte moet maken via een ontslag.


Ontslag aanzeggen

Het ontslag kan over het algemeen op twee manieren worden gegeven. Enerzijds kan het ontslag worden aangezegd via een besluit van de aandeelhoudersvergadering indien de financieel directeur in eerste instantie via een besluit is aangenomen. Anderzijds is het mogelijk dat de aanstelling is gebaseerd op basis van een arbeidsovereenkomst. In dat geval dienen aan de voorwaarden van het ontslagrecht voldaan te worden alvorens de financieel directeur kan worden ontslagen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met opzegtermijnen en een eventuele ontslagvergoeding.

Compensatie rechten

Komt het tot een ontslag waarbij de schuld niet geheel aan de financieel directeur te wijten valt dan dient bij ontslag een compensatie te worden vergoed. Daartoe kunnen ook vooraf contractueel afspraken zijn vastgelegd ongeacht het type ontslag. Het is altijd voor de financieel directeur van belang om de belangen juridisch optimaal te behartigen. Laat je juridisch dan ook goed bijstaan.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk