Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waar op letten

Total
0
Shares
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waar op letten

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waar op letten


Ontbinding arbeidscontract wegens slechte bedrijfscijfers

Indien de ontbinding van het arbeidscontract aan de werkgever valt te wijten dan is het een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Het is een wettelijk toegestane reden mits het aan de geldende voorwaarden voldoet. Een ontslag moet namelijk aan de regelgeving voldoen maar waar moet je als werknemer op letten als je te maken krijgt met een onverhoopt ontslag. Waar moet het aan voldoen en waar moet je zelf opletten?


Waarom moeten bedrijven personeel op straat zetten?

Gaat het economisch goed met een bedrijf dan krijgt personeel extra loon, maar dat wordt anders als het slecht gaat. Rode cijfers betekent dat er gesneden moet worden om rond te kunnen komen als bedrijf. Consequentie is een reorganisatie waarbij mogelijk werknemers moeten worden ontslagen. In Nederland vormen personeelskosten nog altijd een hoog aandeel van de totale bedrijfskosten. Door op die lasten te bezuinigen kan een bedrijf mogelijk wel de moeilijke tijd doorkomen. Indien wordt aangetoond dat een bedrijf personeel collectief moet ontslaan om het hoofd boven water te kunnen houden, dan is het wettelijk toegestaan dat werknemers op straat komen. Waar moet je als werknemer op letten indien je ontslag krijgt aangezegd?

Wet Melding Collectief Ontslag

Worden er meer dan twintig personeelsleden binnen drie maand ontslagen dan is er sprake van een collectief ontslag. In dat geval dient de ondernemer te voldoen aan de WMCO waarbij wordt gesteld dat:

  • de onderneming moet aantonen dat het ontslag wegens slechte bedrijfscijfers is;
  • er moet ontslagtoestemming worden aangevraagd bij het UWV;
  • de geselecteerde werknemers voor ontslag moeten zijn bepaald middels het afspiegelingsbeginsel. Het houdt in dat de ontslagenen evenredig moeten zijn verdeeld over leeftijdscategorieën en over de lagen binnen de organisatie (iedereen moet dus evenveel kans hebben om ontslag te krijgen);
  • de ontslagen werknemers hebben recht op en ontslagvergoeding.

Niet direct het beëindigingsovereenkomst ondertekenen

Word je uitgenodigd voor een gesprek waarbij de intentie is dat je wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan dien je niet per ommegaande het ontbindingscontract te ondertekenen. De werkgever wil jou niet meer in dienst hebben en dat betekent dat de belangen niet meer overeenkomen. In veel gevallen zal de werkgever proberen om enige mate van misleiding toe te passen waardoor je onvoldoende ontslagvergoeding krijgt, de opzegtermijn niet goed is toegepast of dat je aan een concurrentiebeding moet houden. Je moet altijd met het verkregen document naar een juridisch specialist gaan zodat je zeker van je zaken bent.


Opzegtermijn goed aangehouden

Is het de bedoeling dat je wordt ontslagen dan moet de werkgever de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Iedere vijf gewerkte jaren heb je recht op een maand opzegtermijn met een maximum van vier maand. Heb je 12,5 jaar bij de onderneming gewerkt dan heb je recht op drie maand opzegtermijn. Dit heeft te maken met het feit dat je als ontslagene minder snel een baan kunt vinden en dus heb je recht op extra termijn. Neem je zelf ontslag dan kan de werkgever veelal binnen een maand vervangend personeel krijgen. Daarom is er een verschil aangehouden qua opzegtermijn. Let wel dat de opzegtermijn ingaat op de eerste van de volgende maand. Indien de voorgaande persoon op 20 maart het ontslag krijgt aangezegd dan gaat de opzegtermijn 1 april in en loopt tot en met 30 juni.

Recht op ontslagvergoeding

Krijg je te maken met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dan heb je recht op ontslagvergoeding. Je werkgever wil jou niet meer in dienst hebben. Wegens het arbeidscontract voor onbepaalde tijd is er sprake van contractbreuk en dat moet worden gecompenseerd. De werkgever dient daartoe over te brug te komen zodat je financiële genoegdoening krijgt. Dit wordt bepaald middels de kantonrechtersformule: AxBxCxD:

  • A = het aantal jaren dat je voor de werkgever in dienst bent geweest;
  • B = het laatstverdiende bruto loon;
  • C = een correctiefactor voor leeftijd. Tot vijfendertig jaar is het 0,5 en stijgt per tien gewerkte jaren met 0,5;
  • D = een correctiefactor aan wie het ontslag valt te wijten. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is dit normaal 1,0.

Let wel dat de vergoeding voor ontslag mogelijk wordt veranderd.


Let op concurrentiebeding

Een aspect wat vaak onterecht wordt opgenomen binnen een beëindigingsovereenkomst is het concurrentiebeding. Dat veronderstelt dat je met de opgedane kennis en ervaring niet mag werken bij concurrenten. Omdat je werkgever je niet meer wenst te hebben is die eis ongegrond. Het relatiebeding blijft echter altijd wel van toepassing. Je mag een klantenkring niet meenemen en introduceren bij een concurrent.

Laat alles juridisch afchecken

Om zekerheid te hebben omtrent een goed ontbindingscontract dien je het voor te leggen aan een advocaat voor ontslagrecht. Alle paragrafen moeten wettelijk gezien juist zijn geformuleerd en dus dien je een check uit te laten voeren. Om problemen in de toekomst te voorkomen is het advies om altijd het beëindigingsovereenkomst uitgebreid te laten controleren zodat jouw belangen optimaal zijn behartigd.

Lees verder suggesties:

Hoe kun je ontslag krijgen? Wettelijke redenen en eisen

De consequentie van ontslag op staande voet

Wat houdt arbeidscontract ontbinding van rechtswege in?

Ontslag aanzeggen als werknemer met wederzijds goedkeuren

Ontslagvergoeding, hoeveel kun je krijgen?

Artikel partner:

Pas op met veelvuldig ziekteverzuim, ontslag is mogelijk!
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk