Tips over uw rechten op de ziektewet bij werkeloosheid en ontslag

Total
0
Shares
Tips over uw rechten op de ziektewet bij werkeloosheid en ontslag

Tips over uw rechten op de ziektewet bij werkeloosheid en ontslag


Bij ziekte heeft u als werknemer recht op de ziektewet. Ziek worden is erg vervelend. Werkt u voor een baas en u wordt ziek, dan kan de werkgever de werknemer niet ontslaan wegens de ziekte. Daartoe wordt de werknemer beschermd door de wet WULBZ. Na twee jaar loon door betaling kan de zieke worden ontslagen en dan is de zieke werkeloos. Daarbij komt de werkeloze niet in de WW, maar in de Ziektewet. Waarbij de zieke, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, recht heeft op één van de uitkeringen. Bent u ziek geworden? Laat u dan ook goed informeren bij het UWV over wat uw rechten en plichten zijn aangaande het verkrijgen van een ziektewet uitkering. Lees eerst hieronder wat uw rechten en plichten zijn.

Ziekte voor werkeloosheid

Wordt u ziek tijdens uw werkende bestaan dan verplicht de Wet Uitbreiding Loon door Betalingsplicht bij Ziekte dat de werknemer zeventig procent van het loon doorbetaalt moet krijgen. Veelal zal de werkgever het gehele loon echter door betalen. Daarnaast stelt de Wet Verbetering Poortwachter dat de werkgever actief op zoek moet gaan naar aangepast werk binnen de organisatie. De zieke werknemer hoeft namelijk niet volledig arbeidsongeschikt te zijn, en dus kan de zieke werknemer taken binnen de organisatie uitvoeren. Zodoende wordt getracht om de zieke werknemer betrokken te laten bij de taken waarnaast de werkgever enige compensatie van de doorbetaling in aangepast werk terug ziet.


Ziekte bij werkeloosheid

Bent u werkeloos geworden en als u in de WW zit kunt u ziek worden. Omdat u werkeloos bent kunt u dan terug vallen op de ziektewet waar wordt bepaald hoeveel procent u in principe nog zou kunnen werken. Voor dat deel moet u dan ook nog actief op zoek gaan naar mogelijk aangepast werk. Daarbij zal het UWV een re-integratie traject in gaan, zodoende dat u de mogelijkheid heeft om te herstellen van uw ziekte. Wordt geconstateerd dat u voor een 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt bent dan komt u in de WGA uitkering terecht. Dit betekent dat u moet werken naar uw capaciteit als zieke.

WGA uitkering

Binnen de WGA kunt u een drietal ziektewet uitkeringen verkrijgen. Een en ander is afhankelijk van de situatie waarin u zit. De ziektewet bij werkeloosheid schrijft het volgende voor:

  • Bij de loon gerelateerde uitkering krijgt u over het deel dat u arbeidsongeschikt bent geworden 70% van het laatst verdiende loon;
  • Is de loongerelateerde uitkering afgelopen dan komt u in de loon aanvullingsuitkering indien u 50% of meer verdient van het arbeidsgeschikte deel;
  • Is de loongrelelateerde uitkering afgelopen dan heeft u recht op de vervolg uitkering indien u minder dan 50% verdient van het arbeidsgeschikte deel, waarbij de aanvulling wordt bepaald op het minimum inkomen.

Met deze WGA uitkeringen ziet u dat de ziektewet het werken stimuleert door u aanvullend te belonen.

IVA uitkering

Bent u meer dan 80 procent arbeidsongeschikt? Dan bent u duurzaam ziek en volledig arbeidsongeschikt. Daarmee heeft u recht op de IVA uitkering. U krijgt daarmee als zieke langdurig 75% van het laatst verdiende loon met een maximum van € 49.297. Zodoende is de zieke langdurig financieel zeker van zijn omstandigheden. Toch wordt de duurzaam zieke volledig arbeidsongeschikte periodiek eveneens gecontroleerd of de zieke niet aan de beterende hand is. Dan kan mogelijk worden besloten om de zieke bij verbeterde arbeidsgeschiktheid in een andere WGA uitkering te plaatsen om zo het werken weer te bevorderen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk