Vertrek directeur

Total
0
Shares
Vertrek directeur

Vertrek directeur


Het vertrek van een directeur kan plotseling zijn, maar er kan ook vanuit de directeur zelf een periode van voorbereiding aan het vertrek vooraf gegaan zijn. Het vertrek van een directeur kan grote gevolgen hebben voor een organisatie en dus dient er met het vertrek van een directeur ook voorzichtig omgesprongen worden. Wijziging van directeurschap betekent dan ook vaak dat er veel gaat veranderen. Het kan dan ook verstandig zijn bij een vertrek van de directeur om verander management toe te passen zodat de organisatie beter is voorbereid op de beoogde veranderingen. Welke soorten van vertrek van de directeur kennen we zoal en waar dient rekening mee gehouden te worden.

Genomen ontslag voor vertrek

Ook een directeur heeft binnen zijn leidende functie doelstellingen om de onderneming effectief te kunnen leiden. Dit wil niet betekenen dat een directeur altijd slaagt in zijn opzet. Daardoor kan het zijn dat ook de directeur de hoed in de ring gooit omdat de directeur het niet meer ziet zitten. De werksfeer is mogelijk teveel aangetast en dus vertrekt de directeur. De enige uitweg voor een goed functioneren van de organisatie is dat de directeur de weg open laat voor een nieuwe directeur met een andere aanpak.


Ontslag besluit AvA

De directeur heeft niet goed gepresteerd in de ogen van de algemene aandeelhouders vergadering (AvA) en dus wordt het besluit genomen om de directeur te ontslaan. Het ontslag en vertrek van een directeur is daarbij afhankelijk van de arbeidsverhouding van de directeur met de organisatie:

  • de statutair directeur is wegens vennootschaps betrekkingen aangesteld en benoemd als directeur. Met een besluit door de AvA kan de directeur direct van zijn rechten en plichten ontnomen worden, en dus kan de directeur in principe vertrekken;
  • de directeur is aangenomen op basis van een arbeidscontract en dus dient het arbeidsrecht gerespecteerd te worden. Bij het ontslag dient rekening te worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Daarbij kan eveneens sprake zijn van een ontslag vergoeding voor de directeur bij zijn vertrek.

Management Buy In MBI

Een kapitaal krachtige derde partij of concurrent ziet mogelijkheden en kansen in de onderneming. Middels een MBI kopen de buitenstaanders zich in de onderneming door aandelen pakketten of alle aandelen over te nemen. Dit betekent dan ook dat een directeur met een vennootschaps betrekking eveneens wordt uitgekocht. Het kan dan zijn dat de directeur zich genoodzaakt voelt – mogelijk met een overgangsfase – om bij de onderneming te vertrekken. Het gewijzigde management sluit niet meer aan bij de gevoelens die de directeur heeft om de onderneming op een goede manier te kunnen leiden. Door de MBI en de uitkoop van zijn aandelen kan de directeur zijn vertrek aankondigen.

Management Buy Out MBO

Middels een MBO kan een directeur zijn vertrek bij een onderneming beter plannen. De directeur heeft reeds een bepaalde leeftijd bereikt en wil meer van het leven genieten. Daartoe heeft de directeur een opvolger op het oog vanuit de eigen organisatie, iemand die weet wat er leeft op de werkvloer. De directeur bereidt de organisatie dus voor op de overname van de verantwoordelijkheden door de nieuwe directeur en het vertrek van de huidige directeur. Dit is dan ook de meest natuurlijke vorm van overdragen van directeurschap middels de MBO van een organisatie. Meer weten over MBI en MBO? Volg een management opleiding.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk