Beroemde personen socioloog Jeffrey Alexander

Total
0
Shares
Beroemde personen socioloog Jeffrey Alexander

Beroemde personen socioloog Jeffrey Alexander


Jeffrey Charles Alexander is geboren in 1947. Hij is een beroemde Amerikaanse socioloog die behoort tot de stroming van het neo-functionalisme. De focus in deze stroming ligt op de reproductie van sociale systemen binnen de maatschappij. Subsystemen als het rechtssysteem, het culturele systeem, de markt, de politiek, de media, etc. worden allemaal gekenmerkt door hun eigen dynamieken en basisregels van het spel.

Over complexe maatschappijen

Om complexe maatschappijen orde en continuïteit te kunnen geven moeten deze systemen specifieke functies vervullen. Deze basisfuncties worden door Talcott Parsons (de founding father van deze stroming) beschreven in zijn AGIL schema: Adaptation: aanpassing van het systeem aan veranderende omstandigheden in de buitenwereld; Goal attainment: het realiseren van de doelen van het systeem; Integration: het integreren van haar leden in het systeem; en Legitimation: door de leden van de maatschappij geaccepteerd worden als legitiem.


Professor sociologie Yale Universiteit

Jeffrey Alexander is professor sociologie aan de Yale Universiteit. Ook is hij directeur van het Centrum voor Culturele Sociologie (CCS). Jeffrey Alexander houdt zich bezig met de onderwerpen theorie, cultuur en politiek. Hij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar culturele codes en verhalen die verschillende gebieden in het sociale leven beïnvloeden. Op het gebied van politiek heeft hij het boek The Civil Sphere (Oxford, 2006) geschreven. Dit boek gaat onder andere over gender, ras en religie, en bevat nieuwe theorieën over sociale bewegingen en incorporation.

Cultuur reproduceren

Jeffrey Alexander neemt in de sociologie een positie ‘van bovenaf’ in: Hoe moet cultuur gereproduceerd worden? Groepen bijvoorbeeld gebruiken cultuur om hun relatie met andere groepen te reproduceren. Dit is een multidimensionaal en breed proces. Niet alleen op het terrein van cultuur en groepsprocessen is Alexander zo open-minded ingesteld. Alexander is steeds op zoek naar syntheses in de sociologie: hij wil bijvoorbeeld weg van het dualisme ‘rationele’ versus ‘non-rationele’ ideeën over actie, en ook wil hij af van het dualisme ‘individualistische’ versus ‘collectivistische’ benaderingen van orde.

The Civil Sphere

J.C. Alexander werd bekend door het al genoemde werk ‘The Civil Sphere’. Met name het hoofdstuk over Contradictions: Uncivilizing Pressures and Civil Repair. Het gaat over het concept ‘civil society’ of ‘civil sphere’. Dit betekent ongeveer zoiets als ‘de beschaafde samenleving’, maar ik denk dat de Engelse term omdat die de lading beter dekt. De civil sphere zorgt voor cohesie of solidariteit binnen groepen in de maatschappij. In de civil sphere wordt bepaald wie er bij de groep hoort, wie bepaalde civil rights heeft, en wie buiten deze groep valt en wordt gezien als anders of als buitenstaander. Deze civil sphere is echter niet een vaststaand gegeven. Steeds wordt de onafhankelijkheid ervan ter discussie gesteld door verschillende groepen buitenstaanders die ‘erbij willen horen’. De relatieve autonomie van de civil sphere wordt dus steeds opnieuw bevochten.


Voorbeelden uit de geschiedenis

Alexander gebruikt voorbeelden uit de geschiedenis waarin bijvoorbeeld:

  • zwarten,
  • vrouwen,
  • homoseksuelen en
  • joden

opkwamen voor hun rechten. Hij laat de verschillende manieren zien waarop maatschappijen omgaan met de vorming van nieuwe rechten voor ‘nieuwe’ groepen mensen. Alexander bepleit dat de moderne maatschappij alleen kan blijven voortbestaan en gereproduceerd kan worden als we onze cultuur aan weten te passen aan de veranderende omstandigheden in deze maatschappij.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk