Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald

Total
0
Shares
Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald

Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald


De werkgever heeft doorbetalingsverplichting bij ziekte

Word je als werknemer langdurig ziek dan heb je vaak veel aan je hoofd echter denk je niet aan het werk. Dat is niet erg omdat je primair op je eigen herstel moet gaan letten. Het kan echter zo zijn dat je werkgever het er helemaal niet mee eens is dat je ziek bent en dat je dan ook maar beter kunt vertrekken. Waarom mag je werkgever dat niet doen en wat zijn je rechten daar verder bij?Je geniet van wettelijke loongarantie

Binnen de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte wordt de werkgever verplicht om loon door te betalen. Dit dient te worden gedaan gedurende een periode van minimaal twee jaar. Je hebt als zieke werknemer recht op minimaal zeventig procent van het laatst verdiende loon zonder dat je functie of positie ter discussie wordt gesteld. Dat houdt in dat je tijdens je herstel geen zorgen hoeft te maken om je financiële omstandigheden zodat je alle aandacht aan de ziekte en het herstel kunt geven.

Tijdelijke invulling van jouw positie

Het klinkt misschien vreemd maar je werkgever zal mogelijk een tijdelijke kracht inhuren zodat jouw taken worden overgenomen. Je valt door je ziekte weg en dat kan mogelijk langdurig zijn. Om ervoor te zorgen dat de onderneming gewoon door blijft gaan wordt er een vervangend personeelslid gezocht. Veelal zal een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden aangegaan. Het loopt af als jij je taken weer voor het bedrijf kunt uitvoeren. Het is dus niet een aanval op jouw positie echter men moet simpelweg tijdens je afwezigheid door blijven gaan. Om daaraan goede invulling te geven wordt iemand anders voorlopig aangesteld. Zodra je bent hersteld heb je wettelijk gezien recht op je oude positie.


Deels werken naar je capaciteiten

Omdat je ziek bent ben je deels arbeidsongeschikt, maar dus ook deels arbeidsgeschikt. Bij vele ziekten en aandoeningen kun je wel gewoon deels blijven functioneren binnen de organisatie ook al is het voor een paar uur per week. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft ook voor dat je als zieke met de werkgever tezamen naar passend werk moet gaan zoeken binnen het bedrijf. Zo blijft de feeling met het bedrijf en worden belangrijke organisatiehandelingen niet vergeten. Uiteraard moet gedeeltelijk blijven werken passend binnen het herstel en moet geen verzwarende factor zijn. Daarbij is het dus de afweging hoeveel je op therapeutische basis kunt doen.Na twee jaar neemt de overheid het over

Een ondernemer kan logischerwijs slechts een bepaalde periode loon voor zieke werknemers blijven doorbetalen. Het zou anders een zeer kostbare aangelegenheid worden. Daarom is de verantwoordelijkheid voor de werkgever beperkt tot twee jaar. Daaraan zit wel een maar. Werkgever als werknemer moeten op een positieve manier hebben meegewerkt aan het vinden van geschikt passend werk binnen de bestaande organisatie. Mocht dat niet aantoonbaar zijn gedaan dan loopt de werkgever kans op een extra termijn van loondoorbetalingsverplichting. Wordt daaraan wel voldaan dan kun je in overleg met werkgever en het UWV overgaan in de WIA oftewel Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.


Vervolg procedure

Na twee jaar heeft de werkgever niet meer alle verantwoordelijkheid over jouw omstandigheden. Het kan zijn dat je wordt ontslagen en ander gepast werkt zoekt, maar kan ook inhouden dat je met een uitkering gepast werk krijgt bij je oude werkgever. Door de ARBO arts van het UWV word je medisch gecheckt waarbij je arbeidsgeschiktheid wordt bepaald. Het vormt de basis van je uitkeringshoogte. Daartoe kun je eerst de:

  • loongerelateerde uitkering krijgen waarbij je het arbeidsgeschikte deel zelf verdient en zeventig procent over het arbeidsongeschikte deel van je laatst verdiende loon wordt aangevuld;
  • loonaanvullende uitkering welke na de vorige uitkering wordt verkregen. Je moet meer dan vijftig procent van het arbeidsgeschikte deel werken zodat je wordt aangevuld met zeventig procent over het arbeidsongeschikte deel van je laatst verdiende loon;
  • vervolg uitkering. Indien je minder dan vijftig procent van het arbeidsgeschikte deel werkt krijg je slechts zeventig procent over het arbeidsongeschikte deel van het minimum inkomen.

Let dus op dat je altijd binnen de voorwaarden van de loonaanvullende uitkering valt om goed rond te kunnen komen.

Ziekte is geen ontslag

Ontslag wegens ziekte mag pertinent niet. Het ontslagrecht is erop ingesteld om de zwakkeren zoals bij een zieke te beschermen. Het ontbinden van het arbeidscontract kan echter wel worden veroorzaakt door een faillissement, ontslag op staande voet of dat je zelf ontslag neemt.

Lees verder suggesties:

Ben je ziek dan mag je niet worden ontslagen

Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen (met voorbeelden)

Hoeveel uitkering krijg ik en hoe lang mag ik in de WW

Hoeveel WAJONG uitkering kun je krijgen (met voorbeelden)

Artikel partner:

Verzuim, ziekte, afmelden: de invloed op inkomen en ontslag!
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk