Duurzaam koffie verbouwen in Colombia

Total
0
Shares
Duurzaam koffie verbouwen in Colombia

Duurzaam koffie verbouwen in Colombia


Wist u dat koffie het op een na meest verhandelde product ter wereld is? Olie wordt nog meer verhandeld. Het is dan ook niet gek dat het een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld is. Het is een product dat in landen ver van Nederland wordt geproduceerd, omdat de struik alleen in streken met een tropisch of subtropisch klimaat groeit, zoals:

  • Afrika,
  • Azië en
  • Midden-Amerika
  • Zuid-Amerika.

Wereldwijd zijn er meer dan 60 verschillende koffiesoorten, waarvan alleen de koffiesoorten Arabica en Robusta economisch gezien relevant zijn. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor veel huishoudens in tropische landen.

Koffie logistiek

Voordat de koffie in Westerse landen terecht komt, gaat het door honderden mensenhanden, legt het vele kilometers af en ondergaat het vele bewerkingen. Het is met de tijd een ingewikkelde keten geworden, en hierdoor is het moeilijk om duidelijkheid te kunnen geven over het productie proces en wat er daarin allemaal mis gaat. Deze keten wordt dan ook vaak beschuldigd van het veroorzaken van armoede, schade aan het milieu en het tegenhouden of bemoeilijken van ontwikkeling van koffielanden.


Colombia koffie exporteur

Een interessant land om naar te kijken als het gaat om koffie is Colombia, omdat het een van de belangrijkste koffieproducenten in de wereld is en is het enige land in de wereld met een nationale koffiefederatie – de Federacion Nacional de Cafeteros (ook FNC of FEDECAFE genoemd). De daling van de wereldmarktprijs voor koffie de afgelopen jaren zoals beschreven door Giovannucci et al (2002), heeft er geleid tot ondervoeding en verlies van kleine koffieboerenbedrijven. Ook zou er en een stijging in de drugscultivering – van coca bladen om precies te zijn – hebben plaatsgevonden, waar USaid en de Colombiaanse regering iets aan proberen te doen (Globalexchange). In de regio waar wij naar kijken, is met behulp van de Verenigde Naties en de nationale overheid een project opgezet om boeren biologische fair trade koffie te laten produceren in plaats van coca (Ferrer, 2004). Daar komt nog bij dat koffie traditioneel werd geteeld onder een overkapping van schaduwbomen, waardoor traditionele koffieplantages een relatief hoge biodiversiteit hadden. Koffieplantages zijn echter steeds meer getransformeerd tot industriële ‘sun grown’ plantages met weinig tot geen schaduw (Perfecto et al, 1996). Colombia is het schoolvoorbeeld van de nadelen hiervan, omdat er aan het einde van de jaren ’80 naar schatting nog maar een kwart van het oorspronkelijke tropische regenwoud over was (Brown et al, 1991).

Ecologische en economische nadelen

Deze ecologische en economische nadelen van de ‘getechnificeerde’ koffieproductie hebben ertoe geleid dat veel koffieboeren geïnteresseerd zijn geraakt in het alternatief: duurzame koffie. Organische, schaduw- en fair trade koffie, die samen bekend staan als duurzame koffie, nemen een plek op de markt in die een hogere prijs biedt en milieu, economische en sociale voordelen kan bieden aan producenten (Giovannucci, 2001).
Hoewel duurzame koffie uit Colombia het volgens de Sustainable Coffee Survey of
the North American Specialty Coffee Industry (2001) goed doet, is het volume volgens onderzoek van Giovannucci et al (2002) van deze gedifferentieerde markten nog steeds erg bescheiden. Deze markten zijn een goed middel voor hogere inkomens en een betere reputatie op de markt. Voor Colombia kan het dus hun concurrentiepositie verbeteren.

Colombia Arabica koffie

Een van de zestien regio’s in Colombia waar er de Arabica koffie wordt geproduceerd is de Valle de Cauca regio. Hier zijn boeren bezig met de productie van organische koffie en zijn aangesloten bij een fair trade coöperatie. De boeren maken gebruik van een methode die bekend staat als vermicomposting. Vermicomposting is een alternatieve methode om organisch afval te transformeren tot organische meststof (Orozco et al, 1996 en Sharma et al, 2005). Wat de boeren doen is de koffiepulp van na de verwerking in grote bedden van aardwormen composteren. De aardwormen veranderen de koffiepulp en al het andere organisch afval – ook dierlijke mest – in rijke humus, die de boeren daarna weer terugstoppen in de grond rondom de wortels van hun koffieplanten (Globalexchange). Hier komen kennisinstellingen bij kijken, die de boeren adviseren. Omdat wij over deze techniek zélf niet genoeg informatie hebben gevonden, gaan wij hier verder niet op in. Wel gaan we vanuit de technologiestudies kijken naar de bredere sociale context – koffiecorporaties, overheid en kennisinstellingen – en naar de concurrentie tussen de twee verschillende productie methoden.


Organisch produceren

Niet alle boeren produceren dus op een organische manier en de gedifferentieerde koffiemarkten zijn dus nog erg bescheiden, ondanks dat het in academisch opzicht een duidelijke verbetering zou zijn voor zowel de mensen en hun biologische omgeving. Wij vragen ons dan ook af waarom het organisch produceren van koffie niet aanslaat bij de boeren en we willen nagaan op welke manier wij denken dat dit wel mogelijk gemaakt kan worden. Met andere woorden: hoe we eventuele knelpunten of obstakels kunnen verwijderen. Wij zullen dus met behulp van de informatie uit onze literatuurstudie zoeken naar oplossingen en initiatieven die moeten worden genomen. Het is natuurlijk duidelijk dat we daarvoor niet alleen zullen kijken naar de boeren, maar naar meerdere actoren die invloed hebben in de productieketen van duurzame koffie.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk