Een bedrijf stopt, heb je recht op ontslagvergoeding?

Total
0
Shares
Een bedrijf stopt, heb je recht op ontslagvergoeding?

Een bedrijf stopt, heb je recht op ontslagvergoeding?


Ontslagvergoeding als het bedrijf de deuren sluit

Het kan voorkomen dat je werkgever door slechte cijfers maar ook wegens persoonlijke redenen ermee stopt. Er is geen manier gevonden om met de onderneming door te kunnen gaan en dus worden de deuren gesloten. Het kan inhouden dat het nog even duurt voordat er ontslagen vallen, maar het kan ook betekenen dat je direct op straat staat. In hoeverre heb je recht op een ontslagvergoeding bij de opheffing van een bedrijf?


Stopzetting van onderneming

Bedrijven kunnen blijven draaien als het voldoende winst behaald maar ook als het goed gaat met de gezondheid van de bedrijfsleider. Persoonlijke omstandigheden zoals gezondheid, een familie situatie, leeftijd enzovoorts kunnen ervoor zorgen dat er wordt besloten om de deuren dicht te doen. Daarnaast kan het ook zijn dat er wordt gestopt omdat de baten onvoldoende zijn. Oftewel de onderneming gaat failliet. In hoeverre heb je als werknemer recht op ontslagcompensatie?

Tijdige aankondiging of snel ontslag

Wanneer worden de deuren werkelijk gesloten is een goede vraag. Hoeveel tijd je nog hebt heeft grote invloed op wat je allemaal zelf nog kunt doen. Kom je direct op straat te staan dan kom je in de WW en moet je een baan zoeken vanuit een werkloze positie. Heb je dat als uitgangspositie dan werkt het uiteraard ongunstig op het verkrijgen van een andere functie. Komt de aankondiging bijvoorbeeld een jaar van tevoren dan heb je tijd om zelf actie te ondernemen. Hoe zit het met jouw ontslagvergoeding?

Faillissement

Zijn de inkomsten dermate laag echter de onkosten hoog dan kunnen lasten niet worden betaald. Het zorgt ervoor dat een schuldeiser het faillissement kan aanvragen waardoor je als personeelslid direct wordt ontslagen. Je heb geen inkomen en vanuit je oude werkgever hoef je geen financiële compensatie te verwachten.


Sociaal plan

Is er echter sprake van een geplande sluiting – mogelijk omdat de directeur met pensioen gaat en er geen opvolgers zijn – kan voldoende tijd worden gegeven. Dit kan inhouden dat er nog voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om een sociaal plan op te stellen. Het personeel wordt wegens contractbreuk vergoed waarnaast ook tijd en hulp wordt gegeven om een baan elders te vinden. Met die basis kan het bedrijf naar ieders tevredenheid worden gesloten.

Ontslagvergunning noodzakelijk

Om personeel wegens goede redenen te kunnen ontslaan is een ontslagvergunning afgegeven door het UWV noodzakelijk. Betreft het een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dan kan die procedure versneld worden afgewikkeld. Heeft de onderneming heldere duidelijke redenen waarom de onderneming ermee ophoudt dan kan een ontslag vergunningsaanvraag vrij snel worden afgegeven. Let wel de onderneming heeft niet de verplichting om een ontslagvergoeding te betalen, echter veelal zal bij voldoende baten hieraan wel gehoor worden gegeven.

Wat kun je zelf doen?

Heb je tijdig te horen gekregen dat het bedrijf de deuren gaat sluiten dan kun je stappen ondernemen. Je hebt namelijk geen toekomst meer bij deze baas en dus kun je direct om je heen gaan kijken. Je kunt nu nog solliciteren vanuit een werkende positie en dat werkt gunstig op het eerder kunnen verkrijgen van een andere baan. De oude werkgever zal daar waar mogelijk hulp aanbieden om de overgang naar een andere werkplek of functie zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Per ommegaande ontslagen

Is het onverhoopt direct ontslag dan heb je grotere problemen. Je wordt werkloos waardoor je in de WW komt. Het betekent dat je direct minder inkomen hebt waarnaast je sollicitatieplicht hebt. Vanuit deze positie een baan krijgen werkt zeker minder gunstig. Ook is de kans reëel dat je geen ontslagvergoeding krijgt waarnaast je geen verdere hulp van de oude werkgever krijgt.

Lees verder suggesties:

Het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag

Wachttijd WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waar op letten?

Artikel partner:

Bedrijfsbeëindiging: heb je recht op ontslagvergoeding?
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk