Een WGA uitkering, wat houdt het in en hoeveel krijg je?

Total
0
Shares
Een WGA uitkering, wat houdt het in en hoeveel krijg je?

Een WGA uitkering, wat houdt het in en hoeveel krijg je?


Hoeveel krijg je bij een WGA uitkering

Ben je langdurig ziek en word je arbeidsongeschikt verklaard dan kom je in de WIA terecht. Onderdeel daarvan is de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) waarbij de persoon deels een uitkering krijgt echter ook een deels zelf inkomen moet genereren. Wanneer heb je recht op bij een WGA uitkering, hoeveel kun je ontvangen en welke stimulerende elementen zorgen ervoor dat je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte toch meer werkt?


Niet direct in WGA wegens WULBZ

Ben je in dienst bij een werkgever en word je ziek dan mag je daarom nooit worden ontslagen. Er is namelijk de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte welke stelt dat de werkgever minimaal zeventig procent van het laatst verdiende loon moet doorbetalen. Dit geldt voor een termijn van maximaal twee jaar. Na die periode kan in overleg met het UWV worden besloten dat de werknemer deels een uitkering kan ontvangen. Hiervoor geldt dat men deels bij de oude werkgever in dienst blijft of dat er elders ander gepast werk wordt gezocht. Zorg er als werknemer altijd voor dat de uitgangspunten van het “ontslag” concreet staan vastgelegd zodat je precies weet waarop je echt hebt.

Eisen overgang naar WGA uitkering

Is er sprake van ziekte dan heb je recht op deze uitkering mits je daardoor vijfendertig tot tachtig procent arbeidsongeschikt bent. Ben je minder arbeidsongeschikt dan kun je voldoende inkomen realiseren. Ben je meer arbeidsongeschikt dan heb je recht op de IVA uitkering oftewel Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Maar wat als je tussen deze twee groepen invalt. Hoeveel moet je werkelijk werken en hoeveel uitkering krijg je feitelijk?

Welke uitkeringen zijn er?

Binnen de regeling bestaan een drietal uitkeringen waarmee arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd. Op basis van je arbeidsverleden heb je recht op de volgende uitkeringen:

  • de loongerelateerde uitkering waarbij zeventig procent over het arbeidsongeschikte deel wordt aangevuld. De duur hiervan is afhankelijk van het aantal jaren dat je hebt gewerkt;
  • de loonaanvullende uitkering. Na voorgaande uitkering heb je recht op een aanvulling waarbij je meer dan vijftig procent van je capaciteiten werkelijk zelf verdient. In dat geval krijg je zeventig procent over het arbeidsongeschikte deel van je laatst verdiende loon aangevuld;
  • de loonvervolg uitkering waarbij je niet vijftig procent van je capaciteiten zelf verdient. Het houdt in dat je loon wordt aangevuld met zeventig procent over het minimum inkomen (17.633 euro per jaar).


Bovengrens wat je kunt krijgen

Om de regeling betaalbaar voor iedere zieke te houden is er een maximum loongrens ingesteld. Een veel verdiener wordt dan niet op basis van het complete oorspronkelijke loon aangevuld. De uitkeringen komen daardoor meer bij elkaar te liggen. Een veelverdiener kan daarbij vaak gemakkelijker aan loon komen ook indien men minder kan werken. Zo hoeft de uitkerende instantie niet onevenredig worden belast met uitkeringen voor hoge inkomens. Het maximum loon is daarbij gesteld op 50.065 euro per jaar.

Een voorbeeld binnen de uitkeringsgroepen

Stel je voor er zijn twee personen die in de regeling terechtkomen. Beide zijn vijfenvijftig procent arbeidsongeschikt en kunnen dus vijfenveertig procent zelf verdienen. Het laatst verdiende loon bedraagt 42.500 euro voor persoon A en persoon B krijgt 71.000 euro. Hoeveel zou men krijgen in de drie uitkeringsomstandigheden?:

  • loongerelateerd A: eigen verdiensten = 0,45*42.500 = 19.125 euro, uitkering = 0,70*(42.500-19.125) = 16.363 euro;
  • loongerelateerd B: eigen verdiensten = 0,45*71.000 = 31.950 euro, uitkering = 0,70*(50.065-31.950) = 12.681 euro;
  • loonaanvullend A: eigen verdiensten > 0,5*0,45*42.500 = 9.563 euro, uitkering = 0,70*(42.500-19.125) = 16.363 euro;
  • loonaanvullend B: eigen verdiensten > 0,5*0,45*71.000 = 15.975 euro, uitkering = 0,70*(50.065-31.950) = 12.681 euro;
  • loonvervolg A: eigen verdiensten
  • loonvervolg B: eigen verdiensten

Voorgaande geeft duidelijk aan dat als men na de loongerelateerde uitkering wel een hoge aanvulling wil behouden dan moet men aan die minimale vijftig procent over het arbeidsgeschikte deel voldoen. Oftewel meer werken zorgt voor relatief meer inkomen en daar kun je van profiteren. Werk dus altijd meer dan de gestelde grens zodat je zekerheid hebt omtrent voldoende inkomen.

Lees verder suggesties:

Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen? (met voorbeelden)

Zwangerschapsuitkering, hoe is dat geregeld?

Hoeveel uitkering krijg ik en hoe lang mag ik in de WW?

Hoeveel WAJONG uitkering kun je krijgen? (met voorbeelden)

Artikel partner:

Aanvulling uitkering
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk