Hoeveel WAJONG uitkering kun je krijgen? (met voorbeelden)

Hoeveel WAJONG uitkering kun je krijgen? (met voorbeelden)

WAJONG uitkering, op hoeveel uitkering heb jij recht?

Kom je als jongere in de WAJONG dan heb je recht op een uitkering. Afhankelijk van je arbeidsongeschiktheid wordt je inkomen aangevuld zodat je daarvan kunt leven. De hoogte daarvan wordt bepaald op basis van hoeveel je werkelijk kunt werken in combinatie met je leeftijd. Je hebt recht op deze uitkering indien je reeds op een jonge leeftijd arbeidsongeschikt bent geraakt of mogelijk een aangeboren afwijking hebt. Op hoeveel uitkering heb jij recht?

Wat is het bruto minimumloon?

Hoeveel uitkering je krijgt is mede afhankelijk van je leeftijd en het daaraan gekoppelde minimum inkomen. Er is wettelijk vastgesteld hoeveel een jongere per leeftijdscategorie mag verdienen. Dit wordt standaard per jaar bekeken zodat via CAO onderhandelingen het feitelijke minimum wordt aangepast. Vanaf juli 2013 gelden de volgende minimum loon grenzen:

 • 15 jaar: 443,35 euro;
 • 16 jaar: 509,85 euro;
 • 17 jaar: 583,40 euro;
 • 18 jaar: 672,40 euro;
 • 19 jaar: 775,85 euro;
 • 20 jaar: 908,85 euro;
 • 21 jaar: 1.071,40 euro;
 • 22 jaar: 1.256,15 euro;
 • 23 jaar en ouder: 1.477,80 euro.

Regels ten aanzien van uitkering

Er worden binnen de uitkering een viertal uitgangspunten onderscheiden op basis waarvan een jongere inkomen van de overheid kan krijgen zijnde:

 • tot een leeftijd van 27 jaar. Verdien je minimaal 20% van voorgenoemde minimumloon dan wordt het aangevuld tot 75%. Daarnaast geldt eveneens dat als je meer dan die grens verdient dan mag je de helft van het extra verdiende zelf houden tot een maximum van de minimum loongrens;
 • vanaf 27 jaar. Vanaf deze leeftijd is de mate van arbeidsongeschiktheid van toepassing. Ben je voor een deel arbeidsongeschikt dan houdt het in dat je ook deels arbeidsgeschikt bent. Verdien je over het werkbare deel inkomen dan wordt je inkomen aangevuld tot de minimumloon grens. Verdien je minder dan je zou kunnen werken dan wordt je altijd nog tot 75% van het minimumloon aangevuld;
 • ga je naar school of wil je studeren dan word je ook gesteund. Naast de studiefinanciering krijg je aanvullend een kwart van de minimumloon grens. Bovendien mag je aanvullend een kwart extra verdienen zonder dat het consequenties heeft voor je uitkering;
 • duurzaam arbeidsongeschikt houdt in dat je meer dan 80% of meer niet kunt werken. Je blijft altijd 75% van het minimumloon ontvangen.

Voorbeelden 55% basisuitkering van minimumloon en meer

Strikt genomen heb je altijd recht op 55% van het minimum inkomen aanvullend op je loon. Je moet namelijk minimaal 20% zelf verdienen op basis waarvan je recht op een aanvulling hebt. De volgende voorbeelden kunnen duidelijkheid schappen waarop jij recht hebt:

 • stel je bent 18 jaar oud en je verdient 200 euro, hoeveel uitkering krijg je aanvullend binnen de WAJONG? Het minimumloon is gesteld op 672,40 euro en daarvan moet je 20% oftewel 134,48 euro zelf verdienen. Dan krijg je tot 504,30 euro aangevuld. De persoon verdient meer dan 20% en daarvan mag de helft worden behouden. Oftewel (200-134,48) / 2 = 32,76 euro mag je zelf houden. Het houdt in dat je 504,30+32,76 = 537,44 euro aan inkomen hebt waarvan 537,44-200 = 337,44 euro een uitkering is;
 • je bent ouder dan 23 jaar tot 27 jaar en je verdient 400 euro, hoeveel krijg je dan? Je wordt tot 75% aangevuld oftewel 1.477,80*0,75 = 1.108,35 euro. Je verdient meer dan 20% over het minimumloon 1.477,80*0,20 = 295,56 euro en dus mag je (400-295,56)/2 = 52,22 euro zelf houden. Totaal heb je een inkomen van 1.108,35+52,22 = 1.160,57 euro waarvan 1.160,57-400 = 760,57 euro een uitkering is;
 • als je ouder bent dan 27 jaar dan moet je voldoen aan de inkomenseis gesteld uit de mate van arbeidsongeschiktheid. Indien je als jongere 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent dan moet je het aandeel dat je wel kunt werken ook aantoonbaar werk verrichten. Er wordt standaard gesteld dat je minimaal 50% van het werkbare deel zelf moet kunnen werken. Daarbij geldt eveneens of je eerder wel een baan hebt gehad of niet voordat je arbeidsongeschikt bent geworden als jongere, dan kom je mogelijk in aanmerking van een WIA uitkering. Je hebt binnen de WAJONG altijd recht op minimaal 75% van het minimumloon;
 • ben je 19 jaar jong en studeer je dan krijgt je studiefinanciering. Naast dit inkomen – bedoelt voor je studielasten – mag je 0,25*775,85 = 193,96 euro bijverdienen waarnaast je eveneens 193,96 euro aanvullend uitkering verkrijgt;
 • Is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid dan is het niet de verwachting dat je ooit nog aan het werk kunt komen. Het betekent dat je altijd 75% van het minimumloon krijgt binnen de uitkering.

Lees verder suggesties:

Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen (met voorbeelden)
Zwangerschapsuitkering, hoe is dat geregeld?
Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald

Een WGA uitkering, wat houdt het in en hoeveel krijg je?

Artikel partner:

Wijzigingen WAJONG uitkering, hoeveel krijg je?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk