Junta van Juncker: de Europese Commissie werkt als dictatuur

Total
0
Shares
Junta van Juncker: de Europese Commissie werkt als dictatuur

Junta van Juncker: de Europese Commissie werkt als dictatuur


De Europese Commissie is een onafhankelijk instituut, welke de hoofdlijnen en koers van Europa bepaalt. De voorzitter en leden van die Commissie zijn echter niet rechtstreeks door de bevolking gekozen, terwijl zij wel aan de touwtjes van bovenaf trekken. Het wel gekozen Europese Parlement moet het opgelegde beleid uitvoeren en kan verder slechts beslissen over de kleine aspecten. Waarom is er vanaf 2009 sprake van de United States of Europe (USE) en hoe kan worden gesteld dat de Europese Commissie onder leiding van de Junta van Juncker een verkapte dictatuur is?

Wat is een dictatuur?

In de geschiedenis zijn vele dictaturen van toepassing geweest, waarbij de bevolking geen zeggenschap heeft en de wil van de dictator of Junta wordt opgelegd. Een dictatuur wordt als volgt omschreven:
”een dicatuur is een regeringsvorm waarbij de absolute macht doorgaans bij één persoon (dictator) of bij een kleine groep mensen berust (Junta)” (lit.1).
Er was bijvoorbeeld sprake van een dictatuur onder het regime van Sadam Hoessein in Irak (1979-2003) (lit.2), onder de Junta van Myanmar (1962-2011) (lit.3) of nog steeds in Noord Korea. De leider of de kleine groep aan de top beslissen alles, zonder dat er tegenspraak is. Vaak gaat het in een dictatuur gepaard met militair krachtsvertoon en eigent die groep zich vaak veel kapitaal toe over de rug van de bevolking. Het gaat bij de opgelegde wil dan altijd om slikken of stikken. In hoeverre is er eveneens in de EU oftewel de huidige United States of Europe (USE) sprake van een niet door de burger gekozen dictatuur en hoe wordt de wil van de Europese Commissie onder leiding van de voorzitter Juncker (vanaf 2014) aan de aangesloten landen opgelegd?


Niet rechtstreeks verkozen

Iemand met een zeker overtuigingskracht, goede lobby en/ of goed gevulde portemonnee kan op de hoogste positie terechtkomen. Het is daarbij zeker de vraag of diegene de beste persoon voor de positie is en bovendien rijst de vraag of men het volk wel vertegenwoordigt. Vertegenwoordiging vormt namelijk de basis van een democratie. In vergelijking, ook de president van Amerika is rechtstreeks door het volk verkozen en vertegenwoordigt daarmee de gemiddelde VS-burger. Dit terwijl de voorzitter van de Europese Commissie uit een zekere politieke kliek is aangedragen. Omdat de Europese Volkspartij bij de Parlementsverkiezingen in 2014 heeft gewonnen, heeft Juncker als zodanig het voorzitterschap van de Europese Commissie opgeeist/ toegeëigend (lit.4,5). Dit houdt in dat de voorzitter in deze niet rechtstreeks door het volk is gekozen en via een omweg de positie heeft verkregen.

Gelijkdenkenden aangesteld

Na de feitelijke aanstelling van Juncker zijn er uiteenlopende wijzigingen doorgevoerd, zodanig dat de voorzitter zelf de Commissieleden handmatig heeft uitgezocht. Het houdt in dat gelijkdenkenden de voorkeur krijgen en zodanig een selecte groep de wens van de voorzitter uitvoert. Daarbij is Timmermans als supercommissaris (lit.6) (eerste vice-voorzitter) (van in totaal zeven supercommissarissen (lit.7)) aangesteld, zodat de overige twintig commissieleden de wens van Juncker uitvoeren. Let wel van de zeven supercommissarissen zijn er opvallend vier uit Oost-Europese landen (Timmermans Nederland, Mogherini Italië, Georgieva Bulgarije, Bratusek Slovenië, Katainen Finland, Dombrovskis Letland en Ansip Estland). Dit suggereert mogelijk dat deze supercommissarissen op de hand van de voorzitter zijn en er als het ware een dwingeland is gerealiseerd. Het “onafhankelijke orgaan” behartigt de belangen van de EU en niet zodanig van de onderliggende landen. De door de commissie opgelegde besluiten dient door de regering van de verschillende landen tot uitvoer worden gebracht. In deze kan het landsbelang niet stroken met het belang van Europa of de Europese Commissie. Let wel van deze supercommissarissen is eveneens niemand op een democratische manier door het volk verkozen.

Akkoord van Lissabon en USE

Op 13 december 2007 is in Lissabon het verdrag van de Europese Unie opgesteld. Dit verdrag is de opvolger van de verdragen van Rome en Maastricht, waarbij de wettelijke basis van de EU is vastgelegd. Het is door alle lidstaten in december 2009 ondertekent, waarmee het is geractificeerd en in werking is getreden (lit.8). Desalniettemin zijn er twijfels over de democratische waarde van het verdrag en of de Europese Commissie niet teveel macht naar zich heeft getrokken. Over het Akkoord van Lissabon wordt het volgende aangegeven:
”it is an anti-democratic constitution protecting the EU supranational state from its citizens and placing the unelected European Commission on the top of the decision-making hierarchy, while the European Parliament has say only in minor issues” (lit.9).
Dit wordt vertaald met: “het is een anti-democratische constitutie welke de EU supranationale (het hebben van macht of invloed welke de nationale grenzen of overheden overstijgt) staat beschermt voor zijn burgers en plaatst de ongekozen Europese Commissie bovenop de besluitvormende hierarchie, terwijl het Europees Parlement slechts zeggenschap over kleine zaken heeft”.
Dit geeft al aan dat de instelling van de Europese Commissie anti-democratisch is, waarbij de landen door het ondertekenen van het Akkoord van Lissabon in 2009 de eigen soevereiniteit hebben opgegeven. Het volk kiest het Europees Parlement en die hebben slechts zeggenschap over de kleine onderwerpen, danwel moeten de beslissingen van de Europese Commissie uitvoeren. Vanaf het moment dat de landen de eigen soevereiniteit hebben opgegeven voor de EU is er geen sprake meer van de EU, maar van de USE oftewel de United States of Europe. De staten van de USE als land moeten het opgelegde beleid uitvoeren. Dit is door alle landen in 2009 bekrachtigd en dus moeten de regeringen van de staten naar de pijpen van de Europese Commissie dansen.


Europese Commissie als dictatuur

Omdat de voorzitter en leden van de Europese Commissie niet rechtstreeks door het volk zijn gekozen, heeft men als het ware de macht gegrepen. Daarnaast geldt dat het bescherming geniet tegen de wens van de bevolking en de eigen wil kan opleggen. Landen oftewel de staten van USE moeten het beleid klakkeloos uitvoeren. De burger kan slechts het Europees Parlement kiezen en heeft geen invloed op de samenstelling van de Europese Commissie. De onverkozen voorzitter en leden trekken dus aan de touwtjes en bepalen wat er gebeurt. De macht berust dus bij een kleine groep onverkozen mensen, waarmee de United States of Europe onder leiding van de Europese Commissie oftewel de Junta van Juncker een (verkapte) dictatuur is.

Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd op 24-25 februari 2016:

Lit.1: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dictatuur

Lit.2: https://nl.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hoessein

Lit.3: https://nl.wikipedia.org/wiki/Myanmar

Lit.4: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/31260/Europese-verkiezingen/article/detail/3661379/2014/05/25/Luxemburger-Juncker-claimt-EU-topbaan-na-verkiezingen.dhtml

Lit.5: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker

Lit.6: http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/357510/frans-timmermans-wordt-supercommissaris.html

Lit.7: http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/09/11/voor-juncker-is-zijn-commissie-de-laatste-kans-v-1420461

Lit.8: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

Lit.9: https://globalpoliticalanalysis.wordpress.com/2013/12/02/a-historical-fact-buried-by-the-mass-media-the-eu-has-been-use-since-the-end-of-2007/

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3774079/2014/10/22/Timmermans-voor-duurzamere-Europese-Unie.dhtml

http://politiek.tpo.nl/2015/06/25/laat-dijsselbloem-de-waarheid-vertellen-over-juncker/
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk