Maximumdagloon en loongrens als beperking op de uitkering

Maximumdagloon en loongrens als beperking op de uitkering

Hoe worden WW en WIA uitkeringen qua hoogte beperkt

Kom je in aanmerking van een uitkering dan wordt de hoogte daarvan begrensd. Ook uitkeringen moeten betaalbaar blijven waarnaast het doel is om uitkeringsgerechtigden zo snel als mogelijk weer aan het werk te helpen. Werkende mensen zijn altijd beter voor de schatkist ten opzichte van uitkeringstrekkers. Kom je ongewenst toch in het traject waarbij je afhankelijk bent van een uitkering dan wordt de hoogte daarvan ook beperkt. Je krijgt te maken met een maximumdagloon en een loongrens. Hoe worden de WW en WIA uitkering op basis van de begrenzing berekend?

Reden dat het is ingevoerd

Heb je recht op een uitkering dan mogen de hoogste inkomens er niet onevenredig van profiteren ten opzichte van minder verdienenden. Bovendien gaat het veel kosten als er veel veelverdieners in de WW komen. Om daaraan een meer reële verhouding te geven worden uitkeringen beperkt. Op die manier krijgt iedereen voldoende inkomsten om in de eerste levensbehoeften te voorzien inclusief normale huishoudelijke onkosten. Een aanvullende reden om hoge inkomens te beperken is ervoor te zorgen dat zij beter gemotiveerd en sneller een baan gaan vinden. Het hebben van een baan is het hebben van goede inkomsten, beter dan bij een uitkering. Hoeveel worden de uitkeringen zoal beperkt?

De WW uitkering / werkloosheidswet

Word je ontslagen – waardoor je noodgedwongen in de WW komt – dan krijg je standaard het volgende:

  • de eerste twee maand krijg je vijfenzeventig procent van het laatstverdiende loon;
  • minimaal nog één tot dertig maanden krijg je vervolgens zeventig procent van het laatstverdiende loon.

Sommige mensen die in de WW komen hebben een relatief hoog inkomen. Om te voorkomen dat er een scheefgroei komt binnen uitkeringen is de hoogte voor veelverdieners beperkt tot een maximumdagloon van 194,85 euro bruto inclusief vakantiegeld. Mocht je meer verdienen dan 194,85*21,75/(0,7*1,08) = 5.605,80 euro bruto per maand exclusief vakantiegeld dan betekent het dat de uitkering wordt beperkt tot 3924,06 euro bruto per maand (op basis van 70% uitkering).

WGA arbeidsgeschiktheidsuitkeringen

Ben je ziek en gedeeltelijk arbeidsgeschikt dan kom je in de WGA (regeling Werkhervatting Gerelateerde Arbeidsgeschikten) terecht. Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt dan kun je onvoldoende inkomen genereren en dus heb je recht op een uitkering. De hoogte van de 3 verschillende WGA uitkeringen wordt beperkt door de maximale loongrens. Verdien je meer dan 50.065 euro dan wordt de uitkeringshoogte berekend met die loongrens. Zo is er het volgende onderscheid:

  • loongerelateerde uitkering welke je verkrijgt na twee jaar loondoorbetaling door de werkgever. Stel je verdient normaal 60.000 euro bruto per jaar. Bij een geconstateerde arbeidsongeschiktheid van 60% kun je 40%*60.000 = 24.000 euro zelf verdienen. Dit wordt aangevuld met (50.065-24.000) * 70% = 18.245 euro;
  • loonaanvullende uitkering welke je krijgt na de loongerelateerde uitkering. Je wordt beloond indien je meer dan 50% van het arbeidsgeschikte deel werkt. Je moet dus 60.000*40%*50% = 12.000 euro of meer verdienen. Dan wordt het aangevuld met (50.065-24.000) * 70% = 18.245 euro;
  • vervolg uitkering. Je kunt niet meer dan 50% van het arbeidsgeschikte deel werken of wilt gewoon niet werken. Je kunt een minimale uitkering krijgen in aanvulling op wat je nog kunt verdienen. Je hebt recht op 70%* 17.633 euro over het arbeidsongeschikte deel gebaseerd op het minimum inkomen. In voorgaande geval 70% * 60% * 17.633 = 7.405 euro per jaar.

Zorg er dus altijd voor dat je meer dan 50% van het arbeidsgeschikte deel werkt zodat je beter kunt rondkomen.

Lees verder suggesties:

Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen (met voorbeelden)

Zwangerschapsuitkering, hoe is dat geregeld

Hoeveel uitkering krijg ik en hoe lang mag ik in de WW

Hoeveel WAJONG uitkering kun je krijgen (met voorbeelden)

Een WGA uitkering, wat houdt het in en hoeveel krijg je?

Artikel partner:

Hoe kun je een aanvulling op de uitkering krijgen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk