Ontslag President Directeur

Total
0
Shares
Ontslag President Directeur

Ontslag President Directeur


Dreigt ontslag van president directeur?

Komt er een ontslag van de president directeur voor dan kan dit grote gevolgen hebben voor de werking van de organisatie en hoe de het bedrijf verder in elkaar steekt. De oude president directeur heeft namelijk de onderneming op een bepaalde manier met visie geleid en dat zal bij verandering wegens ontslag veranderen. Uiteraard zijn er meerdere redenen welke aanleiding zijn voor het ontslaan van de president directeur. Wat voor invloed heeft de president directeur op een organisatie en wat kunnen de redenen zijn waarom men wordt ontslagen?


Wat doet de president directeur?

De president directeur vormt de tycoon van een bedrijf. Men is het oogappeltje van de onderneming en door deze aanstelling wordt met een bepaald doel voor ogen gehandeld. De president directeur besluit wat er gedaan moet worden binnen het bedrijf om tot de meest gunstige resultaten te komen waarnaast de belangen van zowel de onderneming als de aandeelhouders tot uiting moeten komen. Wat is de visie van de onderneming wordt gevormd door de koers welke door de president directeur wordt uitgezet. Daarnaast is de president directeur de hoogst verantwoordelijke voor de behaalde resultaten van de onderneming. Dat houdt ook in dat de president directeur bij tegenvallende resultaten de verantwoordelijkheid daarover moet dragen wat potentieel tot het ontslag kan leiden.

Reden voor een ontslag

De president directeur van een bedrijf vormt uiteraard het boegbeeld. Wat men doet en zegt moet direct aansluiten bij de belangen van de onderneming. Daarnaast draagt men de verantwoordelijkheid over de prestaties. De president directeur kan echter worden ontslagen indien:

  • de onderneming wordt overgenomen waarbij de functie wegens veranderend beleid wordt vervangen door een nieuwe president directeur;
  • er sprake is van onbehoorlijk bestuur (waarover de president directeur de eindverantwoordelijkheid draagt) of indien onjuist is gehandeld;
  • er wordt afgerekend op de bedrijfsresultaten. Het gevoerde beleid welke door de president directeur is geïnitieerd heeft niet de vereiste resultaten behaald waardoor de positie van de president directeur in het geding is gekomen;
  • werknemers op een bepaalde manier hebben gehandeld waarover men verantwoordelijkheid moet dragen danwel indien contracten niet op de juiste manier zijn afgehandeld. Enzovoorts.

Vele aanleidingen kunnen reden zijn voor het ontslaan van de president directeur. Uiteraard moet daarbij de positie van de bedrijfsleider ter discussie komen te staan alvorens het tot een feitelijk ontslag kan komen.

Invloed op de organisatie

De president directeur heeft een bepaald beleid gevoerd waarmee de organisatie vorm is gegeven. Indien door falend beleid de president directeur moet worden vervangen dan houdt dit in dat eveneens de structuur van de organisatie onder de loep moet worden genomen. Een onverhoopt ontslag van een president directeur kan leiden tot een schoonmaak van de organisatie door een reorganisatie door te voeren. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de reden van ontslag een wettelijk correcte grondslag heeft. Let op: iedereen kan een gedwongen ontslag bij een deeltijdcontract aanvechten.


Uitvoering van ontslag

Is er voldoende aanleiding om over te gaan tot het ontslag van een president directeur dan kan het worden ontbonden door:

  • een besluit van de aandeelhoudersvergadering. In dit geval is de president directeur aangenomen via een besluit en dat houdt in dat het ook kan worden ontbonden via een besluit;
  • het ontbinden van het arbeidscontract. Daartoe heeft de president directeur recht op een ontslagvergoeding indien het ontslag niet aan zijn handelingen valt te wijten. Uiteraard dient er rekening te worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn.

In beide gevallen moet de reden van ontslag uiteraard reëel zijn. Zo niet dan kan de president directeur via gerechtelijke stappen komen tot een betere compensatieregeling danwel dat men in ere wordt hersteld. Laat je altijd juridisch bijstaan om het beste eruit te halen.

Gevolgen ontslag

Sommige mensen krijgen snel weer een baan. Anderen blijven lange tijd werkeloos. Dit kan ook gevolgen hebben voor de prive sfeer. Sommige mensen raken zelf hun partner kwijt.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk