Samenvatting etnografische studie over functioneren van overheid door RAW Rhodes

Total
0
Shares
Samenvatting etnografische studie over functioneren van overheid door RAW Rhodes

Samenvatting etnografische studie over functioneren van overheid door RAW Rhodes


Originele titel: Everyday life in a ministry
public administration as anthropology
By R. A. W. Rhodes

Volgens Rhodes ontbreekt het aan wetenschappelijke informatie over de gang van zaken in government departments. Terwijl zij ontzettend belangrijk zijn, is er zelden onderzocht hoe het er hier aan toe gaat. De studies die er naar gedaan zijn vertonen in veel gevallen belangrijke zwakke punten.

Relevante vragen en antwoorden

Rhodes gaat daarom door middel van een etnografische studie antwoord geven op de vragen: what do we know about the work of ministers and permanent secretaries? En How do we know what we know about ministers and permanent secretaries? Zijn onderzoek is toegespitst op Groot Brittanie. Dit onderzoek is dus een voorbeeld van anthropology of public policy, beschreven in het artikel hierboven!! Hier volgen een aantal uitkomsten uit zijn onderzoek. Deze zijn puntsgewijs opgesomd:

 • Het departement is verantwoordelijk voor beleid en het agentschap voor de toepassing.
 • Het werk van de permanente secretaris traditiegetrouw verdeeld in het beleid, management en vertegenwoordigende taken.
 • Er wordt steeds meer tijd besteed aan management, en deze toename reflecteert een verandering in tijd en moeite van beleid-gerelateerd werk naar het managen van de afdeling. Het laat echter ook, en dit is misschien wel belangrijker, zien dat er meer uren gewerkt worden.
 • Wanneer je gaat werken voor een government department houd je geen privéleven over omdat je altijd met je werk bezig bent. “if the phrase lonely at the top is a cliché, it is not without meaning. Permanent secretaries and ministers live in a small, even claustrophobic, world.” Rhodes vergelijkt dit vaak met leven in een vissenkom.


Werkschema secretaris

 • Het schema van een permanente secretaris is hectisch; hoewel de permanente secretaris altijd probeerde back-to-back meetings te ontlopen, had hij ze vrijwel elke dag van elke week.
 • De meeste bijeenkomsten gaan niet over het nemen van beslissingen. Ze gaan over het opfrissen van het geheugen van de afdeling en iedereen op de hoogte brengen van waar we gekomen zijn.
 • De meeste ambtenaars, als ze het niet allemaal zijn, zullen accepteren dat verhaaltjes ophangen een belangrijk deel van hun werk is. Veel bijeenkomsten waar Rhodes bij was gingen niet over het nemen van formele beslissingen. Ze maakten deel uit van een proces dat leidde tot het nemen van een beslissing, maar dit gebeurde aan de tafel van de minister of door het managementbestuur.
 • Verhaaltjes vertellen betekent niet dat er geen beslissingen genomen werden, maar het illustreert wel de zorgvuldigheid waarmee deze beslissingen werden voorbereid.
 • Permanente secretarissen zijn trouw en loyaal aan hun minister. Zij zijn toegewijd en hebben vaak een sterke band met de minister opgebouwd.

De rol van media voor de minister

 • Voor de minister is het erg belangrijk om zich goed te kunnen houden tegenover de media. De media spelen namelijk een hele grote rol bij overheidsafdelingen; zij maken van elk probleem een crisis en geven de ministers en ambtenaren niet de kans om hun verhaal te houden en te zeggen wat er nu werkelijk aan de hand is. Er wordt door de overheidsafdelingen veel werk gestoken in het nalezen van dagbladen e.d. op zoek naar artikelen die hun departement betreffen.
 • Ministers moeten zich ook goed kunnen aanpassen. De diversiteit van activiteiten is gigantisch.
 • Het werk als minister is spannend omdat het zich aan de top van de organisatie voor de top mensen bevindt, maar het is ook routine omdat het doel is om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen.

Het dagelijks leven op overheidsafdeling

Wat zijn we verder concreet te weten gekomen over het dagelijks leven aan een overheidsafdeling?

 1. Ambtenaren doen crises af als een uitzondering, terwijl het in werkelijkheid tot de orde van de dag behoort; het relativeren van problemen is een eigenschap waar je als ambtenaar absoluut over moet beschikken.
 2. Ambtenaren en ministers leren van de verhalen die ze horen en aan elkaar vertellen. Het zorgt ervoor dat iedereen weet wat er speelt.
 3. Ambtenaren geloven in het Westminster model, waarin zij anoniem, onpartijdig, dienend en loyaal zijn.
 4. Het grootste goed is: geen verrassingen.
 5. Het onderscheid tussen beleid en management en tussen politicus en ambtenaar is ver te zoeken wanneer het er om gaat te overleven.
 6. Rituelen zijn de sleutel om dit bestaan onder druk te kunnen volhouden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk