Ontwerpwedstrijd voor hijskranen in de bouw

Total
0
Shares
Ontwerpwedstrijd voor hijskranen in de bouw

Ontwerpwedstrijd voor hijskranen in de bouw


Ben jij op zoek naar een goede kraan in de bouw? Voor een ontwerpwedstrijd hebben studenten van verschillenden universiteiten concept kranen ontwikkeld. Daarbij stond het virtuele bedrijf High-in-the-sky b.v. centraal. Het kraanbedrijf High-in-the-sky b.v. heeft behoefte aan een relatief lichte mobiele kraan die bruikbaar dient te zijn bij bouw- en renovatiewerkzaamheden. High-in-the-sky b.v. vraagt om een dergelijke kraan te ontwerpen en om de mechanische aspecten van de kraan vast te leggen. De soort kraan is niet vastgelegd: dit mag een telekraan zijn, maar ook een torenkraan of bijv. Gyrokraan.

Ontwerpeisen hijskraan

Echter, de kraan moet in maximaal 10 minuten op- of afgebouwd zijn aangezien de kraan maximaal 1 dag op locatie werkzaam zal zijn. Naast de snelle opbouw van de kraan moet de kraan ook compact zijn, aangezien hij ingezet kan worden in binnensteden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar het stempelen van de kraan. Hierbij wordt er gestreefd naar een zo laag mogelijke massa van het geheel, wat resulteert in een lage asdruk van de vrachtwagen en verhoogt de inzetbaarheid in bijvoorbeeld binnensteden. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de totale kosten van dit ontwerp door te kijken naar de productie- en materiaalkosten. Al met al moet er gekeken worden naar een geschikte aandrijving, de sterkte en stijfheid van de constructie, de maakbaarheid, veiligheid, corrosie en de totale kosten.


Soorten hijskranen

Er zijn verschillende typen kranen in de bouw. De meest gangbare typen zijn:

  • Telekraan
  • Torenkraan
  • Gyrokraan

Telekraan

Deze kraan kenmerkt zich door het uitschuifbare gedeelte. De giek wordt langer gemaakt doordat de langwerpige cilinders uitschuiven. De last wordt opgetild door een lier, die op de wagen is gemonteerd. Vanuit de lier gaat er een kabel naar te top van de giek. Het stempelen gebeurd via stempels die over de lengterichting van de wagen zijn gemonteerd en die door draaiing om een scharnier uitklappen. De kraan wordt stabiel gehouden door een contragewicht op de wagen.

Torenkraan

Het tweede concept berust op de werking van een torenkraan. Zowel de giek als het verticale gedeelte bestaan uit vakwerken. Deze vakwerken zijn door middel van schanieren met elkaar verbonden. Wanneer de kraan wordt opgebouwd, trekt een kabel de constructie overeind door de vakwerken om de scharnieren te laten draaien. De kraan wordt hierna stabiel gehouden door de kabels die op de vakwerken aangrijpen. Deze kabels worden naar beneden geleid en zijn hier verbonden met het contragewicht. De last wordt opgetild door een lier en de horizontale verplaatsing vindt plaats door een wagentje dat zich over een geleidingsrails verplaatst. De gehele lengte van de stempels zitten ingeklapt in de wagen: bij het opbouwen worden de stempels in één keer uitgeschoven.


Gyrokraan

Het derde concept berust eveneens op de werking van een torenkraan, alleen bestaat de giek nu uit vakwerken die met behulp van schanieren wordt uitgeklapt. Het verticale gedeelte wordt bij het opbouwen rechtop gezet door een hydraulische cilinder, die na het opbouwen geen functie meer heeft. De last wordt opgetild door een lier en de horizontale verplaatsing vindt plaats door middel van een loopkat die over een geleidingsrails loopt. Aan de vakwerken in de giek worden kabels bevestigd die naar beneden worden geleid en daar worden bevestigd aan het contragewicht. Als contragewicht wordt er een gyroscoop gebruikt: een ronddraaiende tol die voor een tegenmoment zorgt. Het is echter nog onduidelijk of de gyroscoop ook daadwerkelijk als contragewicht kan dienen, daarom zal dit eerst nader uitgezocht moeten worden.

Voorkeur meeste studenten

Uiteindelijk is gekozen voor concept drie (de Gyrokraan) op basis van een afweging tussen voordelen en nadelen van de drie concepten.

Concept één heeft als nadelen: de kraan moet haar constructie ver uitschuiven om aan de vereiste maximale hoogte en maximale lengte te voldoen; de giek kan weinig ondersteund worden wanneer de kraan maximaal is uitgeschoven, daardoor moet de constructie zeer sterk en stijf zijn, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt; omdat de giek diagonaal uitschuift, kan de kraan moeilijker worden gebruikt in de binnenstad dan bij een torenkraan.
Concept twee en drie zijn beide een torenkraan. Alleen is de manier waarop ze uitklappen en het soort contragewicht anders. Uitklappen volgens het “telekraanprincipe” verdient de voorkeur, omdat het uitklappen vrij simpel verloopt en ruimtebesparing heeft op een ingeklapte wagen. Daarnaast is er voor de gyroscoop gekozen: dit onderscheidt de hijskraan van andere concurrenten
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk