Nieuwe netwerken van Reggefiber

Total
0
Shares
Nieuwe netwerken van Reggefiber

Nieuwe netwerken van Reggefiber


Nieuwe netwerken van Reggefiber

Wanneer Reggefiber voornemens is een netwerk aan te leggen in een nieuwe gemeente of plaats, dan wordt eerst het aan te sluiten gebied vastgesteld. Vervolgens wordt de interessen van bij de bewoners binnen het aan te sluiten gebied gepeild. Alle service providers kunnen zich ‘inschrijven’ voor het nieuwe gebied waarna een soort voorverkoop begint. Deze voorverkoop wordt ook wel vraagbundeling genoemd. De bewoners kunnen een abonnement bestellen bij een van de ingeschreven service providers. Dit abonnement wordt niet direct afgesloten (het is in feite een voorinschrijving), het netwerk is immers nog niet aangelegd. Men kan het bestelde abonnement dus gewoon annuleren. Wanneer minimaal dertig procent van de bewoners binnen het aan te sluiten gebied een abonnement heeft besteld, dan besluit Reggefiber of- en wanneer het netwerk wordt aangelegd.  Wanneer de dertig procent niet wordt gehaald, kan Reggefiber besluiten om het netwerk niet aan te leggen. In dat geval worden alle voorinschrijvingen bij de service providers ongedaan gemaakt. Dit komt gelukkig maar weinig voor.


Het aan te sluiten gebied

Reggefiber bepaalt per stad of dorp welke woningen binnen het aan te sluiten gebied vallen. Via de postcodecheck op de website van Reggeber kan worden gecontroleerd of een woning binnen of buiten het aansluitgebied valt. Daarnaast staat er een kaartje van het aan te sluiten gebied op de website van Reggefiber. Op de website van de service providers kan worden gecontroleerd of de provider ook diensten zal gaan leveren via het aan te sluiten netwerk. Deze informatie staat per aan te sluiten gebied ook vermeld op de website van Reggefiber.

De aanleg van galsvezel

Wanneer Reggefiber heeft besloten om het netwerk te gaan aanleggen, dan worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Er wordt begonnen met de graafwerkzaamheden en het plaatsen van de PoPs (wijkcentrales waar de glasvezelkabels worden aangesloten op het hoofdnetwerk). Vervolgens worden sleuven gegraven en kabels gelegd naar de straten tot aan de erfgrens van de aan te sluiten woningen. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert, probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken en de graafwerkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, waardoor het gebied goed bereikbaar blijkt. Meestal wordt een stad of dorp in fases aangelegd, zodat er niet op meerdere plaatsen tegelijk overlast ontstaat. Op de website van Reggefiber wordt meestal een planning gepubliceerd waarin de fasering van de aanleg wordt toegelicht.

Glasvezel aansluiting realiseren

Wanneer de kabels in de grond liggen, wordt met de bewoner van elke woning een afspraak gemaakt om de huisaansluiting te realiseren. De aannemer probeert zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoner wat betreft het tijdstip en de duur van de huisaansluiting. Een huisaansluiting realiseren duurt minimaal een uur, maar de duur is afhankelijk van diverse factoren. Soms kan de aannemer zijn afspraak niet nakomen omdat andere huisaansluitingen die op dezelfde dag staan gepland, langer duren. Er wordt getracht om dit zo goed mogelijk te communiceren met de bewoners.  Wanneer de huisaansluiting is gerealiseerd en de verbinding is getest, dan is de glasvezelaansluiting gereed voor gebruik en kan de serviceprovider een glasvezelmodem plaatsen. Wanneer het modem is geplaatst en de aansluiting is geactiveerd, dan kan de bewoner gebruik maken van de glasvezelaansluiting.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk