Beveiligingsbedrijf

Total
0
Shares
Beveiligingsbedrijf

Beveiligingsbedrijf


Een beveiligingsbedrijf zorgt voor veiligheid in onze maatschappij! De basisbehoefte van bedrijven en particulieren is veiligheid en dat is wat een beveiligingsbedrijf kan bieden. In onze democratische maatschappij is veiligheid en vrijheid een belangrijke verworvenheid. We voelen ons zeker en geborgen in onze maatschappij. Toch wordt dit bedreigd door criminele activiteiten, internationale terrorisme en dus komen onze verworvenheden meer in het geding. Om producten, diensten, ondernemingen maar ook personen te beschermen tegen deze invloeden kunt u bij een potentiële dreiging zeer goed gebruik maken van een beveiligingsbedrijf. Goed opgeleid professionele bewaking kan u dan ook afdoende bescherming geven tegen de huidige dreigingen van buitenaf.

Meldkamer

Een centrale meldkamer kan worden opgesteld in uw woning of onderneming echter kan ook in uw regio opgesteld zijn. Uw onderneming of woning kunnen we uitvoeren met voldoende beveiligingssensoren, zodat bij de centrale meldkamer bij enige ongeregeldheden een alarm afgaat. Een beveiligings medewerker zal dan per ommegaande de situatie ter plaatse controleren. Veelal zal een alarm ter plaatse enige indringers al hebben weggejaagd echter het beveiligingsbedrijf zal al het nodige doen om de omstandigheden ter plaatse veilig te hebben en te houden. Ook zal preventief het beveiligingsbedrijf in de nachtelijke uren rond rijden om de beveiligde locaties te onderzoeken. Heeft uw onderneming of woning een eigen bewaker dan kan via hem aan de meldkamer eveneens een oproep tot assistentie worden gedaan.


Camera bewaking

Voorkom inbraak middels goede inbraakpreventie. Toezicht op het bedrijf, het pand, de eigen vertrekken binnen de perimeter en om de perimeter heen kan optimaal worden gedaan middels camera bewaking. In een centraal opgestelde kamer komen alle beelden binnen zodat 24 uur per dag uw eigen omgeving altijd onder toezicht staat. Via camera bewaking kan veelal een dreiging worden geïdentificeerd voordat het tot een conflict situatie komt. Persoon identificatie kan ook via de camera bewaking worden gaan. Betreft het een persoon die ongewenst is kan daartoe worden ingegrepen danwel wordt de toegang geweigerd om verdere escalatie te voorkomen. Uw onderneming en/ of privé vertrekken zullen bij de inschakeling van een beveiligingsbedrijf te allen tijde veilig zijn.

Toegangscontrole

Zodra de perimeter goed is afgeschermd is de belangrijkste toegangsweg via de toegangspoort. Het is van belang om deze middels 24 uurs bewaking continu te controleren. Uiteraard houdt het beveiligingsbedrijf lijsten bij met kennissen en vrienden danwel aan de onderneming gerelateerde personen zodat we weten wie wel en mogelijk niet toegang mag krijgen. Juist toegangscontrole is essentieel om de gevaren buiten de deur te houden. Eventuele verzoeken tot toegang kunnen per case beoordeeld worden en eventueel onder begeleiding kan toegang worden verschaft tot uw eigen bedrijfs- of privé vertrekken. Het buiten de deur houden van enige dreiging is waar een beveiligingsbedrijf voor staat zodat u ongestoord uw bedrijfsactiviteiten kunt uitvoeren danwel veilig kunt wonen.

Persoonlijke bewaking

Soms komt het voor dat een dreiging wel zeer dicht bij huis komt en dus dient u een beveiligingsbedrijf in te schakelen. Persoonlijke bewaking door één of meerdere gespecialiseerde persoonlijke bewakers is dan ook een must. Zondermeer welgestelde individuen lopen steeds vaker een verhoogd risico om ontvoerd te worden ten behoeve van afpersing. Naast persoonlijke beveiliging is het ook gewenst om uw woning afdoende af te grendelen opdat u veilig bent en in vrijheid woont in uw eigen privé leefomgeving en vertrekken. Dit wordt gedaan door de perimeter van uw verblijfplaats af te grendelen, het toepassen van voldoende camera’s en het installeren van een centrale bewakingspost. Daar komen de meldingen van de wakende bewakers van het beveiligingsbedrijf binnen alsmede wordt toezicht op de camera beelden gehouden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk