Foutieve incasso procedure van grote energiemaatschappijen

Total
0
Shares
Foutieve incasso procedure van grote energiemaatschappijen

Foutieve incasso procedure van grote energiemaatschappijen


Klachten voor de incasso procedure

Grote energiemaatschappijen gaan vaak laks om met klachten van haar klanten. Zo komt het steeds vaker voor dat afrekeningen niet kloppen en er fouten in zitten. Als je als klant dan gaat klagen, en hierdoor de afrekening dus nog niet wilt betalen, dan zet de energiemaatschappij zonder duidelijk overleg vaak toch de betalingsprocedure voort. Als je de facturen en herinneringen expres niet betaalt, omdat de energiemaatschappij je klacht nog in behandeling heeft, kan het zijn dat je een incasso bureau op je nek krijgt.

Er zijn momenteel echter een aantal uitspraken van rechters geweest, waarin de rechter de energiemaatschappijen terecht heeft gewezen op het onjuist en slordig handelen. Als de maatschappij niet reageert op vragen van een klant over de energierekening, zorgt het eigenlijk zelf voor de openstaande facturen. Het doorzetten van een incasso procedure is hierdoor onwenselijk en slordig. De rechters hebben een aantal energiemaatschappijen op de vingers getikt over het toch doorzetten van een incassoprocedure, ondanks openstaande vragen van klanten.

De rechter gaf de klant gelijk in het niet betalen van de factuur, al houdt de klant wel de betalingsverplichting. De energiemaatschappijen dienden de proceskosten op van de gang naar de kantonrechter te betalen, en in een enkel geval kreeg de klant zelfs een schadevergoeding voor de moeite en stress die tijdens de gehele procedure.


Laconiek omgaan met klachten

Veel grote bedrijven gaan laconiek om met de vragen van haar klanten, en daardoor gaan er te vaak dingen fout in klachtenprocedures. Hierdoor is de klant vaak de dupe, omdat het grote bedrijf gemakkelijk haar gelijk kan gaan halen bij de kantonrechter, en dit ook zonder slag of stoot doet. De rechters bij bovenstaande uitspraken oordelen dat deze bedrijven te laconiek omgegaan zijn met de klachten, en deze klachten ook niet serieus nemen en vaak zelfs negeren. Hierdoor reageren de rechters ook laconiek op de vorderingen, en wijzen ze zelfs de vorderingen af, of in een enkel geval geven ze zelfs naast verwerping van de vordering ook een schadevergoeding aan de klant.

Oplopende kosten tijdens incasso procedure

Als de rekening niet betaald wordt, en er niet gereageerd wordt op de facturen, herinneringen en aanmaningen, dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Extra kosten kunnen zijn:

  • incassokosten
  • rente
  • boetes
  • proceskosten

Incassokosten

Voor het versturen van extra herinneringen en aanmaningen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Ook het inschakelen van een incassobureau brengt extra kosten met zich mee, en deze kunnen worden verhaald op de wanbetaler. Deze kosten dienen wel duidelijk en correct te worden onderbouwd.

Rente

Als de factuur te laat wordt betaald, heeft de schuldeiser recht op wettelijke rente over het gemiste bedrag. Deze rente ligt vaak hoger dan de rente in de markt, maar is wel wettelijk vastgelegd. Vaak is dit maar een klein percentage van het factuurbedrag, maar omdat de rente verschuldigd blijft, kan dit toch behoorlijk oplopen naarmate de factuur langer niet betaald wordt.

Boetes

Als de rekening niet betaald wordt, kan het zijn dat ook de energietoevoer wordt afgesloten. Vaak staat er een boete voor vervroegde beëindiging van het contract, of dient er een boete betaald te worden voor het weer her aansluiten van de energietoevoer. Deze boetes dienen wel in de algemene voorwaarden van de maatschappij te zijn opgenomen, anders zijn deze boetes ongeldig.

Proceskosten

Bij de gang naar de kantonrechter zijn er proceskosten aan de rechtbank verschuldigd. Omdat deze rechtsgang min of meer de schuld is van de wanbetaler, zijn deze kosten ook voor de wanbetaler. De schuldeiser dient wel op een correcte wijze de gang naar de rechter te belopen, en kan niet zomaar meteen naar de rechter stappen. Als de gebruikelijke procedure van facturen, herinneringen en aanmaningen doorlopen is, en er geen openstaande onbeantwoorde vragen van de klant over de rekeningen zijn, kan er een proces worden gestart. In die situatie komen de proceskosten voor rekening van de wanbetaler.

Juridisch advies bij incasso

Als je een brief op de deurmat krijgt waarin gedreigd wordt met een incassobureau, met incassokosten of zelfs met een rechtszaak, kan het verstandig zijn om juridische hulp in te schakelen. Ook als u zelf een incassoprocedure wilt starten, omdat u een wanbetaler heeft die niet reageert op facturen, herinneringen en aanmaningen, kunt u met een jurist of advocaat aan de hand op een juiste juridische wijze uw geld proberen te krijgen.

U kunt dan contact opnemen met een advocaat, maar een jurist zou u ook kunnen helpen. Voordeel van een jurist is dat zij goedkoper en toegankelijker zijn dan een advocaat. Via het internet zijn er ook meerdere sites waar u gratis een juridische vraag kunt stellen. Zo kan u voor incasso vragen prima terecht bij mkbhuisjuristen.nl. Deze organisatie heeft een landelijk netwerk van juristen, dus zij kunnen u sowieso in contact laten komen met een goede incasso jurist bij u in de buurt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk