Vacature nieuwe directeur

Total
0
Shares
Vacature nieuwe directeur

Vacature nieuwe directeur


Aanstelling van nieuwe directeur

Het aannemen van een nieuwe directeur is van belang om daarmee ondernemingsdoelstelling op een effectieve manier te kunnen behalen. Dat houdt in dat managers goed kunnen worden geïnstrueerd om daarmee bedrijfsprocessen goed draaiende te houden. De directeur stuurt afdelingen aan zodoende dat deze afzonderlijk de gestelde doelstellingen moeten behalen. Het gaat daarbij om collectiviteit zodat de belangen goed overeenkomen met de doelstellingen. Door de inschakeling van een nieuwe directeur kan de algemene vergadering van aandeelhouders ervoor zorgen dat de winsten kunnen worden veiliggesteld. Waarom wordt een nieuwe directeur ingesteld en wat zijn zoal de taken?


Reden van nieuwe directeur

Het aanstellen van een nieuwe directeur wordt gedaan om de belangen van de onderneming veilig te stellen. Een onderneming moet namelijk voldoen aan de eisen van winst en omzet waarbij risico’s zijn beperkt tot een minimum. Daarin heeft een directeur een aansturende taak om zo tot goede resultaten te komen. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom er een nieuwe directeur wordt aangesteld:

  • een nieuwe deel functie binnen de onderneming of een nieuwe departement wordt gerealiseerd waardoor een extra directeurspositie vrijkomt. Dat houdt in dat er een nieuwe directeur moet worden aangetrokken om dat deel van het bedrijf te kunnen leiden zodat alles optimaal blijft draaien;
  • de oude directeur is uitgekocht door een opvolger of externe inkoper waardoor de directeur geen belangen meer heeft in de onderneming. Men is finacieel goed gecompenseerd om daarmee verder te kunnen gaan. Een nieuwe directeur zal de honneurs waarnemen.

Werkzaamheden directie

Een directeur vormt het algemene aanspreekpunt van de onderneming. Men geeft daarbij sturing aan de onderneming waarbij invulling wordt gegeven aan hoe de doelstellingen van de onderneming kunnen worden bereikt. Daartoe worden concrete plannen gemaakt zodat de juist omzet en winsten kunnen worden bereikt. Daarnaast is het van belang om de risico’s van het vak te beperken tot een minimum. Goede aansturing zorgt ervoor dat de onderliggende organisatie goed functioneerd waarbij personeel gemotiveerd is en blijft. Oftewel hoe goed de onderneming als collectiviteit presteert hangt af van hoe capabel een directeur mensen kan aansturen. Wordt dit door een niet kundige nieuwe directeur gedaan dan kunnen grote problemen ontstaan.

Selectie van goede directeur

Een nieuwe directeur heeft uiteraard goede capaciteiten nodig om aan een onderneming effectieve sturing te kunnen geven. De eerste stap voor goede aansturing wordt gevormd door een goed directeur selectie beleid. Daartoe kan de directeur worden aangesteld:

  • uit een groep van bekenden. Men weet hoe men reageert en hoe de gegadigde reageert in bepaalde management omstandigheden. Daartoe kan een manager uit de eigen organsatie worden overgehaald om de functie te gaan invullen. Daarnaast kan een directeur uit de groep aandeelhouders worden gekozen;
  • door het aantrekken van buitenaf. De onderneming kan daartoe een vacature plaatsen waarop gegadigde directeuren op kunnen reageren. Veelal heeft men reeds bestuurders ervaring opgedaan of is men reeds deels of volledig actief geweest als directeur.

In beide gevallen is het aan de selectie commissie om te bepalen welke directeur de beste papieren heeft.


De aanstelling

Is de meest geschikt directeur uitgekozen dan kan men overgaan tot de aanstelling. Dat kan inhouden dat:

  • door de algemene vergadering voor aandeelhouders een besluit wordt genomen om over te gaan tot het instellen van de nieuwe directeur;
  • de nieuwe directeur wordt aangenomen middels een arbeidscontract. Dat houdt in dat het arbeidsrecht van toepassing is maar ook het ontslagrecht. De directeur heeft daarmee aanvullende rechten en plichten. Dat kan ook voordelig zijn voor de onderneming juist doordat speciale kennis van buitenaf kan worden aangenomen zodat specifieke ondernemingsbelangen optimaal worden ingevuld.

Het draait allemaal om optimale invulling van deze meest belangrijk positie zodat ondernemingsprocessen tot goede bedrijfsresultaten leiden.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit vind je misschien ook leuk