Van wit en grijs tot zwart en roze: dit zijn de verschillende verzuimkleuren

Van wit en grijs tot zwart en roze: dit zijn de verschillende verzuimkleuren

Wist je dat er verschillende soorten verzuim zijn en dat deze een eigen kleur hebben? Als werkgever kun je te maken krijgen met wit, grijs, zwart en roze verzuim. Verzuimspecialist Sazas vertelt in dit artikel meer over de verschillende kleuren van verzuim. Zo kun je ze op tijd herkennen en verzuim zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. 

Verzuim in kleuren

Bij het bepalen van het soort verzuim, is het belangrijk vast te stellen om wat voor verzuim het gaat. Verzuim wordt ingedeeld in verschillende kleuren. De verschillende kleuren zijn: wit, zwart, grijze en roze.

Wit verzuim

Er is sprake van wit verzuim als een medewerker ziek wordt en daardoor niet kan werken. De medewerker is dus (tijdelijk) arbeidsongeschikt geworden. 

Grijs verzuim

Bij grijs verzuim is er sprake van ziekte, maar is het voor de medewerker nog wel mogelijk om (sommige) werkzaamheden uit te voeren. 

Zwart verzuim

Zwart verzuim is een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet echt ziek en dus ook niet arbeidsongeschikt. 

Roze verzuim

Bij roze verzuim is een medewerker wel aan het werk, maar presteert hij of zij niet meer zo goed. In deze situatie ligt het verzuim niet aan ziekte, maar is er verzuim op het gebied van arbeid. 

Wat betaal jij voor jouw medewerkers?

Als werkgever ben je verplicht om tijdens ziekteverzuim het loon door te betalen aan de zieke medewerker. Maar je maakt ook andere kosten voor je medewerkers. Wat kost personeel? is dan ook een veelgestelde vraag. Die kosten kunnen zijn vakantiegeld en loonheffingen. Maar je kunt ook kosten maken voor secundaire arbeidsvoorwaarden, werkplekken en apparatuur. Deze kosten worden personeelskosten genoemd.

Dit vind je misschien ook leuk