Op de hoogte stellen of brengen?

In communicatie zijn er subtiele verschillen tussen bepaalde uitdrukkingen die verwarring kunnen veroorzaken. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is het gebruik van “op de hoogte stellen” en “op de hoogte brengen”. Hoewel ze vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze verschillende betekenissen en toepassingen. In deze blogpost leggen we uit wat het verschil is tussen deze twee uitdrukkingen en hoe je ze correct kunt gebruiken.

Wat betekent “op de hoogte stellen”?

“Op de hoogte stellen” betekent iemand informeren of inlichten over een bepaalde zaak of gebeurtenis. Het impliceert dat de persoon die de informatie geeft, een actie onderneemt om iemand anders te informeren. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in formele en professionele contexten.

Voorbeelden van “op de hoogte stellen”

 1. Werkgerelateerd: “Ik zal mijn manager op de hoogte stellen van de voortgang van het project.”
 2. Persoonlijk: “Kun je mij op de hoogte stellen wanneer je aankomt?”
 3. Juridisch: “De advocaat stelde zijn cliënt op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de zaak.”

Wat betekent “op de hoogte brengen”?

“Op de hoogte brengen” betekent ook iemand informeren of inlichten, maar het legt meer nadruk op het proces van informatieoverdracht zelf. Het wordt vaak gebruikt in situaties waar het belangrijk is dat de ontvanger de informatie daadwerkelijk ontvangt en begrijpt.

Voorbeelden van “op de hoogte brengen”

 1. Werkgerelateerd: “De HR-afdeling zal de nieuwe medewerkers op de hoogte brengen van de bedrijfsregels.”
 2. Persoonlijk: “Breng me op de hoogte als je meer details hebt over het feest.”
 3. Juridisch: “De politie bracht de familie op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.”

Verschillen en nuances

Hoewel beide uitdrukkingen betekenen dat iemand geïnformeerd wordt, zijn er enkele subtiele verschillen:

 1. Actieve versus passieve rol: “Op de hoogte stellen” benadrukt de actie van de persoon die informeert, terwijl “op de hoogte brengen” meer nadruk legt op het proces en het resultaat van de informatieoverdracht.
 2. Formele versus informele context: “Op de hoogte stellen” wordt vaker gebruikt in formele contexten zoals zakelijke communicatie, terwijl “op de hoogte brengen” in zowel formele als informele contexten kan worden gebruikt.
 3. Nadruk op begrip: “Op de hoogte brengen” suggereert vaak dat de ontvanger niet alleen de informatie ontvangt, maar deze ook begrijpt en er iets mee kan doen.

Tips voor correct gebruik

 1. Context begrijpen: Bepaal welke uitdrukking het meest geschikt is op basis van de situatie en de relatie tussen de betrokken partijen.
 2. Doel van de communicatie: Als je wilt benadrukken dat je iemand informeert als een actie, gebruik dan “op de hoogte stellen”. Als je wilt benadrukken dat de ontvanger geïnformeerd en voorbereid moet zijn, gebruik dan “op de hoogte brengen”.
 3. Formele versus informele situaties: In formele zakelijke communicatie is “op de hoogte stellen” vaak gepast. In dagelijkse gesprekken of minder formele situaties is “op de hoogte brengen” meer gebruikelijk.

Conclusie

Hoewel “op de hoogte stellen” en “op de hoogte brengen” beide betekenen dat iemand geïnformeerd wordt, zijn er subtiele verschillen in hun gebruik en betekenis. Door te begrijpen wanneer en hoe je elke uitdrukking moet gebruiken, kun je duidelijker en effectiever communiceren. Of je nu in een professionele omgeving werkt of een informeel gesprek voert, het correct gebruiken van deze uitdrukkingen kan helpen om misverstanden te voorkomen en de informatieoverdracht te verbeteren.

Dit vind je misschien ook leuk