Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen (met voorbeelden)

Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen (met voorbeelden)

Kom je in de ziektewet oftewel de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) dan is er sprake van gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid. Op basis van die mate heb je recht op een uitkering zodat je rond kunt komen. Omdat je voor een deel arbeidsongeschikt bent verklaard door de ARBO dokter van het UWV, ben je ook deels arbeidsgeschikt. Dat houdt in dat je een uitkering krijgt naar verhouding van je kunnen. Hoe kun je op basis van je arbeidsongeschiktheid berekenen op hoeveel uitkering je recht hebt?

Loondoorbetalingsverplichting

Word je ziek dan kun je niet direct in de WIA komen. De werkgever heeft namelijk de wettelijke verplichting om je 2 jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Het biedt de gelegenheid voor herstel echter er blijft een band met de oude werkgever. Indien je capabel genoeg bent dan kun je eveneens aangepaste taken doen binnen het bedrijf. Daartoe dienen de werknemer en werkgever een actieve houding bij in te nemen. Indien de werknemer na 2 jaar ziekte nog niet is hersteld dan kan de werkgever in overleg met het UWV een uitkering aanvragen.

De mate van arbeidsongeschiktheid

Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt dan heb je recht op een uitkering. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid word je beoordeeld door de arts van het UWV. Op basis daarvan kan er een uitkering en werk verhouding worden gerealiseerd zodat je voldoende inkomen kunt genereren. Je valt dan onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Ben je meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, dan wordt het niet geacht dat je nog werkzaamheden kunt uitvoeren. In dat geval val je binnen de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten IVA. Hoe kun je de hoogte van de uitkering berekenen?

Maximale loongrens

Iedereen kan in principe in de ziektewet komen en dus ook diegene met een hoog inkomen. Om een onredelijke scheefgroei van uitkeringen te voorkomen is er een maximale loongrens ingesteld waarbij de uitkering wordt gebaseerd op een maximum van 50.065 euro bruto per jaar.

Op hoeveel WGA uitkering heb jij recht?

Stel je bent 55% arbeidsongeschikt verklaard, op hoeveel kun je dan rekenen bij een laatstverdiende loon van 62.500 euro en 41.000 euro bruto:

  • loongerelateerde WGA uitkering. Je krijgt de uitkering na twee jaar te zijn doorbetaald. De veelverdiener kan nog 62.500*45% = 28.125 euro zelf verdienen en kan 70%*(50.065-28.125) = 15.358 euro aanvullend krijgen om een inkomen van 43.503 euro (69,6%) te hebben. De minder verdienende kan 41.000*45% = 18.450 euro zelf verdienen en 70%*(41.000-18.450) = 15.785 euro om zo van 34.235 euro (83,50%) rond te komen;
  • loonaanvullingsuitkering WGA waarbij men wordt beloond als er meer dan 50% van het arbeidsgeschikte deel wordt gewerkt. Deze uitkering volgt na de loongerelateerde uitkering. Stel de persoon verdient zelf 60% over 45% arbeidsgeschiktheid dan kan het hogere inkomen zelf 60%*45%*62.500 = 16.875 euro verdienen, waarbij het wordt aangevuld met (50.065-45%*62.500) *70% = 15.358 euro om zo 32.233 euro (51,6%) inkomen te hebben. Het lagere inkomen kan dan nog 60%*45%*41.000 = 11.070 euro zelf verdienen en dat wordt aangevuld met 41.000*55%*70% = 15.785 euro om 26.855 euro (65,5%) aan inkomen te hebben;
  • vervolg uitkering WGA waarbij men niet wordt beloond als er minder dan 50% van het arbeidsgeschikte deel wordt verdiend. Stel er wordt 35% zelf gewerkt over het arbeidsgeschikte deel dan verdient de veelverdiener nog 35%*45%*62.500 = 9.844 euro en de tweede persoon 35%*45%*41.000 = 6.458 euro. Dat wordt in beide gevallen aangevuld met 70%*55%*17.633 = 6.789 euro (gebaseerd op het minimum inkomen) om een inkomen van 16.302 euro (26,1%) en 13.257 euro (32,3%) te krijgen.

Werken wordt beloond

Uit voorgaande blijkt wel dat je na de loongerelateerde WGA uitkering altijd meer dan 50% van het arbeidsgeschikte deel moet werken omdat je er anders behoorlijk financieel op achteruit gaat. Zorg er ook voor dat je goed en leuk werk hebt zodat je nog voldoende inkomen zelf kunt genereren. Vanuit de uitkering wordt een en ander goed aangevuld.

IVA uitkering

Ben je duurzaam arbeidsongeschikt dan heb je recht op de IVA uitkering. Bij een laatst verdiende loon van 62.500 euro houdt het een uitkering van 50.065*75% = 37.549 euro (60%) en bij 41.000 euro een uitkering van 41.000*75% = 30.750 euro (75%) in.

Let wel dat alle arbeidsgeschikten periodiek worden beoordeeld in hoeverre de arbeidsongeschiktheid is gewijzigd. Ook duurzaam arbeidsongeschikten zullen af en toe een keuring moeten doen.

Video over hoe verloopt een WIA aanvraag

Lees verder suggesties:

Zwangerschapsuitkering, hoe is dat geregeld

Maximumdagloon en loongrens als beperking op de uitkering

Hoeveel WAJONG uitkering kun je krijgen (met voorbeelden)

Een WGA uitkering, wat houdt het in en hoeveel krijg je?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk