5 tips bij een conflict op de werkvloer

5 tips bij een conflict op de werkvloer

Wanneer er sprake is van een conflict op de werkvloer zorgt dit voor veel stress en onrust bij zowel de werkgever als de werknemer. Daarom is het noodzaak om een arbeidsconflict zo snel mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door arbeidsmediation in te zetten. In dit artikel geven we 5 tips voor werkgevers bij een conflict op de werkvloer.

1. Kies voor arbeidsmediation als conflictoplossing

Bij een arbeidsconflict kan arbeidsmediation een oplossing bieden. De mediators van professionelemediators.nl zijn onafhankelijk en onpartijdig en begeleiden u bij het herstellen van de arbeidsrelatie. Een mediationtraject bevat een aantal uitgangspunten:

  • Deelname is vrijwillig en kan op elk moment gestaakt worden.
  • De gesprekken zijn vertrouwelijk. Beide partijen mogen niet met anderen praten over wat er tijdens de mediation besproken wordt.

2. Ga het gesprek aan

Het liefst voorkomt u een conflict op de werkvloer. Wanneer er toch een conflict ontstaat, kunt u het beste zo snel mogelijk het gesprek aangaan met de werknemer. Door naar elkaar te luisteren kan escalatie van het conflict voorkomen worden. Baseer uw standpunten tijdens dit gesprek op feiten in plaats van aannames en zorg dat beide partijen de ruimte krijgen om hun standpunten toe te lichten. In sommige gevallen is dit al voldoende om het conflict op te lossen en hoeft een gang naar een mediator niet gemaakt te worden.

3. Houd het zakelijk

Een conflict kan ervoor zorgen dat de emoties hoog oplopen en dat kan het lastiger maken om het zakelijk te houden. Toch doet u er goed aan om uw emoties de baas te blijven. Betrek andere collega’s niet bij het conflict, omdat dit de situatie niet ten goede komt. Wanneer het conflict uit de hand loopt, ontstaat de kans op ziekmelding door de werknemer. Het gesprek zakelijk houden en niet uit emotie handelen kan helpen om dit te voorkomen en sneller tot een oplossing te komen.

4. Creëer een open communicatiecultuur

Zorg dat werknemers hun zorgen, problemen en feedback openlijk kunnen uiten, zonder angst voor represailles. Deze openheid zorgt ervoor dat organisaties in een vroeg stadium conflicten kunnen identificeren. Nog voordat deze kunnen escaleren. Dit voorkomt schadelijke gevolgen voor de werksfeer en productiviteit. Bovendien geeft het werknemers het gevoel dat zij worden gehoord en gewaardeerd. Het bouwt dus ook aan een hechte en betrokken gemeenschap. 

5. Neem op tijd maatregelen

Een arbeidsconflict is niet altijd te voorkomen. Het is dan aan de werkgever om op tijd maatregelen te nemen om het conflict op te lossen. Dat kan door een gesprek aan te gaan, of door voor arbeidsmediation te kiezen. Zaak is om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat eventueel een goede arbeidsrelatie hersteld kan worden. Is het herstellen van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk? Dan kan een mediator ondersteunen bij het opstellen van een exitstrategie. 

Dit vind je misschien ook leuk