Hoe reken je de belasting uit? Voorlopig teruggaaf hypotheek

Hoe reken je de belasting uit? Voorlopig teruggaaf hypotheek

Hoeveel belasting teruggaaf kun je krijgen?

Een nieuwe of je eerste baan dan krijg je te maken met loon en belastingheffing. Binnen een arbeidscontract zul je bruto en netto loon snel tegenkomen omdat iedereen verplicht is om heffingen af te dragen aan landelijke instanties. De werkgever draagt standaard de premies vooraf af zodat jij niet achteraf in de problemen kunt komen. Heb je echter een nieuwe hypotheek waarbij je rentelasten moet betalen waarbij je gedurende de looptijd aflost, dan heb je recht op belastingaftrek. Hoeveel renteaftrek heb je en hoeveel kun je op basis van de belastingschalen terugkrijgen?

Wat zijn de belastingschalen anno 2013?

Tot de pensioengerechtigde leeftijd dien je heffingen over een deel van je inkomen af te staan aan het rijk. Daartoe zijn de volgende staffeling voor de belasting ingevoerd:

 • schaal 1 tot 18.945 euro bedraagt heffing 33,10%;
 • schaal 2 tot 33.863 euro bedraagt heffing 41,95%;
 • schaal 3 tot 56.491 euro bedraagt heffing 42,00%;
 • schaal 4 meer dan 56.491 euro bedraagt heffing 52,00%.

Deze schalen betekenen dat verschillende inkomensniveaus hetzelfde aandeel betalen echter over dat deel waarbij men in een hogere schaal valt betaalt men over dat deel meer.

Hoeveel moet je per maand afdragen?

Naar verhouding van het bruto inkomen per jaar wordt bepaald hoeveel procent je van het bruto inkomen op basis van de belastingschalen moet afdragen. Dat percentage wordt per maand verrekend zodat de opgetelde waarde van de maandelijkse afdrachten de jaarlijkse afdracht opbouwt. Heb je een inkomen van 2.775 euro per maand waarbij je 1 maand bonus krijgt alsmede 8% vakantiegeld dan heb je een totaal bruto salaris van 2.775*(13+0,08*12) = 38.739 euro. Je valt dus in schaal 3. Per jaar moet je 18.945*33,10% + ( 33.863 – 18.946 ) * 41,95% + ( 38.739 – 33.863 ) * 42,00% = 14.576 euro afdragen. Dit komt overeen met 37,63% van het bruto inkomen. Je houdt dus netto 62,37% over. Het netto inkomen per maand is dus 62,37%*2.775 = 1.731 euro.

Aftrek mogelijkheden wegens hypotheek

Indien je een woningaankoop doet of hebt gedaan dan moet je daarover rentelasten afdragen. Binnen de renteaftrek heb je voor nieuwe hypotheken recht op renteaftrek indien je gedurende de looptijd aflost. Stel je hebt in het verleden een woning gekocht waarbij je een hypotheek hebt afgesloten van 160.000 euro. De rentestand was 3,8%, hoeveel bedragen je lasten en hoeveel is het rente-aandeel:

 • onkosten rente en aflossing annuïteit = 160.000*0,038/(1-1,038^-30) = 9.029 euro per jaar;
 • rentelast eerste jaar = 160.000*0,038 = 6.080 euro;
 • aflossing eerste jaar = 9.029-6.080 = 2.949 euro.

Wat als je al een paar jaar aan aflossing betaalt, dan is de schuld inmiddels gedaald waardoor de rentelast afneemt. Hoeveel betaal je aan rentelast in jaar X? Stel je zit reeds in het 12e jaar, hoeveel rente mag je dan aftrekken:

 • 9.029 – 2.949*[(1,038^12-1)/0,038-(1,038^11-1)/0,038] = 4.584 euro aan rente in het 12e jaar.

De berekende rentelast per maand is dus variabel afhankelijk van het jaar waarin je zit.

Voorlopige teruggaaf

Iedere maand kun je een deel van de belasting weer terugkrijgen. De hoogte van de rentelast ligt ieder jaar vast en dus kun je dat deel gewoon per maand vooraf voorlopig terugkrijgen. Omdat de rentelast als aftrekpost geldt wat moet je dan strikt genomen aan belasting betalen (12e jaar)?:

 • belastbaar inkomen minus aftrekbaar deel = 38.739 – 4.584 = 34.155 euro;
 • 18.945*33,10% + (33.863–18.946)*41,95% + ( 34.155–33.863)*42,00% = 12.651 euro aan belasting;
 • belasting teruggaaf = 14.576-12.651 = 1.925 euro per jaar;
 • hoogte voorlopige teruggaaf = 160 euro per maand.

Lees verder suggesties:

De annuiteit voor lening en hypotheek uitrekenen (voorbeeld)

Lineaire hypotheek uitrekenen, latere rentelast (voorbeeld)

Tips om kosten te besparen bij woningaankoop

Lineaire en annuitaire hypotheek scoren beter dan banksparen

Artikel partner:

Wat draag je aan belasting premies af, waar betaal je voor?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk