Hoeveel uitkering krijg ik en hoe lang mag ik in de WW

Hoeveel uitkering krijg ik en hoe lang mag ik in de WW

Word je ontslagen dan heb je van het ene op het andere moment financiële onzekerheid. De emoties kunnen hoog oplopen waarbij je noodgedwongen een baan moet gaan zoeken. Om de eerste periode te overbruggen heb je recht op een werkloosheidswet uitkering waarmee je in de eerste levensbehoeften kunt voorzien. Aan welke vereisten moet je voldoen om een uitkering te kunnen krijgen en hoe lang mag je ervan gebruik maken?

Reden van ontslag

Om in aanmerking te kunnen komen moet je een werkend bestaan hebben gehad waarbij premies zijn afgedragen. Oftewel het betreft een legale baan met een officieel arbeidscontract. Daarnaast speelt de reden van ontslag een belangrijke rol. Is het ontslag aan jezelf te wijten zoals bij een ontslag op staande voet dan heb je geen recht op een uitkering. Loopt het overeenkomst van rechtswege af of is er sprake van bedrijfseconomische redenen waarbij je nog geen nieuwe baan hebt gevonden dan kun je aanspraak maken op de WW uitkering.

Invloed van het arbeidsverleden

Er zijn strikte eisen aan je arbeidsverleden gesteld of je er recht op hebt. Je moet van de laatste 36 weken minimaal 26 weken in loondienst zijn geweest. Is dat het geval dan heb je minimaal drie maand financiële steun, dit geldt voor alle gevallen tot een arbeidsverleden van drie jaar. Wil je in aanmerking komen van een verlengde uitkering dan moet je van de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar 52 dagen of meer loon hebben ontvangen. Voldoe je aan deze eis dan kun je voor ieder gewerkt jaar een maand uitkering krijgen met een maximum duur van 32 maand.

De hoogte van de WW

Je hebt recht op 75% van het laatst verdiende loon over de eerste twee maanden. Daarna heb je nog minimaal 1 tot 30 maand recht op 70%. Het zorgt ervoor dat je geruime tijd hebt om een baan te vinden. Des te langer je hebt gewerkt des te meer rechten heb je opgebouwd en kun je langer van de uitkering gebruik maken. Dit heeft er ook mee te maken dat het mogelijk lastiger wordt om een baan te vinden als je ouder bent en dus minder snel naar een andere functie kunt switchen. Let wel dat de uitkering wordt beperkt met de zogeheten maximumdagloon.

Wat is het maximumdagloon

Om scheefgroei binnen uitkeringen te voorkomen en dus de betaalbaarheid in de hand te houden is er een maximum grens gesteld waarover je uitkering kunt verkrijgen. De maximale dagloon is gesteld op 194,85 euro inclusief vakantiegeld. Als je meer dan 194,85*21,75/(0,7*1,08) = 5.605,80 euro bruto per maand hebt verdiend dan krijg je niet meer dan 3.924,06 euro per maand exclusief vakantiegeld.

Wanneer aanvragen

In principe geldt dat je een uitkering kunt aanvragen op het moment dat de feitelijke ontslagdatum is bereikt. Strikt genomen zijn dus alle contractuele handelingen gedaan waarbij het beëindigingscontract juridisch goed is bevonden en ondertekend. Na de wettelijke opzegtermijn kun je dus bij het UWV aankloppen mits je in de tussentijd geen andere baan hebt gevonden.

Wat als je geen WW mag krijgen

Het kan voorkomen dat je geen rechten hebt opgebouwd voor de uitkering maar kan ook betekenen dat het ontslag aan jezelf valt te wijten. In dat geval heb je dus geen inkomen en zul je zo snel als mogelijk een baan moeten vinden. Je hebt altijd recht op een bijstandsuitkering indien je eigen vermogen tot een minimum is gedaald.

Let wel dat je altijd sollicitatieplicht hebt bij het verkrijgen van een uitkering.

Lees verder suggesties:

Op hoeveel WIA uitkering kun je rekenen (met voorbeelden)

Maximumdagloon en loongrens als beperking op de uitkering

Zwangerschapsuitkering, hoe is dat geregeld

Bij ziekte moet je loon worden doorbetaald

Hoe kun je van je schulden afkomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk